Stav naší duše ovlivňuje stav našeho těla. Pociťujeme-li strachy, vědomé i nevědomé, naše tělo na ně reaguje stažením, křečemi, nafouknutím, otoky, záněty a bolestí různého typu.

Hledáme-li příčinu našeho onemocnění, měli bychom pátrat nejen po vnějších vlivech, ale hlavně po těch vnitřních a využít tak dobu nemoci k zastavení, pozorování, přemýšlení, přehodnocování a přenastavení našeho životního stylu, tempa a myšlenkových vzorců.

Psychosomatická medicína chápe člověka jako komplexní celek a neodděluje tělo (sóma) a duši (psyché). Tento přístup k medicíně vám může být užitečný, když zdravotní problémy i přes intenzivní léčbu přetrvávají nebo se příznaky nemoci stále vrací. Je možné, že je za tím právě psychosomatické onemocnění.

Nejčastější psychosomatická onemocnění

 • chronické bolesti (hlavy, břicha, zad či kloubů)

 • chronická únava

 • neurologické problémy

 • gynekologické obtíže (např. silný premenstruační syndrom)

 • kožní problémy a ekzémy

 • nespavost

 • bušení srdce, píchání na hrudi, dušnost, brnění končetin a obličeje

 • nechutenství nebo nadměrná chuť k jídlu

 • zažívací obtíže

 • alergie

 • jiné zdravotní problémy, které přetrvávají nebo se stále vracejí

Trápí-li vás některé výše zmiňované tělesné obtíže, které se nedaří léčit klasickou medicínou, nezabírají vám léky nebo se obtíže stále vrací, začněte uvažovat o psychosomatické příčině vašich problémů.

Příčiny psychosomatických onemocnění

Při tělesných obtížích pacient obvykle vyhledá lékaře a ten provede nezbytné testy. Pro potíže, které mají původ v narušené psychice, je typické, že lékař nezjistí žádné abnormality – výsledky vyšetření jsou v normě. Pacientovi předepíše léky, které nijak zvlášť nepomohou. A tak pacient jde k lékaři znovu a znovu a stále slyší, že je zdravý, i když jeho obtíže přetrvávají. Řešení fyzických problémů může být v tom, že přehodnotíte dosavadní způsob života– nadměrnou pracovní zátěž, konfliktní vztahy, málo času na rodinu, málo pohybu, negativní a strachu plné myšlenky, …

Odborníci tvrdí, že až 70 procent všech tělesných obtíží má na svědomí psychika. Pokud se u člověka vyskytnou tělesné obtíže, duše tím volá o pomoc: trápení, nespokojenost a stres jsou pro organismus natolik zatěžující, že se s ním nedokáže vyrovnat jinak, než že odstartuje nějaký tělesný problém.

Kde se tedy onemocnění, která souvisejí s naší psychikou, berou? Příčiny jsou různé – například potlačovaný strach ze ztráty zaměstnání, trvalý stres v práci, rozpad partnerského vztahu, úmrtí blízkého člověka, nefungující rodinné vztahy, nespokojenost v životě či obavy z budoucnosti.

“Tělo si všechno pamatuje“ – tak zní jeden ze zákonů psychosomaticky orientované psychoterapie. Tělo uchovává veškeré vzpomínky a emoce, které jsme prožívali.

Psychosomatická mapa strachů

Jestliže budete i přes trvající obtíže ignorovat své pocity, vaše zdravotní obtíže budou narůstat jako signál těla, že vážně musíte něco změnit, jinak se zničíte.

Uzdravme své tělo – duchovní příčiny našich onemocnění.

Každá část lidského těla odpovídá za určité strachy a podle toho, kde nepříjemné pocity vznikají, se dá určit, čeho se člověk obává.

Lidské podvědomí nerado některé pocity přiznává. Tyto vytlačené nezpracované pocity se pak ukládají na různá místa na těle a tam začnou bolet. Tomuto mechanismu se v psychologii říká „vytěsnění“. Podvědomí vytěsňuje bolestné prožitky, myšlenky a vzpomínky, včetně strachů a obav. Aby se připomněly, transformují se tyto pocity do nemocí, a pokoušejí se tak získat pozornost.

Jak nakreslit individuální tělesnou mapu strachů?

Potřebujete list papíru a kreslicí pomůcky – ne však fixy nebo propisovačky.

1. Nakreslete svoje tělo.

2. Zavřete oči, soustřeďte se na své tělo, pokuste se do něj vcítit. Cítíte nějaké napětí? Cítíte se dobře? Vnímáte své tělo?

3. Stále se vciťujte do svého těla a ptejte se: Kde v mém těle žije strach?

4. Vyznačte na kresbě místa, kde přebývá strach. Takových míst může být několik, někde se strach projevuje silněji, jinde slaběji – můžete to vyjádřit intenzitou barvy.

Tělesná mapa strachů: kde se schovaly prožitky

1. Nohy. 
Bolest v nohou může vypovídat o strachu ze ztráty stability a opory. Člověku chybí jistota ohledně zítřka.

2. Pánev. 
Problémy v pánevní oblasti vyjadřují obavy v sexuální sféře. Tento strach provokuje řadu onemocnění a také brání ženskému orgasmu.

3. Břicho. 
Neklid v této oblasti signalizuje strach o život. K ohrožení života nemuselo reálně dojít, ale i podvědomě prožitá obava o život může být adekvátní příčinou vzniku problému. Člověk se nedokáže zcela uvolnit a cítit se v bezpečí.

4. Oblast bránice plus žaludek. 
Zde se ukládají sociální strachy. Člověk má strach, že ho společnost zavrhne.

5. Hrudní koš. 
Na mapě lidských strachů spatříme v této oblasti obavu člověka ze samoty, strach ze zavržení jakožto osobnosti.

6. Ruce.
Zde se projevuje strach z kontaktu se světem. Lidé skrývající tento strach si často volí takové zaměstnání, kde nejsou nuceni ke kontaktu s okolím.

7. Zápěstí. 
Zde se vyjevují problémy v komunikaci. Pravé zápěstí vypovídá o obavách mužů, levé o obavách žen.

8. Záda. 
Člověk se bojí vlastní nedokonalosti, má strach, že nenaplní očekávání ostatních. Častý problém perfekcionistů.

9. Ramena. 
Ramena symbolizují zodpovědnost a sílu. Bolest v této oblasti je spojena s lidským strachem projevit nedostatek sil, nebo nevyrovnat se s vlastní zodpovědností

10. Šíje. 
Časté angíny, pocity staženého krku, škrábání v hrdle, to vše trápí lidi, pro které je těžké vyjádřit vlastní pocity. Neustálé napětí šíje vzniká proto, že kdykoli se city chtějí vyjevit, hrdlo se stáhne a brání jim proniknout ven.

11. Obličej. 
Na tělesné mapě strachů obličej symbolizuje obavu ze „ztráty tváře“. Tito lidé potřebují lásku a pochvalu. Aby všem vyhověli, nosí na obličeji ustavičně masku.

12. Oči. 
Strach z reality ochromuje jeden z hlavních kanálů lidského vnímání. Člověk odmítá vidět pravdu, což se projevuje v problémech se zrakem.

Starejte se o svou duši a budete méně nemocní

Předcházet psychosomatickým onemocněním můžete pomocí pravidelné duševní hygieny. Zastavte se každý den na 10 minut a v klidu se posaďte jen sami se sebou. Pozorujte svůj dech a za několik dní také své myšlenky. Vyzkoušet můžete také různé druhy relaxací a autogenní trénink.

Více naleznete v sekci SpiritMeditace.

Cílem psychohygieny je odbourat napětí a stres, uvolnit se, zapomenout na problémy všedního dne a být sám se sebou. Pokud se vyskytne jakýkoli problém, je vhodné jej řešit hned, neodsouvat jej, nezavírat před ním oči do té doby, než problém naroste do větších rozměrů a jeho řešení bude obtížnější.

Emoce nesmíme zadržovat v sobě, ale pracovat s nimi. Uvědomit si je, vyjádřit je, kultivovat a transformovat. Pomoci nám může rozhovor s přáteli nebo odborníkem, příjemná aktivita blízká našemu srdci – duši, jako například tanec, procházky v přírodě, zvířata, malování, zpívání, jóga, tvoření čehokoli pozitivního.

Někdy stačí někomu pomoci, zapojit se do aktivit v prostředí, ve kterém žijete, být platní. Nepotřebujete slyšet rady, potřebujete naslouchající ucho. Tím, že se vypovídáte a uslyšíte to, co říkáte – vaše podvědomí říká, tím si to spíše uvědomíte a odpovědi na své otázky pak naleznete sami v sobě.  

Přijměte fakt, že se stále s něčím potýkáme, neboť se stále učíme a máme to tak všichni, bez vyjímky. A kdo Vám tvrdí, že už to má jasné a vyřešené, tak tomu se raději vyhněte.

Více o psychice v návaznosti na tělo naleznete v sekci Psychika a tělo.

Hodně zdraví a pohodu v duši, jsme v tom spolu.

Převzato s laskavým svolením Michaely Weissové