Jak v životě postupujeme o jedné záležitosti k druhé, často si ani neuvědomujeme stres, který nás doprovází, a tak se v našem systému postupně vrší vrstvy stresu jak po stránce fyzické, tak mentální, a to do té míry, že si nikdy nedopřejeme čas, abychom prostě byli sami sebou.

Stres můžeme kumulovat a nést sebou dokonce z jednoho života do druhého po dobu mnoha životů. Tento navršený stres působí jako bariéra proti vnitřními klidu nebo proti vědomí naší nadčasové spirituality. Pěstování reiki, meditace, modlitba nebo hluboké uvolnění jsou způsoby, jak se postupně zbavit stresu, očistit své tělo a mysl a znovu poznat sami sebe. Tento proces se během let pěstování reiki může mnohokrát opakovat, když očišťujeme od hlubších vrstev nakupeného stresu, kterého se zbavujeme. Někdy může jít o stres, který v nás byl uložen už velmi dávno.

Naučit se otvírat stres, který se část vyskytuje ve formě negativních myšlenkových stereotypů, uvolňovat ho na povrch a odstraňovat může být někdy vyčerpávající, protože cítíme, že tyto aspekty naší mysli se velmi úzce přimykají k našemu centru, k naší osobní povaze či charakteru. Tento proces může někdy způsobit, že se cítíme poněkud obnažení a nejistí. Avšak během doby a s troškou pozitivních zkušeností postupně nabudeme sebedůvěry a přání tuto vnitřní cestu k celistvějšímu, zdravějšímu a úplnějšímu způsobu žití a bytí vědomě vyhledávat a vážit si jí.

Cesta reiki stejně jako každá jiná cesta osobního a duchovního růstu vyžaduje pěstování po celý život. Neexistují okamžitá řešení a můžete očekávat, že někdy vám bude lépe, jindy hůře. Příznaky intoxikace se mohou čas od času vracet, když se na cestě utkáte s nějakými hlouběji zakořeněnými mentálními nebo emocionálními překážkami. Pokud si na tyto jevy zachováte realistický pohled, pomůže vám to, abyste na takové překážky byli připraveni a nebyli tak deprimováni, až se vám bude zdát, že jste se ocitli ve slepé uličce. Značná část této cesty záleží v tom, abyste se naučili nahlížet na překážky jako na příležitosti, které se vám nabízejí, abyste se naučili je zdolávat a ve skutečnosti tyto překážky na takové příležitosti proměňovali. Právě v tom vám reiki může pomoci. Místo abyste se těmto protivenstvím vyhýbali, můžete se naučit je měnit na cestu k vnitřnímu uzdravení.

Komentáře