ZEMĚŽLUČ LÉKAŘSKÁ
Negativní potenciál:
Přecitlivělost na své okolí, slabá vůle, otrocká úslužnost. Slabost vlastní vůle, přemrštěná reakce na přání druhých. Jeho dobromyslnost je často využívána, neumí říct ne.

Člověk se umí špatně prosadit. Pasivní, se slabou vůlí, určován cizím. Reaguje spíš na přání druhých, než na svá vlastní. Okamžitě cítí, co od něj druzí očekávají, a neumí pak nic jiného, než že dělá to, co se od něj očekává. Nechává se chybně vést přáním líbit se ostatním, v extrémním případě až do sebezapření. Víc otrok než vědomí pomocník. Je pod jhem nebo karabáčem jiných egoistických osobností. Nechá se lehko přemluvit k něčemu, co vlastně vůbec nechce. Vlastní ochota bývá lehce zneužita. Je pro druhé často jako Popelka nebo duševní rohožka. Má málo sebevědomí, nechává si nevědomě diktovat od druhých, co má dělat. Nevědomě přijímá gesta, formulace a mínění silnějších osobností. Lehce znavitelný, bledý, vyčerpaný. Nezastupuje své zájmy. Nebezpečí zmeškání vlastního životního úkolu. Děti se silně řídí pochvalou nebo pokáráním.  

Pozitivní potenciál:
Uplatnění podle vnitřních cílů, hodnota individuality, sebeuskutečnění. Člověk ví, kdy má říct ano, ale umí na správném místě říct i ne. Umí se dobře integrovat ve skupinách, ale zachovává při tom vždy svou identitu. Slouží nenuceně a moudře podle vlastních vnitřních cílů. Umí zasvětit život své skutečné úloze.

ROŽEC  

Negativní potenciál:
Lhostejnost, pochyby o sobě, neakceptování vnitřních poznatků, orientace navenek. Nedostatečná důvěra ve vlastní intuici. Nedůvěra ve vlastní úsudek. Člověk neustále žádá druhé o radu. Moc mluví a nervuje druhé skákáním do řeči. Přehnaně si cení mínění druhých. Přemrštěný hlad po informacích. Hromadí vědění, aniž by ho použil. Znejistí rozhodnutím druhých. Nechá se proti vlastnímu přesvědčení a ve svůj neprospěch chybně vést. O právě padlém rozhodnutí pochybuje již v příštím okamžiku. Hledá potvrzení u autorit. Působí na druhé lehkověrně až přihlouple, dokonce hloupě. Miluje konvence, ptá se, co je momentálně v módě. Má sklon k napodobování druhých lidí. Děti přeškrtávají ve školních testech to správné.  

Pozitivní potenciál:
Vedení vnitřním hlasem, moudrost, intuice. Člověk je intuitivní a nadšení schopný, zvídavý, po vědění toužící. Umí dobře sbírat informace, umí je zpracovat a použít jich. S radostí předává vědění. Dobrá koordinace abstraktního a konkrétního myšlení. Nechá se vést vnitřním hlasem, důvěřuje si a stojí za svým rozhodnutím. Jedná moudře.

SLÍVA TŘEŠŇOVÁ  

Negativní potenciál:
Strach, násilné impulsy, silné vnitřní napětí, strach ze ztráty sebekontroly. Člověk se bojí vnitřně uvolnit. Strach ze ztráty rozumu, strach před duševními zkraty, neovladatelné výbuchy temperamentu. Člověk se cítí duševně extrémně "napěchovaný". Zápasí se sebeovládáním. Je zoufalý, stojí před nervovým zhroucením. Obává se, že udělá proti své vůli něco strašného. Proti normálnímu založení vyvstávají člověku násilnické impulsy. Také se obává, že bude muset udělat něco, co by jinak nikdy neudělal. Bojí se nekontrolovatelných duchovních sil ve svém nitru. Bojí se, že se zblázní, že bude muset do ústavu pro nervově choré. Má pocit, že sedí na sudu s výbušninou. Pohrává si s myšlenkou udělat konec. Utkvělé představy, šílené nápady. Extrémní vnitřní napětí a vnitřní křeč, podle okolností nucené chození sem a tam, přehnané sebepozorování. Okamžité, nekontrolovatelné výbuchy hněvu, zvlášť u dětí. Hodí sebou na zem, tlučou hlavou o zeď atp. Rodiče se obávají, že se neovládnou, hrozí týrání dětí.  

Pozitivní potenciál:
Odvaha, spontánnost, uvolnění, otevřenost. Člověk se může vnořit hluboko do svého podvědomí, může tam získané zkušenosti a poznatky integrovat ve svém reálném životě a je napojený na své silné duchovní zdroje. Snáší největší psychické a fyzické tortury, aniž by utrpěl duševní škody. Může získat velké duchovní poznatky, rozezná svou pravou životní úlohu a dosahuje obrovských pokroků ve vývoji.

 


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015