Ve všech směrech výuky a praktické činnosti léčitelů to jsou vždy jen jejich starosti a problémy, které řeší samostatně, bez jakékoliv podpory státu, přičemž všechny zákonem dané výdaje hradit musí. I za takovýchto podmínek dosahuje mnoho léčitelů vysoké profesionality a terapeutické účinnosti.

Lékaři se nacházejí v diametrálně odlišné pozici. Proto je mezi nimi mnohem více vysoce profesionálních medicínských specialistů Situace je taková, že jejich hlas převládá. Problém je ještě i v tom, že rozdělili medicínu na oficiální, netradiční a lidovou, avšak medicína je jediná – celostní. Z tohoto je nutné vycházet při profesionální výuce lékaře. Pro lékaře a léčitele musí být stejný základ medicínského vzdělání a specializace pak odlišná. A co je dnes? Lékaři studují anatomii, cytologii, histologii, fyziologii, psychologii, biochemii, terapii a mnoho jiných speciálních medicínských disciplín na vysokých školách a léčitel všechno toto musí nastudovat a poznat samostatně. Při tomto lékaři nestudují eniologii, enioanatomii, eniofyziologii, eniopsychologii, eniomedicínu, psychotroniku, parapsychologii, duchovní medicínu, informačně-energetické, bioenergetické metody léčby a mnoho jiného. V profesionální výuce léčitele toto dominuje. Všechno to je pouze profesionální rozdílnost, kterou však bude těžké překonat a k jejímu zdolání bude zapotřebí mnoho času.

Od čeho začít? Nejlepší by bylo při lékařských univerzitách, akademiích a vysokých školách otevřít fakultu eniomedicíny a speciální programy výuky lidí, kteří ovládají PSI-fenomenální a léčitelské schopnosti.

Z praktického hlediska se jedná především o ochotu spolupracovat, samozřejmě o odbornou způsobilost lékařů a léčitelů, o souhlas pacienta, o možnostech jednotlivých odborníků, okolního prostředí atd.

A ještě něco. Diskuze, kdo je lepší, kdo se dopouští více chyb, kdo má více práv na existenci a vývoj atd. jsou zcela bezpředmětné, nepodstatné, bezvýsledné, neperspektivní a neodhalují podstatu problému. Pacient potřebuje celostní medicínu, která by byla ve stejné míře úspěšná na biologických, informačně-energetických, duchovních a duševních úrovních člověka.

Autor: Doc. Anatolij Vasilčuk

Komentáře