Obecnými příznaky jsou:

  • Nevysvětlitelné a neobvyklé chování
  • Náladovost, úzkost, deprese, strach
  • Špatná nálada, letargie, únava
  • Neobvyklá lenost a nespolehlivost
  • Špatné výsledky ve škole či v práci
  • Zanedbávání vzhledu a stravy
  • Stálé popotahování, suchý kašel a loupání kůže okolo rtů

Mezi specifické příznaky patří:

Zorničky zúžené do velikosti špendlíkové hlavičky – Projev závislosti na heroinu či morfinu.
Neklid, třas končetin, zmatenost, někdy podobné opilosti, jsou příznaky závislosti na trankvilizérech ( sedativech ).
Červené oči, nadměrné uvolnění a otupělost jsou příznaky užívání konopí
Dezorientace nebo rozhihňanost prozrazují užívače LSD ( stejně jako děs při „špatném tripu“ )

Pozornost bychom měli věnovat:

Neobvyklým zápachům či látkám – tubám od lepidla, tabletám, kapslím či práškům, hnědozelenému „tabáku“, nedopalkům od ručně balených cigaret a jehlám pro podkožní aplikaci.

Netypickým prohřeškům – např. krádežím ( jejichž smyslem je získat prostředky na nákup drog ).
Změnám chování, zájmů, přátel.
Rankám po vpichu jehly či podlitinám na vnitřní straně předloktí.

Iva Hédlová podle Reader´s Digest