Miracle Mineral Solution (MMS) je horečně nabízeno jako zázračná alternativní léčba pro AIDS, hepatitidu, malárii, herpes, tuberkulózu, rakovinu a mnoho dalších lidstvem nejobávanějších nemocí. Pravdou je, že MMS je nebezpečný jed a jako takový nemá vůbec co pohledávat v alternativní zdravotnické aréně.

Mnoho lidí neví, že MMS je v podstatě bělidlo (v angličtině je slovo bleach jak obecný název pro bělidlo, tak i pro domácí čistící přípravek podobný Savu pozn. překl.).

Je velmi účinné pro zabíjení bakterií na toaletách, ale určitě byste to neměli polykat. Účinná látka v MMS není minerál, ale oxid chloričitý (kyslíkatý chlór), který vzniká z chemické kombinace chloritanu sodného a kyseliny octové (ocet) nebo kyseliny citrónové. MMS jako jed zabije dotěrné bakterie ve vašem těle, ale bylo by naivní se domnívat, že pečlivě vybírá to co zabije a zničí, nebo si myslet, že škody které napáchá mají jen omezený dopad. Je šokující, že MMS je tak široce doporučováno, že je doporučováno již oslabeným jednotlivcům.

A že je doporučováno pro dlouhodobé užívání. Potenciální dlouhodobé a nebezpečné vedlejší účinky pravidelného užívání MMS by popravdě řečeno měly každému nahnat husí kůži.

mms

Předtím než budeme pokračovat je třeba důležitá lekce o oxidaci a volných radikálech, která nám pomůže porozumět dlouhodobým následkům používání MMS1 a jeho nástupce MMS2. Tato informace je zásadní k tomu, abyste viděli proč MMS není alternativním zdravotním řešením.

Kyslík je zásadní prvek podporující život, ale na špatném místě, nebo v nevhodnou dobu, může napáchat velké škody na našich buňkách, způsobit rakovinu, přispět ke kardiovaskulárnímu onemocnění, degenerativním onemocněním a stárnutí procesem zvaným oxidace. Následky oxidace pozorujete vždy, když jste pozorovali zhnědnutí a zkažení jablka poté, co bylo vystaveno vzduchu, nebo když pozorujete plamen svíčky.

Využíváme kyslík k tomu, abychom dostali elektrony z molekul cukru a tuku, které používáme jako palivo. Avšak molekuly, které chceme zachovat neporušené, jsou vystaveny spalovacímu vlivu kyslíku a jsou v ohrožení ztráty elektronů. Oheň plamene svíčky vhodně ilustruje oxidaci, při které jsou elektrony vosku vytrhnuty atmosferickým kyslíkem, což vede k samo se obnovujícímu vydávání světla a tepla.

Jak kyslík postupuje tělem, ztrácí mnoho jeho molekul elektron. To znamená, že se z něho stanou chemicky nestabilní a vysoce reaktivní ionty a vznikají tak volné radikály. Tyto nestabilní vedlejší metabolické produkty z výroby energie v buňkách se snaží stabilizovat tím, že ˛ukradnouʼ náhradní elektron z libovolné sousedící molekuly, čímž za sebou zanechávají další poškozené molekuly. To je způsob jak v našem těle vznikají volné radikály a jak způsobují zánět, což je proces který je nejlépe známý jako oxidační stres nebo oxidační poškození.

Oxidace může dokonce způsobit ničivé změny v DNA.

V závislosti na místě, kde dojde k oxidačnímu poškození, může nastat celá řada následujících onemocnění: ateroskleróza (plak v cévách), rakovina, artritida, šedý zákal, neurodegenerativní onemocnění jako Alzheimerova choroba, autoimunní onemocnění a řada dalších zdravotních problémů, které obecně souvisejí se stárnutím.

Jakýkoli volný radikál, který obsahuje kyslík, může být označen jako reaktivní kyslíkový radikál (ROS). Velmi dobrým příkladem ROS je kyselina chlorná, která je nyní také známá jako Miracle Mineral Solution 2 (MMS2). Mějte na paměti, že ztráta elektronů z molekul, jejichž neporušenost je zásadně důležitá pro strukturu našich buněčných membrán, DNA, kůže nebo očí vede k poškození a nemoci.

Oxidace je nejjedovatější síla, která ovlivňuje všechny molekuly v těle, je to nepřítel mládí, spojenec všech onemocnění a elementární mechanismus všech zranění, veškerého stárnutí a nakonec smrti [1].

Teď už byste měli vědět, proč jsou antioxidanty tak důležité. Antioxidanty pomáhají zmírnit nebo neutralizovat volné radikály předtím, než monou poškodit naše zdravé buňky tím, že podají pomocnou ruku (ve skutečnosti v podobě elektronu) když je třeba stabilizace.To je důvod, proč máme tak rádi mnohé antioxidanty, jako např. vitamin C, E, karotenoidy, resveratrol, taurin, koenzym Q10 a melatonin, abychom jmenovali jen několik.

Každý člověk je vystaven oxidantům a každý z nás má různorodou antioxidační obranu a schopnost obnovení DNA.

Tyto faktory dohromady určují rozsah oxidací způsobeného poškození DNA v každém z nás a rozsah těchto škod může v mnohém přispět k riziku rakoviny, obzvlášť v tkáních kde mohly již nastat další změny. Ale mějte na paměti, že ochrana DNA je nezbytná nejen k ochraně před rakovinou, ale také proto, že DNA je ve všech našich buňkách nositelem dědičné identity a instrukcí a informací, které udržují naše tělo. Mohli bychom také uvažovat nad tím, jaké jiné neobyčejné vlastnosti by mohly dřímat v naší DNA.

Ale prozatím se vraťme k MMS1, které je v podstatě kombinací chloritanu sodného a kyseliny octové (ocet) nebo kyseliny citrónové, které společně tvoří oxid chloričitý (kyslíkatý chlor). Toxické účinky oxidu chloričitého jsou spojeny s účinky chloritanu sodného – velmi silný oxidant, který je při dávce 10-15 gramů považován za smrtelný.

Dokonce i u malého množství okolo 1 gramu lze očekávat, že způsobí nevolnost a zvracení.

Dávejte pozor: návod užívání MMS tvrdí, že je denně rozumné brát až 60 kapek. jednom gramu je 20 kapek, což znamená že návod užívání může požadovat požití 3 nebo více gramů toho, co je v podstatě bělidlo. To je trojnásobek množství potřebného k vyvolání nevolnosti a zvracení, a 20% z množství které by vás zabílo[2].

Přestože je tu tvrzení, že nevolnost a průjem jsou pozitivní příznaky detoxikace, které se dostaví při dodržování návodu užívání MMS, můžete si být jisti, že se ve skutečnosti jedná o způsob, jakým nám naše tělo sděluje, že jsme právě byli otráveni. Pokud jste náhodou zvraceli, potom můžete být ujištěni, že vám to právě mohlo zachránil život tím, jak jste se vyhnuli smrtícímu předávkování MMS! Ve skutečnosti existuje několik svědectví o negativních vedlejších účincích a alespoň jedno úmrtí v souvislosti s MMS, které můžete snadno najít na internetu [2].

Popularita MMS a jeho vášnivý, téměř náboženský marketing, se týká tvrzení o vyléčení malárie u desítek ne-li stovek tisíc lidí. Zní to opravdu velmi ušlechtile, ale je to jen přirozené, neboť je dobře známo, že chloritan sodný obsažený v MMS, způsobuje hemolýzu červených krvinek – to znamená, že červené krvinky prasknou a jsou zničeny.

K zabití parazita malárie vlastně dochází prostřednictvím zabíjení červených krvinek, protože parazit napadá červené krvinky. MMS pravděpodobně zabíjí parazita a červené krvinky. Vlastně u konzumentů MMS může dojít k anémii.

MMS opravdu vypadá jako nebezpečná alopatické droga, podobná antibiotikům nebo chemoterapii. Proč nevidíme mnoho pokusů na odstranění tohoto jedu z trhu, když byl v poslední době vyvinut tlak na stáhnutí zdravých vitamínů a antioxidantů a to agenturami jako je FDA a Codex?

MMS je větší zabiják než antibiotika a má potenciál zabít všechny druhy mikrobů včetně virů. Takováto vražedná zbraň má další dopady na vaše tělo a vražedné terapie by nikdy neměly být prvním krokem v postupu proti nemocí. Neměly by nikdy být volbou, když jsme schopni převzít kontrolu nad naším zdravím, prostřednictvím stravy a vhodnými a skutečně alternativními zdravotními terapiemi.

 

Komentář: Po vydání tohoto článku v 10 čísle časopisu Dot ConnectorFDA varovala spotřebitele o vážném ublížení na zdraví ke kterému dojde po vypití MMS! FDA doporučuje spotřebitelům, aby okamžitě přestali používat MMS a vyhodili ho.


Nyní se podívejme na některé bezpečnostní listy složení MMS: oxid chloričitý je silný oxidant a jako takový prudce reaguje s hořlavými materiály, rtutí, čpavkem, sírou a mnoha dalšími organickými sloučeninami [3]. Chloritan sodný vyvolává silné podráždění kůže, očí a dýchacích cest, je to silné oxidační činidlo, která podporuje spalování, jeho koncentrované roztoky mohou jako žíravina leptat kůži a oči, mírrná hemolytická anémie a zvýšený methemoglobin u mužů byla pozorována u krmných studií zvířat [4 ].

Akutní zdravotní následky oxidu chloričitého: požití není normální cesta vystavení (tedy kromě prostřednictvím MMS!), zdraví škodlivé při spolknutí, může způsobit podráždění úst, jícnu, žaludku a sliznic (proto průjem, nevolnost a zvracení!). Zasažení očí: kontakt způsobuje zarudnutí, podráždění, bolest, rozmazané vidění, slzení, poškození rohovky a popáleniny. Vdechnutí: škodlivé při vdechnutí, kašel, bolesti hlavy, ztížené dýchání, nevolnost, dušnost, plicní edém. Chronické dopady na zdraví: může mít vliv na plíce a vést k chronické bronchitidě a trvalému poškození plic [5].

MMS by stručně řečeno NIKDY nemělo být zdravotní léčbou, ať už alternativní nebo jinou!

A nyní to začíná být mnohem zajímavější. Přichází MMS2, které pracuje jemněji a proto mnohem nebezpečněji než jeho předchůdce.

MMS2 je v podstatě chlornan vápenatý, což je chemická sloučenina, která je široce používaná pro úpravu vody a jako bělicí a dezinfekční činidlo (bělicí prášek). V tomto případě se opravdu jedná o minerál, ale minerál který reaguje a při požití vytváří kyselinu chlornou. Kyselina chlorná (HClO), která je kombinací vodíku, kyslíku a chloru je vytvářena některými našimi bílými krvinkami a to za účelem zabití bakterií, prostřednictvím známého procesu nazývaného oxidace. HOCl je opravdu silný oxidant, a jak jsem již dříve zmínila, je to dokonalý příklad nebezpečného reaktivního kyslíkového radikálu (ROS). Stejně jako u MMS1 si patogeny nemohou vytvořit odolnost vůči MMS2, což souvisí se silnými volnými radikály které se uvolňují. Zní to dobře? No vůbec ne.

MMS2 vytváří v našem těle vysoké koncentrace této nebezpečné oxidační kyseliny chlorné, aby zabíla "odolné a nevyléčitelné" nemoci, alespoň se to tvrdí.

Bohužel, množství HClO, které je naše tělo schopné samo vyrobit, je již tak nebezpečné.

Ve skutečnosti některé z našich bílých krvinek mají toxické a škodlivé účinky na naši DNA, prostřednictvím tvorby kyseliny chlorné [6, 7]. Navíc probíhá výzkum antioxidantů, které jsou úspěšné používány k zablokování kyseliny chlorné, aby nedocházelo k poškození DNA[7, 8, 9, 10]. Ano, poškození DNA! Je to extrémně nebezpečné!

Další způsob, kterým MMS2 může způsobit poškození, je přes aktivací ,zlýchʼ transkripčních faktorů. Volné radikály, jako kyselina chlorná a další toxiny, mohou spustit u transkripčních faktorů sérii genetických reakcí, které vedou k rakovině. Transkripční faktory jsou bílkoviny, které usnadňují exprese genů – to znamená že způsobují, aby genetický materiál něco udělal. Určitý transkripční faktor, NF kappa B, je ovlivněn volnými radikály nebo toxiny, které jej obvykle aktivují.

Jakmile je aktivován, prochází tento transkripční faktor do jádra našich buněk, kde sídlí naše DNA a může aktivovat geny, které mohou změnit potenciálně zhoubné buňky v buňky naprosto zhoubné [8]. Kyselina chlorná (MMS2) aktivuje tento neslavný transkripční faktor NF-kappa B a to zejména v případě absence antioxidantů jako je taurin [11,12]. NF-kappa B také hraje zásadní roli při zánětu, a tudíž v konečném důsledku, vyvolává nemoc.

To, že je MMS2 propagováno jako lék proti rakovině a mnoha dalším nemocem, je jednoduše matoucí.

Ale to není všechno lidičky. Je to ještě horší! Ve skutečnosti kyselina chlorná (MMS2) má sílu chlorovat stavební kameny DNA, rozlomit dvoušroubovici DNA a tím narušit její nezbytné biologické funkce[13].

Mimochodem, ty nové bezpečnostní letištní skenery, jsou také schopné rozlomit dvojitou šroubovici naší DNA [14]. Vidíme zde opakující se vzor?

Někteří tvrdí, že kyselina chlorná je nebezpečná pouze pro dotěrné bakterie, ale ve skutečnosti existují studie které zjistily, že vlastnosti kyseliny chlorné, díký kterým je tak silným prostředkem pro zabíjení bakterií, můžou poškodit naše těla prostřednictvím stejného mechanizmu, který je používaný ke zničení invazních patogenních bakterií [15]. Jedna taková studie nemohla mít vhodnější název: „Život s vrahem: účinky kyseliny chlorné na buňky savců [15].“

Bylo dostatečně zdokumentováno, že existují různé poruchy, které jsou spojené se škodlivými účinky kyseliny chlorné v našem těle, včetně cukrovky, obezity, deprese, vysokého krevního tlaku, dny, selhání ledvin a autismu včetně dalších stavů [12]. Na základě našeho stručného přehledu o oxidaci to dává smysl: všude tam, kde je oxidační poškození, je nemoc. A co víc, naše mozky mají vysokou spotřebu kyslíku a proto jsou obzvlášť citlivé vůči oxidačnímu poškození. Proto není žádným překvapením, že naše mysl je často kanárkem v uhelném dole. Často si poprvé všimneme prvních příznaků zánětu v našem těle díky mlhavému myšlení, poruchy paměti a nespavosti.

Kyselina chlorná má potenciál být extrémně neurotoxická pro naše mozky, ve kterých doslova oxiduje určité lipidy a bílkoviny, což jim brání vykonávat jejich funcí a přispívá k neurodegenerativním onemocněním jako je Parkinsonovou choroba, Alzheimerova chorobou a roztroušená skleróza [16].

Navíc kyselina chlorná může být velmi nebezpečná v některých prostředích [17]. Její silná oxidační síla z ní činí velmi nebezpečnou chemikálii, protože se může stát výbušnou v kombinaci s určitými látkami. Přidání kyselin do roztoku kyseliny chlorné urychlí tento proces, směs se stane nestabilní, začne se uvolňovat plynný chlor a potenciálně může způsobit výbušnou chemickou reakci.

Je třeba zacházet se sloučeninou opatrně, protože může uvolnit, pokud dojde ke smíchání se zdánlivě bezpečnými výrobky pro domácnost, nebezpečný chlorový plyn. Chlorový plyn může způsobit značné zdravotní problémy nebo smrt a to zejména ve špatně větraných prostorech, což je jeden z důvodů, proč je nevhodné míchat libovolně domácí chemikálie jako např. bělidlo.

Další komplikace této tragédie je, že MMS je nabízeno k použití dohromady s DMSO [18]. DMSO (dimethylsulfoxid) je rozpouštědlo, které zvyšuje dostupnost a účinnost mnoha léků v celém našem těle, čímž umočňuje jejich účinky. Má schopnost rozvést léky hluboko do našeho těla. Znepokojující věcí je, že DMSO též velmi snadno prochází přes hematoencefalickou bariéru. Tato vlastnost je právě důvodem, proč je DMSO široce používáno jako účinný nosič určitých látek do našich mozků, které jinak nemohou proniknout přes zmíněnou bariéru [19].

I když je DMSO samo o sobě silným antioxidantem, mějte na paměti, že má schopnost zesílit a pronést do mozku nebezpečný jed jako MMS1 a MMS2. Doufám, že v tomto bodě je jasné, proč je to velmi, velmi špatný nápad.

Prosím dejte tento článek kterémukoliv uživateli MMS. Mají právo vědět, co se děje uvnitř jejich těla – a DNA – pokud užívají tohoto trojského kůně!

trojský kun

Poznámky

[1] Sydney Macdonald Baker, Detoxification and Healing. New York: McGraw Hill, 2004. [Sydney Macdonald Baker, Detoxikace a léčení. New York: McGraw Hill, 2004.New York: McGraw Hill, 2004.]

[2] Snake Oil Humbles Nexus Conference, Sott.net [Podvodník Humble a Nexus konference, Sott.net]

[3] Safety data for chlorine dioxide, physchem.ox.ac.uk [Bezpečnostní údaje pro oxid chloričitý, physchem.ox.ac.uk]

[4] Sodium chloriteentry on Haz-Map.nlm.nih.gov [Chloritan sodnýheslo na Haz-Map.nlm.nih.gov]

[5] Chlorine Dioxide Material Safety Data Sheetfrom Halox Technologies, Inc. (PDF) [Bezpečnostní přehled oxidi chloričitého z Halox Technologies, Inc (PDF)]

[6] Güngör N, Knaapen AM, Munnia A, Peluso M, Haenen GR, Chiu RK, Godschalk RW, van Schooten FJ. Genotoxic effects of neutrophils and hypochlorous acid. Mutagenesis, Volume 25, Issue 2, 2010, Pages 149-154.

[] Güngör N, Knaapen AM, Munnia A, Peluso M, Haenen GR, Chiu RK, Godschalk RW, van Schooten FJ.Genotoxické účinky neutrofilů a kyseliny chlorné. Mutageneze, svazek 25, číslo 2, 2010, str.149 do 154.]

[7] Gomez-Mejiba SE, Zhai Z, Gimenez MS, Ashby MT, Chilakapati J, Kitchin K, Mason RP, Ramirez DC. Myeloperoxidase-induced genomic DNA-centered radicals. The Journal of Biological Chemistry, Volume 285, No. 26, 2010, Pages 20062 – 20071.

[Gomez-Mejiba SE, Zhai Z, Gimenez MS, Ashby MT, Chilakapati J, Kitchin K, Mason RP, Ramirez DC. Myeloperoxidázou indukované genomické DNA soustředěné radikály. Žurnál biologické chemie, svazek 285, č. 26, 2010, stránky 20062 až 20071.]

[8] Burt Berkson, M.D., PhD. The Alpha Lipoic Acid Breakthrough, New York: Three Rivers Press, 1998.

[Burt Berkson, MD, PhD.Průlom: kyselina alfa lipoová, New York: Three Rivers Press, 1998.]

[9] Ximenes VF, Padovan CZ, Carvalho DA, Fernandes JR. Oxidation of melatonin by taurine chloramine. Journal of Pineal Research, 2010, May 27.

[Ximenes VF, Padovan CZ, Carvalho DA, Fernandes JR. Oxidace melatoninu taurinchloraminem. Žurnál výzkumu epifýzy, 2010, 27. května]

[10] Kawai Y, Matsui Y, Kondo H, Morinaga H, Uchida K, Miyoshi N, Nakamura Y, Osawa T. Galloylated catechins as potent inhibitors of hypochlorous acid-induced DNA damage. Chemical Research in Toxicology. Volume 21, Issue 7, 2008, Pages 1317-1495.

[Kawai Y, Matsui Y, Kondo H, Morinaga H, Uchida K, Miyoshi N, Nakamura Y, Osawa T. Gallované katechiny jako silné inhibitory poškození DNA kyselinou chlornou. Výzkum v chemické toxikologii. Svazek 21, číslo 7, 2008, str. 1317-1495.]

[11] Schoonbroodt S, Legrand-Poels S, Best-Belpomme M, Piette J. Activation of the NF-kappaB transcription factor in a T-lymphocytic cell line by hypochlorous acid. The Biochemical Journal. Volume 321, 1997 Pages 777-785.

[Schoonbroodt S, Legrand-Poels S, Best-Belpomme M, Piette J. Aktivace NF-kappaB transkripčních faktorů v T-lymfocytní buněčné linii kyselinou chlornou. Žurnálbiochemie. Svazek 321, 1997 Str. 777 až 785.]

[12] Pennathur S., Maitra D., Byun J., Sliskovic I., Abdulhamid I., Saed G. M., Diamond M.P. and Abu-Soud H. M. Potent antioxidative activity of lycopene: A potential role in scavenging hypochlorous acid, Free Radical Biology and Medicine, Volume 49, Issue 2, 2010, Pages 205-213.

[Pennathur S., Maitra D., Byun J., Sliskovic I., Abdulhamid I., Saed G. M., Diamond M.P. and Abu-Soud H. M. Silná antioxidační aktivita lykopenu: potenciální role v úklizení kyseliny chlorné, Biologie volných radikálů a lékařství, svazek 49, číslo 2, 2010, strany 205 až 213. ]

[13] Prütz, W. A. Hypochlorous acid interactions with thiols, nucleotides, DNA and other biological substrates. Archives of Biochemistry and Biophysics, Volume 332, No. 1, 1996, Pages 110-120.

[Prütz, W. A. Interakce kyseliny chlorné s thioly, nukleotidy, DNA a dalšími biologickými substráty. Archivy biochemie a biofyziky, svazek 332, č. 1, 1996, strany 110 až 120.]

[14] How Terahertz Waves Tear Apart DNA, Sott.net [Jak terahertzové vlny trhají DNA, Sott.net]

[15] Pullar J.M., Vissers M.C., Winterbourn C.C. Living with a killer: the effects of hypochlorous acid on mammalian cells. IUBMB Life, Volume 50, 2000, Pages 259-266.

[Pullar J.M., Vissers M.C., Winterbourn C.C. Život s vrahem: účinky kyseliny chlorné na buňky savců. IUBMB Life, svazek 50, 2000, str. 259 až 266.]

[16] Nusshold C., Kollroser M., Köfeler H., Rechberger G., Reicher H., Üllen A., Bernhart E., Waltl S., Kratzer I., Hermetter A., Hackl H., Trajanoski Z., Hrzenjak A., Malle E. and Sattler W. Hypochlorite modification of sphingomyelin generates chlorinated lipid species that induce apoptosis and proteome alterations in dopaminergic PC12 neurons in vitro, Free Radical Biology and Medicine, Volume 48, Issue 12, 2010, Pages 1588-1600.

[Nusshold C., Kollroser M., Köfeler H., Rechberger G., Reicher H., Üllen A., Bernhart E., Waltl S., Kratzer I., Hermetter A., Hackl H., Trajanoski Z., Hrzenjak A., Malle E. and Sattler W. Modifikace sphingomyelinu chlornanem generuje chlorované lipidové druhy které indukují apoptózu a proteomové změny v dopaminergních neuronech PC12 in vitro, Biologie volných radikálů a lékařství, svazek 48, číslo 12, 2010, strany 1588 – 1600.]

[17] What is Hypochlorous Acid?, wiseGEEK.com [Co je kyselina chlorná?, wiseGEEK.com]

[18] A New Way to Administer MMS, mms-articles.com [Nový způsob jak podávát MMS, mms-articles.com]

[19] Dr. Morton Walker. DMSO Nature's Healer. New York: Avery, 1993.

[Dr. Morton Walker. DMSO přírodní léčitel. New York: Avery, 1993.New York: Avery, 1993.]


O autorce

Gabriela Segura, MD je srdeční chirurg s rozsáhlými zkušenostmi a zájmem o alternativní léčení, výzkum, psychologii a stav lidstva. 

Pracuje pro Fellowship of the Cosmic Mind

Navštivte její webové stránky na health-matrix.net

 

Komentář:

Včera jsme obdrželi následující e-mail:

Jméno: Jim Humble
Pro: Gabriela Segura, MD

Právě jsem četl váš článek MMS: zázrak nebo trojský kůň. Jak asi víte, já jsem ten kdo objevil MMS. Objevil jsem ho před 14 lety a mimo mnohé jiné věci, do této doby v loňském roce, více než 5 milionů lidí si stáhlo moji bezplatnou knihu o MMS. Moho [sic] více do současnosti.

Je mi 78 let a osobně jsem ošetřil přes 5000 lidí tím, že jsem jim osobně předal MMS v Africe a zemích mimo Afriku. Viděl jsem uzdravit se z nevyléčitelných nemocí větší počet lidí, než jakákoli jiná osoba. Když budeme počítat lidi v Africe a Evropě a okolo, potom více než 200 000 životů bylo zatím zachráněno.

Nebyla hlášena žádná úmrtí s výjimkou dvou, u kterých nejsou žádné důkazy které by podpořily tato tvrzení, s výjimkou u těch, kteří chtějí ukázat něco špatného. Jako lékař a člen vašeho náboženství očekávám, že se na věc podívate trochu blíže.

Byl bych rád kdybych s vámi mohl otevřít přátelský dialog. Nechci otevřít dialog, ve kterém je sarkasmus a nenávist. Dovolte abych se vám znovu představil, jsem biskup James V Humble zacvěcený [sic] do linie biskupa, která vede zpět k Ježíši Kristu v Antiochu, když dal příkaz: „jděte do světa a uzdravte nemocné.“ Jelikož jsem biskup očekává se ode mě, že vytvořím církev což jsem udělal. Církev zdraví a léčení Genesis 2. To je naše činnost. Provádíme léčení. Provádíme léčení zdarma a provozujeme církev z darů. Nevyučujeme náboženské pravdy, ale naopak to necháváme ostatním církvím, zatímco se soustředíme na uzdravování nemocných. Naši ministři, samozřejmě, dělají to samé.

Doufám, že se spolu se mnou podíváte z jiného úhlu na MMS, neboť váš článek bude mít za následek, že mnoho lidí jež by mohli být uzdraveni, budou nadále trpět. Nebyl bych vůči nim spravedlivý a domnívám se že vy to nemáte v úmyslu, pokud nemáte jiné motivate. Děkuji za vaše uvážení v této záležitosti.

Biskup Jim Humble

 

Ti kteří užívají MMS a MMS2 a zjišťují, že nemají vůbec žádné vedlejší účinky, by měli pochopit, že subklinická dávka jedu účinkuje kumulativně. Obzvlášť hodné pozornosti jsou klinicky prokázané důkazy, že tato látka může poškodit DNA a poškozená DNA se může projevit jako jakýkoli (nebo více) z mnoha stavů včetně rakoviny. To znamená, že se se zpožděním může projevit dlouhodobé poškození, buď po krátko nebo dlouhodobém užívání, v závislosti na genetické dispozici jednotlivce.

SOTT chce po Jimu Humblovi ověřitelné důkazy jeho tvrzení. Přinejmenším chceme svědecké potvrzení od osob, které je možné kontaktovat a kteří mohou lhaním něco ztratit, ne jen anonymní anonymní dav. Dále chceme jeho ověření totožnosti. Tvrdí že je chemik, no ať nám ukáže své ověřitelné CV.

Co se týče tvrzení pana Hublea že je biskupen, můžete si o tom vše a více přečíst zde: Down the Rabbit Hole – The Assassination of JFK, Bishop Jim Humble And The Nexus Conference [Dolů do králičí nory – atentát na JFK, biskup Jim Huble a Nexus konference]

Gabriela Segura

Dot Connector Magazín

Původní zdroj: MMS: Miracle Mineral Solution or Trojan Horse? Your Body and DNA Decide

Foto v úvodníku: Orin Zebest, Flickr

 

Moje poznámka:
O MMS jsem slyšela už dávno. Hledala jsem kdysi různé alternativní prostředky, které by mi pomohly na moje zdravotní problémy. Negativní účinky MMS se ještě nikde nepublikovaly a MMS bylo tzv. HITEM. Jsem poměrně intuitivní člověk a tak jsem vyzkoušela několik věcí, které mi pomohly v rámci svých možností. Nikdy mě ale ani ve snu nenapadlo, že bych si někde sehnala nebo objednala MMS! Myslím, že moje intuice pracuje správně… přesvědčila jsem se o tom už mnohokrát.

Iva Hédlová


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015