Živel:  voda

Základní slova:  sexualita a toužím

Základní povahové rysy:  nedůvěřivost, vládychtivost

Kladné vlastnosti:  nezávislost, rozhodnost, důvtip, bystrost, vytrvalost, sebevědomí, soustředění, citlivost, odvaha, fantazie, intuice, intenzivní city, zodpovědnost, soucit a ochota pomáhat, ochota riskovat, empatie ( schopnost vcítit se ).

Záporné vlastnosti:  podezíravost, nedůvěřivost, bezohlednost, závistivost, neústupnost, krutost, mstivost, impulzivnost, sobectví, žárlivost, touha ničit, svárlivost, nepřizpůsobivost, nepružnost, nedostatek taktu, nekompromisnost, snížená schopnost spolupráce ( V individuálním horoskopu mohou ostatní planety, jejich vzájemné aspekty a další vlivy vlastnosti zesílit nebo zeslabit ).

Naděje a přání:  finanční vzestup, velká láska, uznání, popularity, úspěch, dědictví

Vaše obavy:  samota, neštěstí, těžké onemocnění, strach ze smrti

Všechno nebo nic!

Jaký je Štír?
Osmé znamení zvěrokruhu symbolizuje štír, což je velmi pozoruhodný tvor. Nejenže tráví dny v tmavých úkrytech pod kameny a vylézá až v noci, ale někteří štíři mají až 12 očí. Také lidské protějšky jako by také měli dvanáct očí, jsou velmi všímavé, bystré, vše pozorně sledují a před jejich zrakem se sotva něco utají nebo ukryje. Jste vodní znamení a v souvislosti s vámi lze velmi symbolicky říct, že „voda prosákne všude a vodu nelze zadržet“.

Astrologové vás považují za nejvíce fascinující, ale také nejvíce kontroverzní znamení. Ze všech znamení prožíváte život nejintenzivněji a jste nejméně čitelní a pochopitelní. Máte celou řadu skvělých, ale zároveň i rozporuplných vlastností. Jste ctižádostiví, energičtí, nezávislí a rozhodní, ale také nedůvěřiví a podezíraví. Máte dvojakou povahu, ale nejste jako rychlý Blíženec. Jste voda a oheň, plus a minus, vzestup a pád. Vaše nevyrovnanost vás může přivést k hlubokým depresím a k rozporům, stejně jako k nepodloženým euforiím. Říká se o vás – napůl ďábel, napůl anděl.

Milí štíři, opravdu máte tolik podob! Ale jednu podobu určitě postrádáte, a to být nenápadný a přehlédnutelný. Zanecháváte po sobě stopy, jste výrazní, okouzlující, intuitivní a záhadní. Po stránce fyzické a psychické jste jedno z nejsilnějších znamení zvěrokruhu. Jste chytří, až prohnaní. Ve své podstatě jste věčný buřič, kterého vedou vášně, svéhlavost a náruživost. Libujete si v ostrých výměnách názorů a sporech. Když vám někdo zkříží plány, dovedete být bezohlední. Velmi dobře si budete pamatovat každou urážku, pomluvu a nespravedlnost a zřídkakdy odpouštíte. Silně se vás to dotýká a odplata na sebe nenechá dlouho čekat. Platí u vás „oko za oko, zub za zub „. K boji jste připraveni stále. Když začnete bojovat, ožijete.. Ne vždy vyhrajete, ale i při prohře z vás sálá vzdor a hrdost.

Chcete, aby vše bylo jednoduché, přesto si život neuvěřitelně komplikujete. Rutina je pro vás jedem a nuda vás ničí. Stejně jako Ryby a Raci jste citlivé introvertní znamení. Pěstujete si kult tajemného člověka, nikdo nemá právo vědět, jak to vypadá uvnitř vás, ve vaší duši. Jde to až tak daleko, že jste zajatci svého nitra. Dovedete perfektně ovládat svoje chování, mimiku a ostatní projevy ( vaše ovládání vám my ostatní tiše závidíme ). Na zakrytí hloubi své duše používáte zbraně jako jízlivost, ironii, cynismus a tvrdohlavost. Jsou však chvíle, kdy se přestanete ovládat a podlehnete svému temperamentu a svým emocím. Vaše city jsou silné, proto dokážete být velmi žárliví.

Přistupujete k životu jako k souboji svého vnitřního „já“ se světem, který vás obklopuje. Ostatní lidé vás příliš nechápou. Je velmi těžké vám porozumět, neboť také sami sobě nerozumíte. V tom, co máte rádi či neradi, někdy zacházíte až do extrémů. Pro vás není nic polovičaté. Jste znamení řídící se heslem: „všechno nebo nic“! Kompromis nepatří k vašim ctnostem. Nesete si v sobě své neomylné názory a domníváte se, že máte ve všem pravdu. Mnozí lidé vás přímo nesnáší, mnozí se bez vás nemohou obejít. Nelze před vámi ukrýt nějaké tajemství. Druhé dokážete odhalit svým rentgenovým pohledem a odhadnout jejich nejzranitelnější místo.

Budování a ničení!
Za nějakou věc či člověka byste dali život, pokud máte silné vnitřní přesvědčení. Ale spálíte mosty, dojde-li ke změně názoru. Ať je to změna zaměstnání nebo partnera, domníváte se, že čas od času je dobré všechno za sebou nechat a jít vpřed. Vzepřete-li se, není síly, aby s vámi pohnula a přesvědčila vás. Neexistuje pro vás žádná jistota, jen pomíjivost. Tyto neuvážené konce a rozchody jsou zdrojem vašeho velkého utrpení.

Příště si řekneme, jaké tři druhy štírů existují.

Komentáře