rukaČtení z ruky je skvělá věštecká metoda, která má tu výhodu, že k tomu nic nepotřebujete. Jen své ruce a ruce vašich přátel. Čím víc rukou uvidíte, tím víc se toho naučíte a navíc, je nesmírně fascinující pozorovat kolik všelijakých rukou na světě je. Co člověk, to jiná ruka!

Čtení z ruky je skvělá věštecká metoda, která má tu výhodu, že k tomu nic nepotřebujete. Jen své ruce a ruce vašich přátel. Čím víc rukou uvidíte, tím víc se toho naučíte a navíc, je nesmírně fascinující pozorovat kolik všelijakých rukou na světě je. Co člověk, to jiná ruka!

Minule jsme se bavili o tom, jak na Vás která ruka působí, jaké množství pahorků a čar obsahuje a co se podle toho dá poznat. Zkoumali jsme také rozdíl mezi pravou a levou rukou a i to, zda je u nositele dominantní sluneční (strana palce) nebo měsíční strana dlaně. Chcete-li si informace připomenout, podívejte se tady: http://www.esoterika.cz/metody-vesteni/naucte-se-vestit-aneb-chiromantie-je-vzdy-pri-ruce

Dnes se zaměříme na tři hlavní čáry v ruce. Na čáru života, hlavy a srdce. Tyto čáry má ve své ruce každý a je zajímavé, že i přes veškerou racionálnost dnešní medicíny, se dodnes dívají porodníci čerstvě narozeným miminkům do ruky, aby vyloučili případné vady.

Zjistilo se totiž, že nezvykle postavené čáry – čára hlavy a čára srdce splývající v jedinou, takzvanou opičí čáru – jsou často vázány na Downův syndrom, ale i na jiná neurologická poškození. Nemusí tomu být vždy. Jisté však je, že nositel opičí čáry má velmi složité emoční prožívání.

První z hlavních čar ČÁRA ŽIVOTAobíhá okolo palce. Obkružuje sluneční pahorek – poslední článek palce, na kterém se dá velice dobře poznat, jaké množství životní síly u sebe máme. Čím větší pahorek, tím jsme jako bytosti mocnější. Velmi mohutný pahorek však může také znamenat sklony k autoritářství, takže opatrně … Čára života začíná nad palcem a je to i místo, kde je možné najít případné problémy v raném dětství či dokonce v prenatálním vývoji.

Jsou to takové křížky na hřbetu ruky nad palcem na čáře života. Podle této čáry se dá také určit pravděpodobná délka života. Nezáleží však ani tak na délce čáry, ale spíše na její intenzitě, na tom zda je výrazná, bez přerušování či odboček.

Obecně je tato čára znakem vitality člověka. Ale nezapomínejte na to, že každá ruka je jiná a je zapotřebí se na ni dívat jako na celek a také je nutné prozkoumat čáru v obou rukou. Jedna moje známá měla například v levé ruce velmi krátkou čáru života, ale v pravé výraznou. Když jsem jí četla z ruky, zeptala jsem se jí, zda někdy neuvažovala o sebevraždě. Přesně tak to bylo, ale nakonec se jí podařilo náročné období svého života překlenout.

Dalo by se říct, že pravou aktivní rukou překročila svůj vlastní osud.

Důležité je také, jak velký prostor čára života vymezuje. Pokud běží až za středovou linii dlaně, značí to člověka, který potřebuje ke svému životu velký prostor. Člověka, kterého zajímá celý svět. Naproti tomu uzavřená čára prozrazuje, že nositeli stačí ke štěstí jen domácí píseček.

ČÁRA HLAVYběží od hřbetu ruky nad palcem směrem k měsíční straně ruky– strana u malíčku. Na čáře hlavy je důležitá délka – ukazuje na chytrost, ale také to odkud a kam čára směřuje. Pokud je začátek v místě, kde začíná čára života, pokud obě vycházejí z jednoho místa, jde o harmonické postavení. Když nějakou dobu běží v čáře života a teprve později se od ní odděluje, znamená to, že je pro nás velmi těžké, někdy i nemožné, překročit stín svého rodu. Zůstáváme dlouho nebo navždy v jeho područí.

Naopak čím větší je vzdálenost začátku čáry hlavy od čáry života tím větší je naše odvaha a schopnost „se trhnout“ … někdy však bohužel i k naší škodě. Konec čáry můžeme označit jako uzavřený – směřující rovně nebo otevřený mířící k měsíčnímu pahorku. Uzavřený tvar je znakem naší neschopnosti přijímat inspirace zvenčí. Stále si vedeme svou. Naopak konec čáry hlavy mířící dolů vypovídá o neschopnosti udržet si linii vlastního názoru, často také značí deprese a sklony k sebevraždě. Pokud čára dosahuje až k měsíčnímu pahorku na hřbetě ruky lze předpokládat, že máme kontakt s duchy, či paranormální schopnosti.

chiromantie

ČÁRA SRDCE přetíná dlaň od ukazováčku k malíčku a dá se na ní vyčíst, jak jsme na tom s láskou a partnerstvím. Pokud byste chtěli zjistit, jak jste na tom se sexualitou, museli byste se podívat ještě o kousek výš, tam, kde leží Venušina čára, která je rovnoběžná s čárou srdce a vytváří oblouk kolem prostředníčku a prsteníčku. Pokud takovou čáru máte, jste velmi náruživí milenci. O našem srdci vypovídá hlavně průběh čáry srdce. Čím klidnější, výraznější a nepřekřižovaná jinými čárami je, tím máme lepší schopnost vytvářet dobré partnerství. Neklid, mnoho čárek křížících čáru srdce, značí sklon k promiskuitě. Je také velmi zajímavé jak čára začíná – obvykle v oblasti mezi ukazováčkem a prostředníčkem. Na jejím začátku může ležet takzvané „Kainovo znamení“. Je to takový z čáreček složený trojzubec a značí sklony k bisexualitě. A pokud se začátek čáry stáčí dolů k čáře hlavy a vytváří takový malý háček – tehdy si dejte pozor na vlastní žárlivost.

Tak informací bylo pro dnešek dost. Stejně si myslím, že z toho máte v hlavě už docela pěkný guláš. Je potřeba prohlednout pořádné množství dlaní, aby se Vám informace dostali pod kůži. Dejte se tedy do toho a příště si povíme něco o energii v jednotlivých prstech a čarách, které k nim patří.

A teď ještě dárek pro začínající chiromanty:

Ruka Arnolda Schwarzeneggera – Pracovitý světák s dobrým srdcem

arnold

1. Široká dlaň štědrého a velkorysého člověka, který stojí nohama pevně na zemi.

2. Velký, masivní, hluboce posazený palec ukazuje na dominantní, praktickou osobu, které však nechybí i schopnost nechat se inspirovat i jisté vizionářství.

3. Pěkný malíček odhaluje umělecké sklony a schopnost dobré komunikace.

4. Výrazná čára života svědčí o dobrém zdraví. Všimněte si, jak velký prostor obkružuje – to odpovídá majitelově touze a zanícení pro svět.

5. Prsty svědčí o pracovitosti i o jisté konzervativnosti.

6. Čára srdce prozrazuje člověka se srdcem na dlani, je to i oddaný a věrný partner.

7. Čára hlavy je poměrně krátká, chytrosti Arnold moc nepobral, a běží souběžně s čarou života – určitě má pevné pouto ke svému rodu, ctí jeho tradici a pokračuje v ní.

8. Na ruce se objevuje i neobvyklá Jupiterova čára. Ten kdo jí má si rozhoduje o svých věcech vždy sám. Není ve vleku druhých. Je pánem svého osudu.

Autor: Markéta Švarcová

 

Komentáře