Naučili jsme se, že každá situace v našem životě má svůj původ v nějakém myšlenkovém stereotypu, který ji podmiňuje a udržuje. Naše pevné myšlenkové návyky vytvářejí naše prožitky. Proto také změnou našeho myšlení dosáhneme změny i v našem životě.

Měla jsem velkou radost, když jsem poprvé objevila slova metafyzické působení. Tento termín popisuje sílu slov a myšlenek, které vytvářejí naše prožitky. Nové poznání mi umožnilo porozumět souvislosti mezi myšlenkami, různými částmi těla a zdravotními problémy. Dozvěděla jsem se, jak jsem si nevědomky způsobila své vlastní onemocnění, a to mi výrazně změnilo život. Teď jsem mohla přestat s obviňováním osudu a lidí za všechno špatné v mém životě a těle. Byla jsem s chopná převzít plnou odpovědnost za mé vlastní zdraví. Aniž bych si co vyčítala a aniž bych se cítila provinile, začala jsem chápat, jak se mohu vyvarovat myšlenkových návyků, které by způsobily nějakou nemoc v budoucnosti.

Nikdy jsem například netušila, proč jsem opakovaně měla problémy se ztuhlým krkem. Pak jsem zjistila, že krk představuje flexibilitu názorů a naši ochotu podívat se na nějakou otázku i z jiného úhlu. Bývala jsem velice tvrdohlavá a odmítala jsem ze strachu vyslechnout jiný názor. Jakmile se moje myšlení stalo pružnějším a já jsem se naučila s láskyplným porozuměním chápat postoje jiných lidí, přestaly i moje problémy s krkem. Když mám dnes pocit, že je můj krk trochu ztuhlý, okamžitě začnu pátrat po tom, kde je strnulé a nepružné mé myšlení.

NAHRAZENÍ STARÝCH STEREOTYPŮ

Chceme-li jednou provždy odstranit nějaké onemocnění, musíme nejprve zlikvidovat jeho psychickou příčinu. Většinou ovšem tuto příčinu neznáme a nemůžeme tedy vědět, odkud začít. Takže jestli si i vy občas postesknete: „ Kdybych jenom věděl, co mi způsobuje takovou bolest “, doufám, že Vám poskytnu klíč k nalezení příčiny vašeho problému a užitečný návod, jak vytvořit nové myšlenkové návyky, které budou základem vašeho duševního i tělesného zdraví.

Zjistila jsem, že každý stav v našem životě je výsledkem naší potřeby. Jinak bychom se v daném stavu neocitli. Konkrétní symptom je pouze jeho vnějším projevem. Musíme se ponořit do svého nitra a odstranit jeho psychickou příčinu. To je důvodem, proč nefunguje Síla vůle nebo Disciplína. Bojují totiž pouze s vnějšími účinky. Je to něco podobného, jako když se snažíme odřezávat plevel, aniž bychom ho vytrhli s kořínky.

Než tedy začnete s výroky nových myšlenkových návyků, pracujte na své OCHOTĚ VYPOŘÁDAT SE SE SVOU POTŘEBOU zapálit si cigaretu, mít nadváhu nebo bolest hlavy nebo cokoliv jiného. Když odstraníte tuto potřebu, zbavíte se i vnějších projevů. Žádná rostlina nemůže přežít bez svých kořenů.

Myšlenkové stereotypy, které jsou odpovědné za většinu tělesných nemocí, jsou KRITIZOVÁNÍ, ZLOST, ODPOR a PROVINILOST. Například dlouhodobá kritičnost k ostatním vyústí v takovou chorobu jako je artritida. Zlost se přetváří ve věci, které spalují a infikují vaše tělo. Potlačovaný odpor vám bude rozhlodávat a rozežírat tělo a v konečné fázi povede k nádorům a rakovině. Pocit viny vyžaduje trest a povede k bolesti. Je daleko jednodušší zbavit se těchto myšlenkových stereotypů, jsme-li zdraví, než když se o totéž pokoušíme ve stavu paniky a s hrozbou chirurgického zákroku.

Následující seznam mentálních ekvivalentů vznikl po dlouhých letech studia, práce se svými klienty, přednášek a kurzů. Můžete zde snadno najít a rychle vyhledat pravděpodobnou mentální příčinu vašich zdravotních problémů. Nabízím vám tento seznam s láskou a s touhou podělit se o jednoduché metody, kterými si můžete uzdravit své tělo.

LÉČIVÉ VÝROKY

Problém

Pravděpodobná příčina

Nový myšlenkový návyk

Absces

Trýznivé myšlenky na křivdy, ponížení a pomstu.

Dovoluji svým myšlenkám, aby byly volné. Minulost je pryč. Jsem vyrovnaný-á.

Addisonova nemoc (viz nadledvinky-potíže )

Vážná citová podvýživa.Vztek na sebe sama.

Starám se o své tělo, svou mysl i své emoce s láskou.

Afty

Zlost nad nesprávnými rozhodnutími.

Láskyplně přijímám svá rozhodnutí, neboť vím, že se mohu svobodně změnit. Jsem v bezpečí.

AIDS

Pocit   bezbrannosti a beznaděje. Lhostejnost ostatních lidí. Silný pocit vlastní nedokonalosti. Odmítání sebe sama. Sexuální vina.

Jsem součástí Vesmírného plánu. Jsem důležitý a sám Život mě miluje. Jsem silný a schopný. Mám se rád a oceňuji všechno, čím jsem.

Pokračování příště. Dostaneme se postupně ke všem nemocem a bolístkám.
 

Komentáře