Pentagram. V řadách alternativců se s tímto pojmem setkáváme již zcela běžně, používá ho spousta metod pro pochopení vlastního těla, ale i pro pochopení vzorců našeho chování. Pentagram vstoupil i do mého života.

Pentagram mi dokonce připadal jako něco esoterického bez významného opodstatnění pro můj život. Tedy až do té doby, co jsem objevil jeho pravý význam.

Na téma pentagram jsem absolvoval odborné kurzy, začetl jsem se do několika knih a pentagram jsem také začlenil do svého života. Nyní vám proto mohu říct, v jakých oblastech života můžete čínský pentagram používat i vy.

Využijte Pentagram ve svůj prospěch

Nejdříve vás chci upozornit, že v tomto informačním článku vám nemůžu napsat všechny ucelené informace o pentagramu, píšou se o něm celé knihy a já to mám shrnout do deseti odstavců? Nemožné! Ale pokud o pentagramu nic nevíte, může to být pro vás dobrý odrazový můstek.

Kde pentagram vznikl?

Nejdříve je nutné se zmínit o tom, kde pentagram vzniknul. Je to učení Staré Číny a využíval se především v medicíně, která je dnes označovaná jako tradiční čínská medicína. Samotní Číňané slovo pentagram nepoužívali, jen se zmiňovali o vlivu pěti elementů. Také uskupení pentagramu, se kterým pracujeme v dnešní době, bylo v době jeho vzniku zcela jiné.

My jsme se naučili pět elementů (odtud penta) zařadit přesně za sebe do určitého uskupení (odtud gram), do určité hvězdy, ovšem v realitě to funguje trochu jinak. Například element země, který se přiřazuje do období babího léta, se podle starých pramenů prolíná vždy v přechodových obdobích mezi zbývajícími čtyřmi živly.

Také prosím berte do úvahy, že vliv jednotlivých živlů na lidský organismus je jiný v mírném pásmu Číny a v tropickém pásmu Číny, odlišně k tomu také musíme přistupovat v Evropě, na místech s různou délkou slunečního svitu, na místech v blízkosti moře atd. Nelze proto stanovit žádná univerzální pravidla v podobě přesného grafu, která by byla platná na všech místech planety.

Vše lze zařadit do pěti elementů

Pět elementů, to je pět živlů, které na naší planetě bezesporu jsou a ovlivňují průběh veškerého dění na Zemi. Jinak řečeno, všechno, co se vyskytuje na Zemi, lze rozřadit, rozškatulkovat do pěti odlišných částí, které mají svou jedinečnou charakteristiku. Celek se skládá z jednotlivých částí, i my jsme složeni z jednotlivých částí, ale ve svém životě působíme jako celek.

Pět elementů jsou: oheň, země, kov, voda a dřevo. Pod každý tento element pak řadíme jednotlivé orgány lidského těla, barvy, smysly, chutě, emoce a spoustu dalšího. Cílem tohoto článku není předložit vám přesný graf podle západního myšlení, ale logickou analogii o tom, jak to funguje.

Emoční stabilita díky pentagramu

Co mě na pentagramu uchvátilo je především stránka emocí. My lidé se zde na Zemi již rodíme s určitými charakteristikami, která nám jsou vlastní. Někdo je samotářský typ, jiný pro svůj život vyhledává kolektiv a musí být středem pozornosti, někdo o lidi rád pečuje, někdo jiný rád přebírá vedení a dává lidem rozkazy atd.

Podle tradiční čínské medicíny má každý člověk posílený určitý element více a jiný méně, podle čehož můžeme charakterizovat duši každého člověka. Cílem naší emoční i zdravotní stability je dostat se do pomyslného středu, tedy například nebýt přehnaně úzkostlivý, ale nebýt ani přílišným agresorem. Jedině tak můžeme mít dobrý vliv na naše okolí, ale zejména sami na sebe. Pokud na sobě tedy člověk pracuje podle pentagramu, dostává se do určitého pomyslného středu, do rovnováhy těla i duše.

Naše chování podle pěti elementů

Oheň

Červená barva, dynamika, životní náboj, radost, láska, okruh srdce, obraz tepla, žáru, požáru, ohně. Nebýt ohně, nemáme v životě žádnou motivaci k činnosti, žádný životní náboj. Oheň tedy zajišťuje určitou motivaci pro život. Jsme-li do něčeho zapálení, můžeme pro to také žít. Lidé se zatíženým okruhem ohně se vyznačují upovídaností, řečnictvím, schopností bavit publikum a být středem pozornosti.

Jsou to například herci, komici, nebo i obchodní zástupci, kteří vám vlivem jejich dynamiky projevu prodají i to, co jste si koupit vůbec nechtěli. Na druhou stranu tito lidé mají sklony ke lžím, podvodům, nevěře, vysmívání se druhým lidem a také sklony k pocitu malé sebelásky a k pocitu nedostatku lásky od svého protějšku.

Země

Hnědá barva, přemýšlivost, starostlivost, okruh sleziny, obraz země, hlíny, bahna. Lidé se zatíženým okruhem země si ve své hlavě neustále dokolečka točí nějaké myšlenky, mají v sobě různé obavy, které jim neumožňují soustředit se na přítomný okamžik. Takový člověk není na nic pevně soustředěný, poklepává nohama, rukama, tužkou, zpívá si jednu a tutéž melodii stále dokola, honí se mu v hlavně stále stejné myšlenky, o kterých zdlouhavě a otravně mluví.

V hlavně si tvoří různé životní scénáře o svém osudu i o osudu druhých lidí, má starost o to, že nevyjde s penězi, při placení si přepočítává peníze a mluví o tom, jak je to hrozné, že za to musí zase platit. Bere zodpovědnost za druhé, je to všechno jeho problém, který musí vyřešit, přehnaně se proto stará o znevýhodněné skupiny osob, nebo napravuje ekologické pohromy na Zemi. Profesně může takovýto člověk být například vychovatelka v mateřince, ekologický zemědělec, ekolog, zdravotní sestra, účetní ad.

Kov

Stříbrná barva, smutek, deprese, méněcennost, bolest, lítost, okruh plic, obraz kovu, ale i kamenu, skla, betonu ad. Lidé se zatíženým okruhem plic mají nízkou sebedůvěru, neuvědomují si svoji vnitřní hodnotu, nejsou si sebejistí, pochybují o sobě, o své kráse i o svých schopnostech, často mají melancholickou náladu, která může vyústit až v depresi.

Od těchto lidí můžeme obvykle slýchávat, že nic nemá cenu, že je to špatný, to umí každý, nejsem v tom dobrý atd. Kov se pojí s plícemi, a proto tito lidé vnímají propad uvnitř hrudi, chodí shrbení a skleslí, jsou nedůvěřiví sami k sobě. Zvukově se takový člověk projevuje vzlykáním a pláčem, prakticky nedokáže svoji situaci reálně zhodnotit a najít nějaké východisko z této špatné situace. Lidé s těžkými depresemi jsou pak prvními, kteří si sáhnou na život.

Voda

Barva modrá, strach, úzkost, zima, chlad, uši, sluch, okruh ledvin, obraz vody, řeky, moře. Lidé se zatíženým okruhem ledvin vnímají strach z lidí, z různých předmětů i situací. Kladným projevem strachu je vytyčení určitých mantinelů, kde se můžeme pohybovat, určité komfortní zóny, kde je nám dobře. Pokud však strach překročí svoje hranice, stává se velmi destruktivní emocí v životě člověka. Takovýto člověk často říká co je nebezpečné, co se nesmí dělat, nebo co se musí udělat. Mluví také o tom, že se to nestíhá udělat, vidí všude nepořádek a stále to nestíhá uklidit.

Ledviny se pojí se sluchem a tito lidé často neposlouchají, co jim ve skutečnosti říkáte – jedním uchem tam a druhým ven. Budou vás však ujišťovat, že vás dobře slyší, v průběhu rozhovoru odsekávájí “jo”, “hm”, “no” a na konci se vás budou ptát “Co jsi říkal?”. Strach z toho, že něco nemám dokončeného se může projevit i ve snech, ve kterém se vám může zdát třeba o zkoušce (např. ve škole), kterou už máte ve vašem životě dávno za sebou, ale vám se o ni zdá, že ji musíte znovu udělat s pocitem strachu, že ji uděláte. Profesně se tito lidé uplatňují na analytických pozicích, jsou hloubaví, takže mají sklony i k filosofii.

Dřevo

Barva zelená, agrese, vztek, zlost, oči, zrak, okruh jater, obraz dřeva, trávy, rostlin, všeho bujného a bujícího. Člověk se zatíženým okruhem jater se často zaměřuje na to, co se děje okolo něj, pozoruje sebe sama a je obezřetný před nahotou, má pocit, že ho někdo pomlouvá, že se ho někdo snaží urazit, je často naštvaný a agresivní vůči druhým lidem. Na druhou stranu zdravá agrese je v našem životě prospěšná, jelikož díky ní si v životě dokážeme prosadit svou, jedná se proto o schopnost asertivity – vytyčení hranic ve vztazích.

Nedostatek se projevuje životní strnulostí, ovšem nadbytek častými životními změnami. Zvukově se tito lidé projevují křikem a řevem. Profesně své uplatnění často nachází v řadách policie, vojenství či kdekoliv, kde panuje určitý řád, jako například ve školství či v soudních síních.

Jak pracovat s Pentagramem?

Každá společnost, každý jedinec pak s pentagramem pracuje velice různé. Praktici tradiční čínské medicíny se snaží regulovat energii jin a jang technikami, mezi které patří akupunktura, akupresura, moxování ad. Vyznavači fytoterapie a bylin mají pro vás připravené ucelené bylinné řady, které využívají znalosti řazení jednotlivých orgánů lidského těla podle čínského pentagramu. Já bych vám rád předal informace o detoxikaci pomocí bioinformačních přípravků Joalis.

Čtěte mé články, ve kterých se dozvíte bližší souvislosti. A nezapomeňte na to, že tento článek byl pouhým obtiskem pentagramu, pokud se o něm či o tradiční čínské medicíně chcete dozvědět více, pusťte se rovnou do studia tlustých knih o tradiční čínské medicíně, které jsou k dostání i na našem trhu.

Přeji vám příjemné studium!

 

Autor: Pavel Chodil

Komentáře