Chcete do svého života vnést více harmonie, úspěchu a vášně? Feng shui je mocný způsob, jak přivést tyto pozitivní energie do reality. Feng shui, které se z čínštiny literárně překládá jako "vítr a voda" je tisíciletí starý systém analyzování a úprav energie v prostoru.

Účelem je dosažení požadovaných změn – ve zlepšení zdraví, v harmonizaci partnerských vztahů, zlepšení finanční situace, pokroku v kariéře, zlepšení rodinných vztahů …

Uplatnění principů feng shui ve vašem soukromém a pracovním prostoru může zlepšit váš život v mnoha ohledech. Cirkuluje-li energie ve vašem prostoru hladce a harmonicky, stejně příjemným způsobem plyne i váš život.

 

Co je to FENG SHUI?

 • FENG SHUI je čínská filozofie a umění pocházející z taoismu, která je užívána více než tři tisíce let.
 • Taoistická filozofie říká, že je vztah mezi námi, naší planetou a vesmírem.
 • Příroda i my jsme částí celku.
 • My lidé jsme pouze malou částí vesmíru, ale mnohdy se cítíme, jako bychom byli jeho centrem. Taoistická filozofie se odvolává na nejvnitřnější spojení, které existuje mezi námi, naším okolím a naším vnitřním vesmírem.
 • Energie prostupuje celým vesmírem. Je přítomná ve všech částech života na zemi, je přítomná ve vodě, větru, vzduchu a ve všem ať tuhé nebo tekuté podstaty. V sanskrtu je nazývána ?kundalini?, v jiných jazycích je známa jako ?ki? nebo ?čchi?. Pokud ?čchi? směřuje špatným směrem, lidský život a štěstí dělá totéž. Lidé cítí přítomnost ?čchi? a jejích vlivů, jen si toho většinou nejsou vědomi.
 • Literárně FENG SHUI znamená ?vítr? a ?voda?, názvy živlů, které společně tvoří základní složky přírodního koloběhu disponující obrovskou silou. Tato síla, kterou obvykle přiznáváme sopkám a zemětřesením nepochází jen z energie přítomné na zemském povrchu, ale také z nejvnitřnějších hloubek země.

Aby nám tato prospěšná energie ?čchi? ? univerzální energie přirozeně proudící v našem vnitřním vesmíru a v prostředí, které nás obklopuje – umožnila v klidu užívat štěstí a prosperity, musíme zharmonizovat sebe s touto energií. Příznivé FENG SHUI na harmonizovaném místě dopřeje osobám, které tam žijí nebo pracují štěstí, zdraví, lásku, bohatství a dlouhý život.

 • Použití FENG SHUI v domě, kanceláři , obchodě nebo firmě pomůže vyhnout se stagnaci vitální energie v oblastech života, které jsou pro nás důležité.
 • Obvykle jsou tyto životní oblasti, v kterých může být FENG SHUI aplikováno známy jako: Prosperita, Vědomosti, Úspěch a sláva, Děti a rodina, Hojnost a bohatství, Láska a manželství, Přátelé a spokojenost, Zdraví.
 • Několika slovy: FENG SHUI je umění a filozofie uvádějící do harmonie vesmír a jeho obyvatele a umožňující jim využívat prospěch, který přináší.

 

Uplatnění FENG SHUI:

 • Praktikování umění FENG SHUI má široký rozsah uplatnění, které se osvědčilo v domech, obchodech, továrnách a kancelářích, stejně jako při výběru vhodných míst pro výstavbu bank, bytových domů, nemocnic, obchodních domů?
 • Jako výsledek uplatnění nápravných opatření FENG SHUI, známých jako ?léčebné prostředky? pociťují lidé výraznou změnu života směrem k harmonii, stabilitě, redukci stresu a růstu prosperity.
 • V obchodě a podnikání je po uplatnění metod FENG SHUI znatelný růst týmové spolupráce, zaměření na cíl a prosperity.
 • Obchodní domy, jako je např. známý Marks & Spencer v Londýně, firmy jako Mitsubishi, Sony, Mac Donald, hotel Rity a další uplatňují FENG SHUI se skvělými výsledky nejen pro rozvoj obchodu, ale i pro větší spokojenost klientů.

Chcete se dozvědět více?
Doporučujeme vám knihu Feng shui – průvodce harmonickým životem od L. Djemelové.
 

Komentáře