„Je mi velkou ctí.“
Tento přípitek vyslovil George Bernad Shaw na jedné společenské večeři v Anglii, na níž bylo zvykem, že jak pronašeče, tak adresáta zdravice vybíral sám hostitel. Ve snaze uvést velkého literáta do rozpaků zvolil hostitel záměrně jistou krásku, sexuální symbol tehdejší doby, jejíž jméno ale nemohlo být v těch časech vůbec vysloveno na veřejnosti. Shaw neztratil duchapřítomnost a reagoval pohotově a vtipně.

„Člověk musí pít, aby mohl milovat všechny lidi.“ (Oskar Maria Graf)

„Čím víc toho řeknete, tím míň si toho budou lidé pamatovat.“ (Anatole France)

„Víno stářím získává na kvalitě – čím jsem starší, tím ho mám raději. (neznámý autor)

„Dobré víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet.“ (William Shakespeare)

„Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě
se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.“ (Jan Werich)

„Mladá generace si dnes váží stáří. Ovšem jen pokud jde o víno, whisky a nábytek.“ (Truman Capote)

„Náboženství se střídají, víno a pivo zůstávají.“ (Woody Allen)

„Člověka při víně poznáš.“ (české přísloví)

„Pil – umřel, nepil – umřel taky. To už je lepší pít a umřít.“ (polské přísloví)

„Napít se jednou – slast, dvakrát – dost, třikrát – nestoudnost.“ (arabské přísloví)

„Kdo pije, neví jak víno škodí – kdo nepije, neví jak prospívá.“ (japonské přísloví)

„Ve víně je pravda.“ (latinské přísloví)

Autor: Bertolli
foto: střípky

Komentáře