Byl vyvinut k tomu, aby zachytil změny v histologických nebo cytologických strukturách organismu. Přístroj přenáší data telemetricky do počítače ( žádné přímé propojení s tělem ) k ne-lineární analýze orgánů. Je využíván pro umožnění jasného vyhodnocení stavu těla. Metoda probíhá na bázi RIFE frekvencí. Jedinečné ucelení XCI – SCIO systému pro detailní kontrolu orgánů před léčbou.
  

Účel
Přístroj umožňuje podstatné zkrácení doby pro jasné vyhodnocení stavu těla jako celého systému. Přístroj je určen k podchycení změn v orgánech, zakreslením histologických a cytologických struktur a umožňuje:  "kvalitativní vyhodnocení stavu funkcí těla formou aktuální analýzy." kontrolu efektivnosti a účinků, které jsou k ovlivnění těla použity. " hodnotí adaptivní schopnost těla " umožňuje analýzu dynamiky změn a stavu funkcí těla během léčby " odkrývá primární charakter zdroje, který způsobuje funkční poruchy " definuje charakter patologie pomocí expertního systému " hodnotí hlavní variability homeostázy

Princip funkce a provozu
Přístroj funguje podle principu zesílení iniciovaných signálů s desintegrací metastabilních struktur. Ovlivněním externích elektromagnetických polí ztrácejí magnetické momenty molekulárních proudů v přidaných centrech nervových buněk cortexu svou původní orientaci, což má za následek chybné vybavení vířivých struktur delokalizovaných elektronů, čímž vyvolávají nestabilní metastabilní stavy. Desintegrace těchto stavů působí jako iniciovaný signál.

Vyjádřeno fyzikálně je tento přístroj systémem elektronického oscilátoru, který kmitá odpovídající vlnovou délkou elektromagnetického záření. kdy jeho energie je adekvátní s energií odbourávající dominantní vazby, které udržují strukturální organizace biologických objektů v řádném stavu. Přístroj umožňuje vyvolat bioelektrickou aktivitu mozkových neuronů, pomocí této aktivity v pozadí je možné zesilovat selektivně signály, které se oproti statickým proudům dají těžko rozpoznat. Informace o specifických temporárních stavech orgánů a tkání jsou shromažďovány na basi nekontaktního triger senzoru, který byl vyvinut pomocí moderní informační technologie a mikro ultrazvukových okruhů. Tento senzor odkrývá těžko zjistitelné fluktuace signálů, které vyfiltruje ze zvukových projevů polí a konvertuje do digitální sekvence, kde jsou ošetřeny pomocí mikroprocesoru a pomocí interface kabelu přeneseny do computru.

Vyhodnocení stupnice bodů výsledku NLS – analýzy

1. Hladina laterální funkční aktivity
2. Hladina optimální regulace
3. Změna charakteristiky ve směru k vyšší hladině, stav zatížení regulačního systému
4. Asthenisace regulačních mechanizmů
5. Kompensující poruchy adapčního mechanismu
6. Dekompenzace adapčního mechanismu, rozsáhlé patologické stavy


Obr. Obrázek představuje stav před a po ošetření

   

OBERON byl uveden do provozu v květnu minulého roku a zaznamenáváme s ním vynikající výsledky. Pozoruhodnost zlepšení stavu pomocí methaterapie se jeví až zázračná. Také vhodnost potravinových doplňků dokáže Oberon neomylně zjistit.

Objednávky na vyšetření přijímáme a podrobnosti sdělujeme na mobilu: 737 151 843.

Udělejte pro své zdraví co nejvíce, nejvýraznější dopad má tento přístroj v oblasti prevence a předcházení nemocí.