Mýty o medicíněZřejmě největší zdravotnický mýtus dneška je mylná představa veřejnosti, že běžná medicína a systém zdravotní péče pomáhají nemocným lidem. Nic není vzdálenější pravdě. Svobodná vůle lidí zvolit si přírodní léčbu, alternativní medicínu a metody prevence nemocí by mohla být brzy ohrožena korporátními lobbisty, kteří udělají cokoliv, aby ochránit své bohatství na úkor vašeho zdraví. 

V dnešní době propagují média a konvenční medicína více zdravotních mýtů, než kdykoliv během historie. Z velké části to je díky chybějícímu vzdělání veřejnosti a také rozšířené moci korporací, které mýty propagují, s velmi specifickými a zlovolnými cíli, to vše ve jménu zisku.

Mýtus č. 1

Konvenční medicína a systém zdravotní péče pomáhá nemocným lidem.

Zřejmě největší zdravotnický mýtus dneška je mylná představa veřejnosti, že běžná medicína a systém zdravotní péče pomáhají nemocným lidem. Nic není vzdálenější pravdě.

Svobodná vůle lidí zvolit si přírodní léčbu, alternativní medicínu a metody prevence nemocí by mohla být brzy ohrožena korporátními lobbisty, kteří udělají cokoliv, aby ochránit své bohatství na úkor vašeho zdraví.

Propagátoři konvenční medicíny tvrdí, že všechny lékové studie, schvalování, chirurgické procedury, všechna další léčení, jsou založeny na vědeckých důkazech. Ale je to opravdu věda? To, co se bere dnes za „vědu“, je sbírka zdravotních mýtů, polopravd, intelektuálních nepoctivostí a podvodných zpráv za účelem vyšších zájmů. Věda již více není opravdovou vědou.

90 procentům všech nemocí (rakovina, cukrovka, deprese, srdeční nemoci, atd.) lze lehce předejít skrze dietu, výživu, sluneční světlo a cvičení. Žádná z těchto řešení nejsou nikdy nabízena konvenční medicínou, neboť nevytváří žádné peníze.

Žádné léky ve skutečnosti neléčí či neřeší skrytou příčinu nemocí. Dokonce „úspěšné“ léky pouze upravují symptomy, obvykle za cenu zasahování do jiných fyziologických funkcí, což vytvoří časem nežádoucí vedlejší příznaky. Ve skutečnosti neexistuje lék bez vedlejších příznaků.

V současném medicínském systému neexistuje žádná finanční pobídka pro nikoho (společnosti vyrábějící léky, nemocnice, doktoři, apod.) tak, aby opravdu uzdravil pacienty. Zisky se generují během stálé nemocnosti a ne za uzdravení nebo prevenci.

Téměř všechny „preventivní” programy, které dnes lze vidět (jako jsou mamografy či jiná kontrolní vyšetření zdarma) nejsou nic jiného, než náborové programy vytvořené za účelem zvýšení zisků a nemocnosti. Používají vyšetřování zdarma, aby vyděsili lidi natolik, že budou souhlasit se zbytečnými léčbami, které jen povedou k dalším nemocem. Mamograf je velmi dobrý příkladem. Dalším takovým je chemoterapie.

Nikdo jiný než vy nemá zájem na vašem zdraví. Žádná korporace, žádný doktor nebo vláda nemá jakoukoliv touhu, abyste se uzdravili. Jediní zdraví, vědomí a kriticky uvažující jedinci jsou ti, kteří 100% nepoužívají farmaceutika a předem zpracovaná jídla

Mýtus č. 2

Vakcíny jsou prevence nemocí a zvyšují imunitu.

Termín “imunizace”, kterým je často nahrazován termín vakcinace, je falešný a měl by být právně napaden. Medicínský výzkum podal dostatečné důkazy o tom, že přímá injektáž cizorodých bílkovin a jiných toxických materiálů (zejména známých imunitu oslabujících jedů jako je rtuť) činí příjemce více – a nikoliv méně – snadno zasažitelným tím, s čím přijde do kontaktu v budoucnosti. To znamená, že dělají přesně opak imunizace, obecně dokonce znemožňují vývoj imunity po přirozené expozici.

Skutečná četnost zdravotních problémů, jak odhadli výzkumníci, může být až 100násobná či větší, než hlásí vládní agentury. Tento rozdíl vzniká díky nedostatku tlaku či pobídek pro doktory, aby nahlašovali vedlejší příznaky. S tím, jak hnutí proti očkování nyní obnažuje pravdu na internetu, začíná být lékařská komunita na pozoru, obhajujíc svá tvrzení, a taktéž výrobci vakcín informují lékaře, aby nikdy nenavedli své pacienty na myšlenku, že by snad rizika byla větší než výhody, i když přesně tak to je.

Poměr výhodnost versus riziko je důležitým rozhodnutím v tom, zdali očkovat či ne. V rozporu s populárním tvrzením a marketingem, dětské nemoci ve vyspělých zemích nejsou tak nebezpečné, jak je nám předkládáno k věření. To, že jedinec chytne nějakou nemoc, neznamená, že na ni umře. Vakcíny byly ve skutečnosti zavedeny v čase, kdy nakažlivé nemoci byly na ústupu a představovaly menší riziko. Tento fakt je vědecky dokázán. Hlavními faktory pro poražení nemocí během posledních 200 let byly lepší jídlo a čistá pitná voda, a nikoliv očkování. Zlepšená hygiena a lepší podmínky pro bydlení k tomu také přispěly.

Všechny vakcíny obsahují sterilizační látky, neurotoxiny, imunotoxiny a karcinogenní složky. Některé vzorky obsahují formaldehyd, karcinogen přítomný skoro v každé vakcíně, neurotoxiny jako je monosodium glutamate, potassium chloride, thimerosal, sterilizační látky jako je Triton X-100, octoxynol-10, polysorbate 80 a imunotoxiny jako je neomycin, monobasic potassium phosphate, sodium deoxycholate, abychom jmenovali několik z mnoha.

Není žádnou náhodou, že čím vzdělanější jste, tím menší je šance, že se necháte očkovat, což je v rozporu s mylnou představou mnoha zdravotnických odborníků, kteří tvrdí, že rodiče nenechávají děti očkovat, neboť jsou nevzdělaní, chudí nebo špatně informovaní. Ti, kteří jsou plně informovaní o nebezpečích očkování, je již nikdy nevidí ve stejném světle, neboť prohlédnou jejich motivaci.

Mýtus č. 3

Musíme se všichni zaměřit na snižování špatného cholesterolu.

Jedním z největších zdravotních mýtů, propagovaných v západní kultuře a dozajista ve Spojených státech, je zneužití vynalezeného termínu „špatný cholesterol“ médii a medicínskou komunitou. Navíc, vědecky naivní veřejnost byla zatažena do podvodného vztahu mezi zvýšeným cholesterolem a kardiovaskulární nemocí. Ve skutečnosti se neprokázalo, že cholesterol opravdu způsobuje kardiovaskulární nemoci. Naopak, cholesterol je potřebný k našemu přežití a snaha o jeho umělé snížení může mít neblahé následky, zejména během našeho stárnutí.

Stali jsme se kulturou závislou na jídlech s nízkým obsahem cholesterolu a tuku, takže mnozí odborníci se nyní děsí následků. Můžeme si opravdu zachovat styl výživy, který je tak cizorodý v porovnání s jídlem našich předků, aniž by to mělo škodlivé následky na naše zdraví? Mnoho výzkumníků nyní tvrdí, že odpověď zní NE. Současná data ukazují, že nízké hladiny cholesterolu umožňují nástup rakoviny.

„Kývalská věda“ nabízená marketingovými pracovníky běžné, vědecky naivní veřejnosti, vedla mnoho lidí k víře, že by měli nahradit určitá jídla speciálně vyrobenými výrobky, které pomáhají „snížit cholesterol“. Přirozeně za mnohem větší cenu, což vyžaduje, aby lidé platili 4 až 5 krát víc než za typické běžné výrobky. Je ale tato uměle vytvořená nutnost hnát se za nižším cholesterolem oprávněná? A je to vůbec zdravé?

Cholesterol jako takový, ať už je transportován skrze LDL nebo HDL, je vždy ten samý. Je to prostě nutná složka, která je třeba ke správnému fungování a udržování našich buněk. Rozdíl je v „transportérech“ (lipoproteiny HDL a LDL) a oba typy jsou nezbytné, aby tělesné oběhové systémy pracovaly efektivně. Problémy se mohou ale vyskytnout také v případě, když jsou LDS částice malé a nesou kapacitu přesahující transportní potenciál dostupného HDL.To pak vede k tomu, že se po těle roznáší cholesterol, přičemž zdroje k tomu, aby se navracel zpět k játrům, nejsou vysoké.

Mýtus č. 4

Lékařská vyšetření a léčba jsou prevence smrti.

I když zdravotní komunita doporučuje pravidelná vyšetřování pro nemocné lidi, ve skutečnosti přinášejí malé benefity a mohou dokonce být nebezpečné pro vaše zdraví. To se vztahuje ke skoro každému druhu vyšetřování rakoviny a několika dalších nemocí. Vyšetřování představuje velké riziko samo o sobě, nejenom kvůli poškození těla vyšetřovacími technikami, ale i samotnou podstatou následných zdravotních výstupů. Tyto výstupní zprávy většinou přimějí pacienty, aby zabředli do ještě hlubších invazivních technik, které dále narušují jejich zdraví a vedou k velkému procentu úmrtí.

Ve švédské studii 60 000 žen, 70 procent nádorů objevených mamografem nebyly vůbec nádory. Tato „falešná pozitiva“ nejsou jen finančně a emocionálně náročná zátěž, ale také mohou vést k mnoha zbytečným a invazivním biopsiím. Ve skutečnosti u 70 až 80 procent všech pozitivních mamografů se po biopsii neprokáže přítomnost rakoviny.

U prostatického (PSA) krevního testu se hledá specifický antigen, bílkoviny produkovaná prostatickou žlázou. Vysoké hodnoty jsou údajně spojené s rakovinou prostaty. Problém je, že tato asociace není vždy správná, a i když je, rakovina prostaty není nezbytně smrtelná. Pouze 3 procenta všech mužů zemřou na rakovinu prostaty. PSA testy obvykle vedou k nediagnostikování – biopsiím a léčbě, kde vedlejším následkem je impotence a inkontinence. Opakované biopsie mohou roznést rakovinné buňky po dráze zformované jehlou, anebo roznést rakovinné buňky přímo do krve nebo lymfatického systému.

Novinové zprávy o mnoha nemocech se příliš zaměřují na léčbu a daleko méně na prevenci, a tento trend je velmi riskantní pro většinu lidí, kteří nerozumí jak pečovat o své zdraví. Příběhy o prevenci a o lidech, kteří cvičí a jedí správně, nejsou zrovna četné.

Pokud náš přístup ke zdraví bude takto pokračovat, stovky let poté se bude lidstvo dívat zpátky na dnešní „moderní medicínu“ a myslet si: „Jak mohli být tak primitivní v názorech a tak se mýlit? Jaký nedostatek humánnosti ve vládě dovolil, aby medicínský průmysl zabíjel lidi, a to s ekonomicky motivovanými falešnými představami a názory? Proč je vláda nezastavila? Kdo byli ti lidé zodpovědní za ochranu občanů?

Požadavky preventivního vzdělávání zvýšily financování výzkumu nových přístupů k výživě, fyzické aktivitě, chování, životnímu prostředí a medicíně, za účelem prevence chronických nemocí. Děti, které vyrůstají do teenagerů a dospělých potřebují více zodpovědnosti za své vlastní zdraví skrze praktické a teoretické aplikace. Potřebují vědět, že různé variace léčby a aplikace léků nemusí do budoucna zachránit jejich život. Je nezbytné investovat politicky i finančně do prevence a efektivněji regulovat revizní a mandátní politiku. Jakékoliv oddalování nebo neschopnost vyřešit tyto záležitosti v příští dekádě jen povede k dalšímu úpadku lidského zdraví a zdravotních systémů. Správné vedení a efektivní komunikace ohledně těchto preventivních opatření může stále zvrátit vyšetřovací/léčebné trendy a následně přispět ke zdravější populaci.

Mýtus č. 5

Fluor je prevencí zubního kazu.

Fluorizace vody je podvod. Pití jakéhokoliv množství fluoru je zdraví nebezpečné a nebylo NIKDY dokázáno, že je prevencí zubního kazu. Ve skutečnosti je to ten největší vědecký podvod, který byl kdy propagován národními a mezinárodními vládami. Fluor je spojován s osteoporózou, rakovinou, auto-imunními chorobami, a dokonce velmi malé koncentrace mohou narušit opravné enzymy DNA o 50%.

Fluor přidávaný do naší vody je odpadní produkt z výroby hliníkových a fosfátových hnojiv. A dokonce to ani není kalcium fluoride, který se přirozeně objevuje ve vodě, ale sodium fluoride, což je úplně jiná věc – a plná špatných zpráv. Ve skutečnosti, sodium fluoride nemá ani jednu dobrou zprávu. Kromě několika podezřelých reportáží od lidí, kteří tuto věc prodávají, studie po studii dokazuje, že sodium fluoride nechrání naše zuby, ale škodí našim kostem. A jiným částem těla také, včetně štítné žlázy.

– Fluor byl shledán karcinogenním Národním institutem pro rakovinu a toxikologický program.

– Pití fluorizované vody zdvojnásobí množství zlomenin kyčle u starších mužů a žen.

– Byl zjištěn nárůst neplodnosti u žen pijících fluorizovanou vodu. Vědci Úřadu pro jídlo a léky (FDA) zjistili přímou souvislost mezi sníženou mírou plodnosti u žen mezi 10 a 49 lety a zvýšenou hodnotou fluoru.

– Nikdy nebylo prokázáno, že fluor snižuje zubní kaz jakýmkoliv způsobem. Jakákoliv souvztažnost nebo vztah mezi fluorem ve vodě a zubním kazem nebyly v žádné studii nikdy prokázány.

– Fluor taktéž napadá šišinku. Tato žláza kontroluje vnitřní hodiny, stará se o dobrý spánek, pracuje s adrenalinovými žlázami, které zvládají stress, vyživuje a stará se o brzlík a komunikuje neustále s celým endokrinním systémem. Fluor zvápenaťuje šišinku do nefunkčního kamene.

– Vláda klasifikuje sodium fluoride jako životnímu prostředí nebezpečný odpad. Každý, kdo s ním nakládá, musí nosit ochranný oblek HazMat. Vlévat jej do řeky je kriminální čin.

Většina původních důkazů, že fluor je pro lidi bezpečný v malém množství, byla generována vědci z atomového programu, kterým bylo tajně přikázáno, aby poskytli „důkazy potřebné pro případ sporu“ proti vojenským dodavatelům ohledně fluorového poškození občanů. První žaloby proti americkému atomovému programu byly ne kvůli radiaci, ale kvůli fluorovému poškození, ukazují dokumenty.

Zdá se, že momentálně nejzdravější lidé na planetě jsou ti, kteří se odklonili od konvenčních norem medicínského šarlatánství a dali se cestou přírodního zdraví. Důkaz je nasnadě. Najděte 5 nejzdravějších lidí, které znáte a zjistíte, že typicky nebaští zdravotní mýty propagované mainstreamovou medicínou. Vaše délka života a důstojné stáří na tom závisí.

O autorovi

Marco Torres je výzkumný specialista, spisovatel a obhájce spotřebitelů za zdravý životní styl. Má titul z Public Health and Environmental Science a je profesionálním řečníkem na témata, jako jsou prevence nemocí, toxiny v životním prostředí a zdravotní politika.