Páteř (columna vertebralis) je součást kostry obratlovců. Páteří probíhá mícha. Je složena z řady obratlů (je jich 34), mezi kterými jsou měkké meziobratlové ploténky. Na páteř je navázána lebka, eventuelně i pánev, hrudní koš nebo končetiny – toto se může u jednotlivých druhů lišit. Páteř je složena také z meziobratlových plotének. Páteř umožňuje člověku vzpřímenou chůzi a chrání míchu.

Je dvojnásobně esovitě prohnutá, což zajišťuje její pružnost.

 • zakřivení dopředu krční a bederní páteře – lordóza 
 • zakřivení dozadu hrudní páteře a kosti křížové – kyfóza


Lidská páteř – boční pohled. Barevně rozlišené jednotlivé části páteře

Děleni podle typů obratlů

 • Krční obratle (vertebrae cervicales) — Tvořena 7obratli (označeny C1 – C7) vyznačujícími se nízkým tělem, postranními výběžky, otvory pro cévy a nervy. Specifický – trnový výběžek – na konci
  rozdvojený
  C1 – atlas (nosič) – nemá trnový výběžek, v těle velký otvor, velké kloubní plošky
  C2 – axis (čepovec) – o 1 výběžek navíc (čep), původně byl čep tělem atlasu – společně zajišťují pohyb hlavy.
   
 • Hrudní obratle (vertebrae thoracicae) — Tvořena 12 obratli (označeny Th1 – Th 12. K obratlům jsou kloubně připevněna žebra. Tělo obratlů je vyšší, trnový výběžek se ke konci zužuje,
  nezdvojuje se a směřuje šikmo dolů. Příčné výběžky nemají otvory.
   
 • Obratle bederní (vertebrae lumbales) — Tvořena 5 obratli (označeny L1 – L 5). 
   
 • Obratle křížové (vertebrae sacrales) — Tvořena 5 obratli (označeny S1 – S5). Srůstají v kost křížovou (lat:os sacrum).
   
 • Obratle kostrční (vertebrae coccygeae) — Tvořena 4-5 obratli (označeny Co1 – Co5). Srůstají v kost kostrční (lat:os coccygis).

   

Poranění páteře

Poranění páteře je závažným úrazem s možnými douhodobými následky. Páteř je kostěným obalem míchy a porušení míchy či z ní vystupujících nervů může způsobit ochrnutí nebo poruchu vnímání. K poranění může dojít zejména při pádu z výše na záda nebo na natažené končetiny (vysoce riziková je dvojnásobná výška těla a více, prudký pohyb či rotace, anebo při nárazu v rychlosti větší než 30 km/hod).

Při první pomoci je důležité s raněným nehýbat, držet hlavu, komunikovat s pacientem, při ošetřování přidružených poranění volíme polohu naznak na pevné podložce, co nejdříve zavolat zdravotnickou
záchrannou službu.