Malá lekce cvičení s šátkem 1/3

Poznámka : samozřejmě je potřeba i při těchto cvicích brát na zřetel Váš zdravotní stav – protahovací cvičení může být náročné na kondici kolen, zad a kyčlí. Přizpůsobte tedy rozsah pohybu svým možnostem – na začátek volte větší či delší šátek

CVIK 1 – kroužení

Postavte se do mírně rozkročeného postoje, kolena jsou propnutá, levou ruku si dáme v bok a pravou upažíme. Držíme v ní šátek. s Výdechem přenášíme váhu na levou nohu (krčíme levé koleno), mírně se předkláníme – sledujeme očima šátek a započneme kruhový pohyb : nejprve šátkem jakoby vytřeme podlahu, poté s nádechem pokračujeme vlevo a dále nad hlavu a zpět do výchozí pozice nekrčíme loket paže, která drží šátek sledujeme pohyb šátku při pohybu dolů k podlaze vydechujeme, při narovnávání se nadechujeme kroužíme pomalu, plynule uvědomujeme si oblasti, které protahujeme.

Opakujeme 3x – poté předáme šátek do druhé ruky a protáhneme druhý bok.

 

 

 

 

CVIK 2 – podřep

Postavíme se snožmo, upravíme si šátek na větší šíři a vzpažíme. Zkontrolujeme si vzpřímený postoj, propnutá kolena. S výdechem stahujeme šátek za hlavu, přičemž dbáme , abychom se nepředkláněli. Zároveň přecházíme do mírného podřepu. Zatavíme na chvíli a s nádechem se vracíme zpět.

Opakujeme 5x. Pozor na předklánění hlavy či celého trupu či posun loktů vpřed.

 

 

CVIK 3 – volant

Postavíme se vzpřímeně , šátek uchopíme na šíři ramen a předpažíme. Představíme si, že šátek je volant automobilu. S výdechem zatáčíme vpravo, s nádechem se vracíme a s výdechem opakujeme pohyb vlevo. Pohyb je plynulý, lokty jsou stále natažené a šátek držíme ve výši ramen. Trup se nenaklání ani nerotuje.

Opakujeme 5x na každou stranu.

 

 

 

CVIK 4 – podsazování pánve

Postavíme se opět do mírně rozkročeného postoje, šátek uchopíme do obou dlaní a předpažíme. Mírně pokrčíme kolena a vystrčíme zadeček vzad – pozor, trup se přitom nepředklání. S výdechem stahujeme šátek na hruď jako bychom přitahovali tyč a zároveň podsadíme pánev / stáhneme zadeček, bříško,stydká kost jde vpřed/. Chvíli se zastavíme a s nádechem se vracíme zpět – jako bychom šátek od sebe odstrkovali. Zadeček opět mírně vystrčíme.

Opakujeme : 8-10 x

 

 

Převzato z www.cakry.cz

 

Komentáře