Krevní centrum FNsP Ostrava ročně provede více jak 23 tisíc odběrů krve a 16 tisíc odběrů plazmy. Krevní centrum zabezpečuje krví a jejími deriváty nejen Fakultní nemocnici a nemocnice našeho města, zabezpečuje krví i nemocnice v celém kraji.

K odběrům krve potřebujeme lidi zdravé a mladé. Dárci nám stárnou a Ti často musí ukočit dárcovství buď nemocí nebo věkem.

Krevní centrum se proto obrací na mladé lidi, sportovce, studenty, pracující, aby zvážili, zda se stanou našimi dárci krve a pomáhali tak společně s lékaři zachraňovat lidské životy. U zdravého jedince se odebraná krev obnoví velmi rychle a těžce nemocnému mnohdy zachrání život.

Dárcovství krve je bezpříspěvkové, ale dárci mají například výhodu v tom, že jsou pod stálou kontrolou lékaře. Při jakékoliv odchylce jsou o svém zdravotním stavu okamžitě informováni. U každého odběru se provádí podrobné vyšetření krve – krevní obraz, HIV 1, HIV 2, žloutenka, jaterní testy, pohlavní choroby. Všechna tato vyšetření jsou provedena v rámci odběru a bezplatně.

Dárce krve má ze zákona nárok na pracovní volno po odběru. Může si odběr odečíst z daňového základu, 1 odběr – 2000,-Kč. Také pojišťovny poskytují svým pojištěnců – dárcům krve řadu výhod. U nás obdrží dárci před odběrem pečivo a čaj, dostatek tekutin je pro odběr velmi důležitý. Po odběru obdrží dárce krve poukázku v hodnotě 50,-Kč na občerstvení. Po předložení jízdenky také proplácíme jízdné. ČČK oceňuje dárce krve vyznamenáním. Při prvním odběru obdrží dárce Krůpěj krve, dále to jsou plakety profesora Janského. Za 10 odběrů je plaketa bronzová, za 20 odběrů stříbrná a 40 odběrů plakety zlatá. Předávání stříbrné a zlaté plakety je slavnostní. Zlaté plakety předává primátor města Ostravy a dárci obdrží finanční odměnu 3000,- Kč.

Pokud se rozhodnete darovat krev, podrobné informace podáváme na Krevním centru a na stránkách naší nemocnice.

Autor: Ing. Daniela Jarošová – Krevní centrum FN Ostrava

Komentáře