Existuje celá řada zakořeněných mýtů, že jedináčci jsou rozmazlení sobci, kteří si bezpodmínečně hájí svá práva. Je to však nesmysl, protože určité společné rysy chování mají i děti vyrůstající ve vícečetných rodinách. Samozřejmě, že jedináčkovství má svá úskalí, ale je otázka povahy, zda je dítě družné, má snahu se prosadit a nebo je naopak zakřiknuté.

Útoky na jedináčka
Být jedináčkem má své výhody a zároveň i nevýhody. Jistě by bylo nefér říci, že co se týče materiální stránky, a ta není v dnešní době vůbec zanedbatelná, je to výhoda být sám. Vzdělání a zájmová činnost dětí stojí nemalé prostředky. Pokud, ale majetkové poměry převyšují nad citovou složkou v rodině je výsledek velice „ztrátový“. Na druhou stranu, mít sourozence je obrovský dar a žádný kamarád z pískoviště ani ze školy nám ho nemůže nahradit. Určitá vzájemná sourozenecká rivalita, hádky a skotačení je něco, co nás s druhým sourozencem velice úzce spojuje.

Jak připravit jedináčka do života?
Rodiče by bezesporu k výchově jedináčka měli přistupovat trošku jinak a měli by se snažit, aby jim nechyběl kontakt se svými vrstevníky a tím i možnost srovnání. Již odmalička bychom neměli zůstávat s dítětem izolovaně doma, ale už i batolátka jsou radostnější, když najdou své malé přátele v mateřských centrech, protože už tam se pomalu učí, jak vycházet s ostatními.

Zbytečně neochraňovat
Rodiče jedináčka mají někdy tendenci dítě příliš úzkostně bránit vůči všem negativním jevům, ale to je právě největší chyba. Sebevědomí a víru ve vlastní schopnosti získá dítě právě tehdy, když má možnost prožít různé situace a objevovat.

Nadměrné přetěžování
Další chybou, které by se měli rodiče jedináčků vyvarovat je nadměrné očekávání úspěchů a dobrých výsledků. Nesplnění svých vlastních ambicí rozhodně nepřenášejte na své ratolesti a nechte na něm, jak si uspořádá své koníčky a záliby. Jedině tak, může vyrůst v optimistickou a úspěšnou osobnost. Nejsou vyjímkou jedináčci, kteří trpí neurózami a strachem z pocitu, že zklamou své rodiče. Také s vědomím, aby příliš nevyčuhovali, mohou být nejistí a ztrémovaní a jsou pravým opakem jedináčka – suveréna, kolem kterého se všechno točí a jde mu všechno samo, jak si někdy ostatní myslí.

Podporujte fyzickou aktivitu svého dítěte
Každá maminka chce mít dítě pěkné oblečené a upravené jako ze škatulky. Tím však dítě své vrstevníky neohromí. Jestliže má dítě v kolektivu vrstevníků obstát, musí být v něčem dobré nebo alespoň umět to, co ostatní. Učte proto své děti plavat, bruslit, lyžovat a snažte se aby bylo fyzicky zdatné a obratné. Pokud nemáte právě sportovně nadané dítě, objevujte spolu s ním to, co ho baví a podporujte jej. Tím uděláte pro své dítě to nejlepší. Mít své záliby a koníčky je něco, co nás obohacuje a dělá náš život hezčím po celý život, nejen v dětství.

Nedělejte z jedináčka hned dospěláka
Rodiče jedináčka jsou tak soustředěni na své dítě, že se snaží jeho výchovu již od miminka „urychlovat“ směrem dopředu. Chtějí, aby dítě rychle sedělo, chodilo, mluvilo a snaží se bezmezně podporovat jeho vývoj. Později, když už dítě komunikuje a pohybuje se neustále ve společnosti dospělých, očekává se od něj, že bude hodné a rozumné a rodiče zapomínají na to, že k dětství právě ty taškařice a zlobení patří.

Kdy do školky
Jedináček by měl navštěvovat školku nejpozději od čtyř let. Rok před návštěvou školy je pro jedináčka pozdě. Návštěva kroužků a kurzů angličtiny je určitě důležitá a vhodná, ale jen ve školce získá dítě určitý sociální trénink. V kroužcích se dítě soustředí pouze určitý časový úsek a děti se pak rozprchnou do svých domovů. Ve školce je určitý pevný řád a pobyt v kolektivu dětem určitě prospívá a jedináčkům obzvlášť.

V čem to má jedináček určitě těžší
Jedináček je na všechno sám. Nemusí se o nic a nikoho dělit, ale právě z toho mu může být smutno. Rodiče jsou na své jedináčky velice upnutí. V dospělosti někdy těžce nesou, že děti mají již svůj život. V případě, že jsou rodiče starší nebo nemocní je jedináček opět na všechno sám a veškerá péče a starost leží na něm. Ještě si myslíte, být jedináčkem je opravdu jen výhoda?

Autor: – bb –

Komentáře