“Vedení Mise přiznává, že proces probouzení je trochu složitý. Přesto, že jste geneticky zakódováni, aby se tak stalo, v čase, kdy dosáhnete bodu aktivace, budete naprosto přesvědčení, že jste Pozemšťan. „ E.T. 101 Zoev Jho. Je možné, že jste přišli z na planetu Zemi z jiného hvězdného systému? Jste zde na zvláštní misi, abyste pomohli této planetě a jejímu lidskému rodu pozvednout se do vyšší vibrace vzestupem duchovní uvědomováním si toho, co je okolo vás? Tak neuvěřitelně, jak to bude možná znít, je zde dnes mnoho lidí na této planetě Zemi, kteří mají hluboké, vnitřní znalosti, a kteří zde jistě jsou Původem z Hvězd (dále Hvězdní).

Takoví jedinci bývají obvykle vzdělaní a respektovaní členové společnosti. Nalezli byste je na poli medicíny, práva, vzdělávání, humanitních věd a dalších cest života, kterými se Hvězdný soustřeďuje do některých forem služeb. Milióny dalších jsou v této chvíli v procesu probouzení. A také vážně přemýšlejí, zda pocházejí z hvězd. Začalo to v šedesátých létech 20.století a pokračovalo asi tak dalších 20 let. Byla vydána řada knih obsahující channelingové informace od uctivého éterického posla nazývaného Ra. První kniha v této sérii se nazývala „The Ra Material“ (Prameny Ra). Zprávy Ra nastolily jasnou možnost, že kdesi existují bytosti odjinud (Poutníci), které pokračují s probouzením na této planetě Zemi. Abych byl přesný, Ra odhadl, že v průběhu 60tých let 20.století 65,000,000 bylo již na Zemi inkarnováno. Poutníci jsou popisováni jako bytosti, kteří se vyvinuli do bodu fyzického a duchovního dospívání, jež je nutí soucitně dosáhnout jejich rukama na kteroukoliv entitu ve vesmíru, která je zavolá o pomoc. Ra dále míní, že tito jedinci jsou ze všech koutů nekonečného stvoření. A jsou svázáni dohromady jedním prostým účelem; aby sloužili těm, kteří je potřebují. V této chvíli planeta Země a její obyvatelé na tento popis sedí výborně. Jsme ve velké nouzi. A proto jsou poutníci Původem z hvězd mezi námi. Jsou zde, aby nám pomohli pozvednout vibrace naše i Matky Země tak, že jejich transformace, předpovězená pro tento čas, může nastat. Toto bude dokončeno vzestupem našeho vědomí ze sebestřednosti a přehnané identifikace se s materiálním světem do větší harmonie, která bude daleko silnější na duchovní úrovni. Pokud toto zavčas neuděláme, budeme muset začínat znovu v tomto bodu jako rod našich duší, dokud to nenapravíme. Vypadá to, že jsme dosáhli tohoto bodu již dříve – v časech Atlantidy. Tato civilizace se také přehnaně zaměřovala na nenasytnost, potěšení a oddávání se požitkům materiálního světa, přičemž také ignorovali duchovní aspekty života. V průběhu konce 80. let 20.stol. vyšla další kniha, nazvaná E.T. 101. Na nějakou dobu byla vyprodána. Nicméně možná, že ještě někde nějaký výtisk objevíte. Hodnotím jí jako nejlepší literaturu vztahující se ke Hvězdným, kterou jsem četl. Stejně jako „The Ra Material“ jsou to opět channelingové informace a je to manuál pro bytosti z Hvězd.

V podstatě E.T. 101 vyzdvihuje, že je dnes na planetě Zemi mnoho Hvězdných, kteří jsou naprogramováni, aby se probudili v této kritické době. Tito probuzení Hvězdní jsou zde, aby pomohli Zemi a jejím obyvatelům pozvednout se do vyšší vibrační dimenze. A toto se zdá být blízké. Tato kniha popisuje Hvězdné Původce jako dobrovolníky ze vzdálených hvězdných systémů, kteří reagují na pláč těch jedinců na planetách, kde nastává proces probuzení do jejich skutečné duchovné přirozenosti.

Planeta Země a její obyvatelé jsou jedněmi z nich. Po vyslyšení volání, dobrovolní Hvězdní přišli na Zemi v dřívějších dobách a účelově zapomněli jejich skutečnou identitu a původ. Tato dočasná amnézie jim dovolovala stát se dysfunkčními lidmi tím, že na sebe vzali veškeré lidské znaky založené na egu. 

Dnes Hvězdní zjišťují, že se jejich vnější a vnitřní světy otáčejí vzhůru nohama, což podněcuje jejich proces probouzení. Jakmile si začnou postupně rozpomínat na svou identitu a poslání, jejich myšlení založené na strachu, které na sebe převzali tím, že se stali pozemšťany, se začne přeměňovat na myšlení založené na lásce. Tento obrat dopadne pozitivně na celé kolektivní vědomí této planety. A prožíváme tento vzestup v této době.

E. T. 101 nám říká… : „Jak se staré programy umírajícího světa začnou rozpadat, nejspíš budete zažívat nepokoj tak, jak se bude svět rozpadat. Bylo by užitečné si v průběhu transformace rozpomenout na to, že jste mezidimenzionální mistr, který je expertem v přeměně rozpadajících se realit. A že už jste to dělali mnohokrát předtím.“

 Tato kniha je kohokoliv, kdo chce vědět, zda je Původem z Hvězd, co se děje, a jak se úspěšně přenést přes tyto vnitřní změny a poslání. Stručně řečeno, pokud se naše životy rozpadnou, tato kniha nám přináší naději, pochopení a vysvětlení, proč tomu tak je. Další knihou, která dělá to samé, je „From Elsewhere“ („Odněkud“) od Scotta Mandelkera, Ph.D. Pokud máte hluboký vnitřní pocit a povědomí, že byste mohli být z jiného hvězdného systému, nebojte se. Očividně je zde v této době mnoho dalších, kteří jsou součástí tohoto odvážného poslání. Pokud jste fascinováni hvězdami, UFO, mimozemšťany, duchovně se probouzíte, nacházíte svůj život ve zmatku, máte naléhavou potřebu sloužit lidstvu nebo máte nějaký z těchto symptomů, pak jste velice pravděpodobně z jiného hvězdného systému.

Hlavu vzhůru, Hvězdný člověče! Dlouho jste zakoušeli lidské zkoušky a nakonec jste se začali probouzet do vaší skutečné přirozenosti a účelu. Jakmile projdete vašimi každodenními boji, uvědomíte si v srdci, že přeměňujete vše negativní, nefunkční vzory na vás ochotně přešly tím, že jste na sebe vzali lidskou podobu. Toto je změna, která to ulehčuje těm lidem, kteří následují vaše vedení. A to přestože si možná v této chvíli nevzpomenete, že jste souhlasili poskytnout tuto asistenci Zemi v jejím ozařujícím procesu do Světla a osvobodit duše, které ztratily svou cestu na této planetě. Jako vždy, má slova jsou zde pro inspiraci myšlenek a pocítění zázraku o tom, kým skutečně jste. Prosím, předtím, než si uděláte vlastní názor, prozkoumejte knihy, které doporučuji.

ZNAKY HVĚZDNÝCH
Pokud podezříváte sami sebe, že byste mohli být Hvězdným, který nyní navštívil tuto planetu, nebojte se a nebuďte zklamaní. Jsou zde milióny dalších, kteří prožívají stejnou cestu jako vy. Z knih, které jsem četl o Hvězdných Původcích, jsem sestavil směs znaků pro vaše úvahy. Mějte na mysli, že nepotřebujete mít všechny tyto znaky, abyste byli Hvězdnými Původci. Proč? Všechno to záleží na tom, ve které fázi v průběhu procesu probouzení, který nyní probíhá, teď jste. Má to také spojitost s cestou vašeho předprogramování pro uvědomění si toho, že jste Hvězdným Původce. Toto jsou ty příznaky…

– Jako dítě jste cítili, že sem nepatříte  
– Když jste vyrůstali, pravděpodobně jste se cítili osamocení, protože možná váš otec a matka nebyli vašimi pravými rodiči  
– Začali jste se zajímat o hvězdy, UFO, mimozemšťany, vesmírné cestovatele a jiné světy  
– V určité chvíli vašeho života jste se začali duchovně probouzet
– Tato zkušenost probouzení byla doprovázena tím, že se vám celý vnitřní život převrátil vzhůru nohama 
– Stejnou zkušenost jste možná zažili v temné noci duše nebo zážitku duchovní krize 
– Máte silné nutkání sloužit nějakým způsobem lidem
– Cítíte, že mátě nějaké poslání, ale zatím nevíte, co by to mohlo být
– Zjišťujete, že se oddělujete od vašeho starého já a oddělujete se od staré cesty vašeho života
– Zjistili jste, že se vaše ego zoufale snaží držet se staré cesty vašeho jednání
– Cítíte neklid… jako by se celý svět hroutil
– Cítíte, že se čas prudce zrychluje  
– Cítíte se znudění bezúčelností vašich zaběhaných zvyků
– Cítíte se vyčerpaní a nechce se vám nic dělat
– Vaše ego si stále stěžuje, když procházíte procesem vnitřní změny a přeměny
– Proces vnitřní změny zapříčiňuje více duševního, emocionálního a fyzického narušení
– Viděli jste UFO nebo jste byli vzati na palubu vesmírné lodi ve skutečnosti nebo ve snech
– Milujete filmy jako je StarTrek, 2001: Vesmírná Odysea, Blízká setkání třetího druhu, E.T., Hvězdné války, Nebe může počkat atd.
– Váš starý život umírá a nový vzniká
– Máte nutkavou potřebu pokračovat v porozumění vaší duchovní přirozenosti a vesmírným pravdám
– Jste velice milí, pozorní a milující bez touhy ubližovat druhým

Pokud si pročtete tento seznam znaků, dokážete možná cítit, že jste Hvězdným Původcem. Velice vám doporučuji prozkoumat knihy o Hvězdných Původcích.

Zdroj: http://www.myspace.com/dalibor777, translation OSUD.cz 2006 by Tomas