reikiEnergie totiž vstupuje sedmou čakrou do těla a pokračuje do čakry čtvrté – srdeční, umožňující člověku cítit bezpodmínečnou lásku ke všemu stvořenému. Odtud se dělí dva proudy do obou rukou, kde vychází dlaněmi ven, směrovaná na určité místo. Dále Reiki sestupuje do čakry první a z ní dál do nohou.

Na chodidlech vychází čakrami ven a spojuje se se zemí. Čakra srdeční je tedy jakýmsi centrem, kde se Reiki kumuluje a je rozváděna do léčitelových dlaňových čaker a organizmu. Právě proto v nás Reiki okamžitě po zasvěcení vyvolává příliv radosti, lásky a euforie.

Člověk si začne uvědomovat průtok vesmírné síly vlastním tělem a jeho pohled na život se začne přizpůsobovat novým prožitkům. Po čase tyto silné emoce zvolna vyprchají. Člověk se vrací zpět do práce a do normálního všedního života . Musí řešit běžné denní starosti a zároveň se učí žít s Reiki v ateistickém a materiálním světě. I to je ovšem dočasné.

Pokud člověk denně používá Reiki, tedy stane-li se součástí jeho života, přemění se tyto emoce v kvalitnější vibrace lásky. Ta umožňuje reikistovi mnohem lepší přístup k sobě, ale i ke klientovi. Pokud takové lásky reikista dosáhne, zůstává s ním po zbytek života.. Jde totiž o jakýsi druh osvícení v mezilidských vztazích. V okamžiku, kdy počne člověk pociťovat tuto lásku, znamená to, že jeho srdeční čakra pracuje v dokonalé harmonii, díky čemuž může lépe dynamizovat sílu proudu Reiki.

K této lásce by nám mělo pomoci 5 zásad, které Mikao Usui převzal od císařw MeiJi. Říká se jim GoKai MeiJi:

1. Nepodléhej zlosti aneb právě dnes v sobě utiším všechnu zlobu
2. Netrap se aneb dnes zapomenu na všechna trápení
3. Buď vděčný aneb právě dnes si připomenu, kolik požehnání se mi dostalo
4. Pracuj se sebou vytrvale aneb dnes budu pracovat poctivě
5. Vykazuj upřímnost všem cítícím bytostem aneb právě dnes budu laskavý ke všemu stvořenému

A jednu, která se mi velice líbí a která mi dodává hodně sil, abych překonala těžké překážky:
6. Vše špatné co mě potkává přijímám s vděkem, neboť to má velký význam pro můj osobní rozvoj

Pro zajímavost uvádím i zásady z čajového obřadu, které se svou skrytou hloubkou podobají zásadám z Reiki:

1. Udělej lahodnou misku čaje
2. Urovnej dřevěné uhlí tak, aby se v něm ohřála voda
3. Květiny uprav tak, jak vypadají na louce
4. V létě vyvolávej zdání chladu, v zimě tepla
5. Konej vše s předstihem
6. Buď připraven na déšť
7. Měj ohledy ke každému, v jehož společnosti se ocitneš

Na co si dát pozor

Vzhledem k tomu, že Reiki odplavuje z těla „ jedy „, musíte si dát pozor na to, aby se klient nenacházel zrovna ve stadiu, kdy je nezbytně potřebuje. Takovým příkladem je např. narkóza. Zásadně dáváme Reiki nejpozději 24 hodin před a nejdříve 24 hodin po Tento „ zápor „ Reiki účinku se dá naopak využít při pomáháním druhým, např. při chemoterapii, kde můžete velice účinně napomáhat snížit vedlejší účinky léčby rakoviny.

Stejně tak můžete pomoci regeneraci organismu, zejména jater po různých otravách léky či potravinami, ovšem až po lékařském zákroku!! Nikdy se nesnažte vyřešit tak závažnou situaci sami.operaci, v kratší době ne! Mohl by se probudit z narkózy.

Odpovědnost klienta

Odpovědnost klienta je při Reiki velice důležitá. Klient si musí být vědom toho, že terapie má naději na úspěch tehdy, když bude sám dodržovat určitá pravidla hry. Jestliže budete na jedné straně vyvažovat nerovnováhu v jeho organismu a on bude na druhé straně tuto nerovnováhu svým jednáním prohlubovat, může dojít ke změně jeho zdravotního stavu.

Klient má zodpovědnost za přijetí sama sebe. Za svá rozhodnutí a za otevření se léčebné energii. Nemůže svou zodpovědnost přesunout na někoho jiného. Bohužel jsme naučení svoji zodpovědnost přenechávat lékaři, protože on si nemoc pojmenoval, určil způsob léčby a předepsal léky. Stavíme se do role pouhých spotřebitelů předepsaných medikamentů.

Proto odmítáme přebírat za svoje zdraví odpovědnost. Náš přístup potom zpomaluje léčebný proces. Tváříme se, že se nás uzdravení netýká, je to přece věc lékaře…… Omyl! Je to naše tělo a tudíž i naše rozhodnutí, tedy i naše věc!

Pokud si klient neuvědomí, že je nutné, aby se na svém uzdravení podílel, je pravděpodobné, že se jeho problémy budou vracet neboť nedojde k jejich úplnému odstranění.

Komentáře