Shala Mata: Kosmický puls Vzestupu

http://www.lightworker.com/shala/

leden 2010

Energie roku 2009 narůstala až do vyvrcholení během měsíce prosince, kdy vytvořila skokanský můstek do ledna, a během příštích týdnů pronikne do našeho osobního vědomí vnuknutí ohledně toho, co je skryto.

Já jsem měla skvělou příležitost strávit Vánoce s rodinou na Kostarice.  Měla jsem tam čas plavat v teplé vodě a vnímat, jak hřejivé slunce rozpouští a odstraňuje onu zaměstnanou část mé povahy. Měla jsem čas vyhodnocovat a přemítat o transformační energii, již rok 2009 přinesl naší milované Matce Zemi.

Domů jsem přijela 31. a s dychtivostí jsem si uvědomovala silný měsíc a množství obřadů pořádaných po celé planetě během tak slibné události. S příchodem Nového roku jsem vnímala v energii určitý “poklid”, pocit hlubokého ticha. Poklid je jedním z oněch lahodných slov, která mají význam, aniž by vyjadřovala akci, a přesto přetékají potenciálem. Mnozí z nás cítí potřebu být navenek průběžně v módu  “akce”, přesto však z místa ticha promlouvá ta největší jasnost ohledně akcí, které by mohly získat projevený tvar.

Vstoupili jsme do roku 2010 a znovu za sebou zanechali to staré, jak jsme již učinili tolikrát předtím.  Ale z nějakého důvodu jsme to jako nové nevnímali, nebo ano? Více než v jakékoliv jiné době v naší historii kráčíme mezi dvěma energetickými světy – světy 3D a 5D. Mezi energií neexistuje oddělení, žádný začátek a konec. Jsme frekvenční bytosti. Frekvencemi vnímáme, slyšíme, chutnáme, milujeme. Naše emoce jsou klíči nebo kódy odemykajícími poklid v našich frekvencích, což zase uvádí naše srdce mnohem více do souladu s naším harmonickým podpisem či modrotiskem.

Jako pracovníci světla a hvězdná setba hledáme harmonii a rovnováhu ve svých srdcích. Naše posvátné srdce udržuje energii poklidu jako maják, jenž nás zve, abychom vstoupili do větší části svého světla.  Jsme obrovské světelné bytosti, a když jsme se rozhodly zažít tuto podivuhodnou 3D zkušenost, promítly jsme do svého fyzického těla pouze malou část onoho světla. Průběžně jsme školeni touto větší částí sebe sama, prostřednictvím svých 5D učitelů a hvězdných rodin, abychom rozvíjeli své telepatické komunikační dovednosti a vytvořily most  mezi naší 3Da 5D energií.

Během měsíce ledna pocítíme, že se tento poklid postupně rozevírá, aby obklopil naši emocionální pohodu. Největším darem bude porozumění, že každý den je novým začátkem v našich životech i životě planety.  Nové začátky a příležitosti existují v okamžicích mezi našimi plánovanými cíly a diáři.   V tichu každého rána je ukryt nový začátek stejně jako v každém večeru. Každý náš nádech vytváří nový život v našich buňkách. Každý okamžik je nový a to, jak emocionálně vnímáme, je naším metrem při zjišťování, jestli lpíme na minulosti nebo promítáme do budoucnosti.

Rok 2010 nás výmluvným způsobem naučí, že si sami vybíráme, jak se budeme cítit, naše myšlenky se budou  projevovat v realitě mnohem rychleji než kdy dříve. Naše slova budou mít větší sílu a naše schopnost opravdu průzračné komunikace ve všech našich vztazích bude výzvou a inspirací našemu budoucímu mistrovství. Naše přesvědčení jsou pouze myšlenkami, které si opakovaně myslíme, až se stanou vzorcem. Mnoho z nich spočívá na  úrovni podvědomí a naše ego může často pravdu překroutit. Rok 2010 se vypořádá s našimi přesvědčeními z hlubin ega a je jasnou a nezbytnou součástí procesu našeho vývoje.

NUMEROLOGIE

Numerologický rozbor čísla 2010 nám nabízí velký náhled do nadcházejícího roku. 2010 = 3. Rok čísla 3 je chápán v zásadě jako rok optimismu a větší tvořivosti. Již přítomné vyšší frekvence podpoří naši intuici a vizi, a  zesílený optimismus nám pomůže, až budeme čelit výzvám změny – což bude taktéž hlavní významná součást roku 2010. Naše představivost ve 3D je mostem k našim 5D myšlenkám. Využití tvůrčí představivosti  k projevení pozitivních emocí velice napomůže vytvoření mostu mezi dvěma světy, mezi nimiž přecházíme. Též nám to pomůže si uchovat odstup od dramat kolektivu, až se k povrchu vyvalí husté vibrace.

PODPORA  NEBES

Jako to už bývá, nebeská vyrovnání roku 2010 se ukáží být schopnými a posílí spouštěče specifických numerických dat a bran.

15. leden  – novoluní v kombinaci se slibným zatměním slunce – nabízí hlubší ponor do energie poklidu, kde nám  pocit odhození starých záležitostí bude připadat příjemný a náhlý. Vše ucítí, že dochází k pohybu.

30. ledna – úplněk – tento první úplněk roku 2010 zdůrazní náš emocionální stav a nabídne bezstarostný pocit.

V tom, co je známo jako naše budoucnost, existuje mnoho vláken teoretických možností. Čas není lineární, nýbrž kruhovitý – naše minulost, přítomnost a budoucnost se točí v soustředných kruzích cyklem či iluzí času. Jsou odhaleny nové formáty a posloupnosti událostí, které se teprve zrodí. Na počátku každého roku existuje mnoho předpovědí založených na potenciálu energie v daném okamžiku.  To, co emocionálně pociťujeme, zabarvuje naše myšlenky, slova, činy, a to zase přikrmuje potenciální energii manifestace. Rok 2010  zdokonalí otázku – co skutečně chcete a jaký z toho máte pocit?

Během měsíce ledna, zatímco se náš harmonický podpis vylaďuje na novou frekvenci roku 2010, odhalí náš kosmický modrotisk více světla vyšších dimenzí a vědění tam uloženého. Nebuďte nešťastní, pokud vnímáte staré pocity nebo myšlenky, rodíme se či vynořujeme na hlubší úrovni svého hologramu. Naše fyzické, mentální, emocionální a duchovní tělo budou potřebovat čas na integraci a rekalibraci. Jestliže se cítíte přetíženi, vzpomeňte si, že ve vašem posvátném srdci existuje nekonečné jezero klidu, jež vám nabízí onu bezpečnou, láskyplnou energii, jíž vás vaše Já z vyšších dimenzí omývá s každým úderem srdce.

Vyzařujte své nádherné Světlo i nadále.

S láskyplným požehnáním ve službě,

Shala
© Shala Mata 2010

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

Komentáře