Čekáme krystalický přenos 3:3:3 a posvátnou rovnodennost, jež nabízí vyšší frekvenční a vibrační vyrovnání v rámci širšího vlnového rozsahu našeho kosmického modrotisku. Jak jsem již psala dříve, jsme frekvenční bytosti. Všechno je vibrace/oscilace. každá myšlenka, pocit, slovo pronesené či slyšené. tep našeho srdce. naše emoce též a obsahují důležitý klíč k naší pohodě a zdraví.  Frekvence našich myšlenek a pocitů tvoří jakýsi bod dosahu toho, kde se nacházíme v "přítomném okamžiku" naší "frekvenční rovnováhy".

Březen je a bude měsícem činu, dokonce samotný název měsíce evokuje pohyb (March = březen, ale též pochod.). Soudobá  velká zemětřesení v Chile a Japonsku jsou také  důkazem vibrace, stejně jako následná varování před tsunami.  Tyto události a neověřitelná záplava sněhu na  východě Kanady a Spojených států vytvářejí prostor a odstraňují starší hustou energii v přípravě na přenos krystalické energie, jenž přichází tento měsíc a po zbytek tohoto roku.

Změna je tu a může vyvolat strach, jenž je též vibrací, avšak vibrací nižší a hustší povahy. Strach jakéhokoliv druhu vytváří odpor vůči vyšší frekvenci, která každý den proudí k naší milované Matce Zemi, a my si často připadáme uvízlí nebo netrpělivě čekáme, až se věci zlepší. Po pravdě řečeno, my chceme, aby se vše zlepšilo, a právě to je ústředním bodem březnové energie.

Jisté měsíce zahrnují spouštěcí momenty pro naše hlubší probuzení, a tento měsíc je jednoznačně jedním z nich. 3. březen 2010 je z numerického pohledu 3:3:3. Je to zakódovaný budíček, jenž je ve styku s naší DNA, naším světelným tělem a obrovskými vlnami nového světla, které již dorazily – ale během této kosmické světelné trojice bude ještě posílen. 3:3:3 je další branou zlatého krystalického světla proudícího z Centrálního slunce, což navazuje  na 9:9:9 z 9. září 2009 a spojuje nás s ještě větším přenosem, k němuž dojde 10. října 2010 – 10:10:10.

Jako vždy se jedná o čistě osobní přenos, bez ohledu na fakt, že kolektiv bude aktivován se vším možným potenciálem a možnostmi. Kouzlo března spočívá ve způsobu, jakým každý jeden z nás  tyto světelné frekvence využije. Minulé dva měsíce představovaly očištění či zdokonalení našeho spojení k širší, nefyzické části nás samotných. Mnozí z nás pocítili potřebu se ztišit a rozjímat, zatímco se do našeho podvědomí vynořovaly "staré" vzorce emocionální energie, abychom se dle své volby rozhodli je rozpustit nebo si je ponechat.

Tak, jak postupujeme ve svém mistrovství stále hlouběji, jsme – s velmi rychlou posloupností – vyučováni, že to MY jsme pány toho, jak se naše putování vyvine. My si volíme, jak se cítíme. My si volíme myšlenky, které nám umožní cítit štěstí a radost nebo odpojení, frustraci a netrpělivost. Vzhledem k mohutné změně, jíž procházíme, je snadné se cítit bezmocný, nahněvaný, znechucený, skleslý, ztracený či dokonce deprimovaný. Naše milovaná Matka Země dosud nikdy nezažila čas, kdy by bylo šířeno tolik světla, takže – ano, máme docela dobrý důvod se někdy cítit zničení.

Březen  vám pokládá tuto otázku – tak, jak se při tom cítíte? Pamatujte, že jsme ve "vztahu"  se vším, co existuje, a své vnitřní vztahy měníme svými myšlenkami. Mistrovství  není pro ty bojácné, a naše duše  vyžaduje, abychom  disciplinovaně kráčeli mezi světy duality a říší našeho Božského modrotisku. Naším dědičným právem je cítit radost, což je frekvence, na niž též reaguje naše světelné tělo. Staré vzorce se rozpouštějí, stejně jako náš vjem času. Naše duše je volná a naše srdce je nádobou, v níž lze nalézt a manifestovat veškerou svobodu.

Myšlenky jsou energie a energie nikdy neumírá – mění se tím, že je alchymicky transmutována a přeměněna. Princip hry nyní spočívá v tom, abychom uměli použít své myšlenky k udržení té nejlepší rovnováhy, již jsme udržet schopni, abychom cítili nádhernou radost. Jak to uděláme – tváří v tvář tak neuvěřitelné změně a frekvenčnímu zdokonalení a zvyšování?
Zaměřte se na něco, co je schopno změnit "pocit" či "vjem" těchto starých mentálních/emocionálních vzorců, které se stále znovu vracejí, a co je nahradí čímkoliv, co je povznášející.

Nedávno nám tady ve  Victorii rozkvetly stromy. Pokaždé, když na ty květy pohlédnu, cítím se prostě lépe – přestože se mi znovu ke zpracování vynořily některé emocionálně náročné "staré vzorce". Vypadá to jednoduše, ale funguje to. Někdo používá třeba představu některého posvátného místa na Zemi, krystalů, delfínů, atd.
Náš proces vzestupu je interaktivním styčnou plochou našeho fyzického, emocionálního, mentálního a duchovního těla, a  naším úkolem je ztotožnit se s myšlenkami schopnými ladit s novými vlnami výše-frekvenčního světla, které již dorazily a dále přicházejí rychle po sobě.

Rovnodennost 20. března je dalším velkolepým energetickým vyrovnáním, jež přislazuje hrnec našeho frekvenčního navýšení a pohody. Na severní polokouli ohlašuje jaro, na jižní polokouli začíná podzim. Rovnodennost znamená "stejně noci i dne", a my v tento den zažijeme 12 hodin světla a tmy. Den rovnováhy a harmonie. Vhodné načasování po 3:3:3 a novoluní, jež nám nastavuje rovnováhu pro dalších několik  měsíců.

Vlny harmonických kódů vetkaných do světelné tkaniny přenosu 3:3:3, spolu s planetárními vyrovnáními novoluní 15. března a úplňku 29. března – to je nový šat, jenž si oblečeme na úvod vstupu do hlubších učení či moudrosti obsažené v naší DNA. Náš vesmír hojnosti vysílá transcendentní světlo Centrálního slunce na naši milovanou Matku Zemi a my máme další příležitost uvolnit sílu dlouho udržovaných omezení.

První dva týdny března mohou poněkud  "házet", asi jako když projíždíme peřejemi a snažíme se zůstat v suchu. Až dojdeme k polovině měsíce, již se budeme cítit úplně jinak,  budeme šťastnější a budeme mít k dispozici mnohem více fyzické energie než v prvních dvou měsících tohoto roku. Žijeme v obrovském moři energie a trvale se vyrovnáváme se svou vlastní energií a energií oceánu kolem nás.

Těsně pod povrchem této energie se v březnu ukrývá pocit očekávání a vzrušení. Dostává se nám mnohé láskyplné podpory od naší milované Matky Země, naších hvězdných rodin, vzestoupených mistrů, andělů. Březen tuto příležitost posílí zlatým duhovým světlem, jímž posvítí na vnitřní dvířka našeho srdce – a my se musíme jen rozhodnout, zda před těmito dveřmi zůstaneme stát.nebo zda jimi projdeme!

Buďte laskaví a jemní, a umožněte v tomto měsíci  tento proces sobě i těm, s nimiž  se pravidelně stýkáte. Během příštích několika měsíců budeme kráčet na hraně tolerance, trpělivosti, soucitu a komunikace, neboť se mnohem hlouběji spojujeme se svou pravdou a vyjadřujeme více svého světla.

Pamatujte, že smích je tou nejrychlejší cestou, jak pocítit svou duši, a úsměv vyslaný či přijatý je polibkem anděla. Všichni  jsme propojeni a nacházíme se společně v tomto velkolepém načasování a putování.

Vyzařujte své nádherné Světlo i nadále.
S láskyplným požehnáním ve službě,
Shala
© Shala Mata 2010
Shala Mata: Kosmický puls Vzestupu
http://www.lightworker.com/shala/
(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz  přeložila Lucka K.)