1. Dělejte to, z čeho máte strach, a on zmizí. Říkejte si s naprostým přesvědčením: „Překonávám svůj strach“, a podaří se vám to.
 1. Strach je negativní obsah myšlenek. Nahraďte ho konstruktivními představami. Strach zabil již miliony lidí. Naděje a sebedůvěra jsou však silnější než strach. Nic není mocnější než víra v Boha a dobro.
 1. Strach je největší nepřítel lidstva. Je vlastní příčinou mnoha neúspěchů, nemocí a napjatých mezilidských vztahů. Láska zahání strach. Láska znamená emocionální vazbu na dobré věci života. Naučte se milovat čestnost, čistotu, spravedlnost, dobrou vůli, štěstí, radost a úspěch. Žijte v radostném očekávání toho nejlepšího a toho nejlepšího se jistě dočkáte.
 1. Sugestivní síle všech úzkostných představ čelte pozitivním konstatováním, jako například: „Mám dokonalou paměť, která zachytí všechno důležité a je vždy schopná si to vybavit.“ Představte si přítele, který vám gratuluje k výbornému výsledku u zkoušky. Ničím se nedejte odvést od tohoto pozitivního obrazu a budete mít úspěch.
 1. Jestliže se bojíte vody, jděte plavat. V duchu se přeneste na pláž nebo do bazénu. Snažte se cítit, jak chladná voda omývá vaše končetiny a nese vaše tělo. Pociťujte mohutný rozmach paží a rytmické pohyby nohou. Jestliže se do této činnosti v duchu silně vmyslíte, brzy pocítíte nutkání k uskutečnění své představy. Bez obav vstoupíte do vody a začnete plavat. To je zákon ducha.
 1. Kdo se bojí uzavřených místností, jako například výtahů, udělá nejlépe, když si v duchu představí sám sebe, jak jede výtahem, uvědomuje si přitom užitečnost tohoto zařízení a jeho funkce. S překvapením lze potom konstatovat, jak rychle tato metoda rozptýlí všechen strach.
 1. Člověku jsou vrozeny dva druhy strachy – strach z pádu a strach z hrozivých zvuků. Všechen ostatní strach je výsledkem nepříznivých životních okolností. Hoďte tedy svůj strach přes palubu!
 1. Normální strach je dobrá věc. Abnormální strach však člověka vážně ohrožuje. Kdo se oddává představám strachu, stane se nakonec obětí fixních idejí a komplexů. Trvalý strach z imaginárního nebezpečí způsobuje paniku a ochromuje.
 1. Každý abnormální strach můžete překonat tím, že si budete neustále připomínat funkci podvědomí, které všechny okolnosti obrátí vždy ve váš prospěch a splní všechna přání vašeho srdce. Když vás přepadne strach z čehokoli, koncentrujte se ihned na pravý opak toho, čeho se bojíte. Obecně je to pak láska, co zahání každý strach.
 1. Kdo se bojí neúspěchu, musí se v myšlenkách soustředit na úspěch. Kdo se bojí nemoci, musí zaměřit myšlenky na dokonalé zdraví. Kdo žije ve strachu z nehody, měl by myslet na Boží dobrotu a jeho ochrannou ruku. Kdo se hrozí smrti, má myslet na věčný život. Bůh je život a vy žijete v Bohu.
 1. Velký zákon substituce představujte účinný lék na každý strach. Proti každé obavě stojí vždy určitá naděje. Když jste nemocní, doufejte v uzdravení. Když žijete v poutech strachu, přejte si vysvobození. Očekávejte vždy to nejlepší. Koncentrujte se v duchu výlučně na dobrou věc a vaše podvědomí bude patřičně reagovat. Nenechá vás nikdy na holičkách.
 1. Strach není koneckonců nic jiného než obsah myšlenek. Myšlenky mají tvůrčí sílu. Myslete na dobro a ono vstoupí do vašeho života.
 1. Podívejte se svému strachu do obličeje. Zkoumejte ho ve světle rozumu. Naučte se smát svým obavám. To je nejlepší lék.
 1. Ublížit vám mohou jen vlastní myšlenky. Sugesce, tvrzení nebo hrozby přicházející od druhých nemají nad vámi žádnou moc. Tato moc spočívá ve vás samotných. Kdo zaměří myšlenky na dobro, ochrání ho ruka Boží. Existuje jen jediná tvůrčí síla, která se rozvíjí v harmonii a cestou harmonie působí. Spor a nesoulad jsou jí cizí, jejím jediným zdrojem je láska. Proto také nekonečná moc Boží ochrání každého, kdo se v duchu soustřeďuje na dobro.

Komentáře