Páteř

Páteř

Horní dva obratle se od zbývajících liší tvarem. První obratel, nazývaný atlas podle řeckého boha, který držel na svých ramenou sloupy, na nichž spočívala nebeská klenba, tvoří oporu hlavy. Druhý obratel se nazývá čepovec. Spojená těchto dvou obratlů umožňuje kývat nebo otáčet hlavou.

Žebra jsou připojena ke střední části páteře a chrání srdce a plíce. Ke konci páteře se upínají kyčle, které umožňují chůzi.

I když stojíte vzpřímeně, vaše páteř je ohnutá. Mírné esovité zakřivení pomáhá vyrovnat tíhu hlavy a střední části těla. Mezi každým obratlem je chrupavčitá ploténka, která jako polštář chrání obratle při pohybu, aby se netřely jeden o druhý.

Protože se ploténky během dne tíhou těla zplošťují, jsou lidé večer před spánkem menší, než byli při vstávání. Na konci páteře se nachází ocasovitá struktura neboli kostrč – jedna z několika málo kostí v těle, které jsou zbytečné.

Komentáře