Vyšší hladiny cholesterolu souvisí s nižším rizikem úmrtí na kardiovaskulární choroby. Neustále nám připomínají, že nás „zvýšená hladina cholesterolu vystavuje smrtícímu ohrožení kardiovaskulárními chorobami, jako například srdeční slabostí, infarktu a mrtvicím“. Už několikrát jsem předestřel důkazy naznačující, že cholesterol není zabiják, kterého z něj udělali.

Jedním z hlavních pilířů dokazování je skutečnost, že se redukce cholesterolu nejeví jako zdraví prospěšný postup. Jedna recenze před lety dospěla k závěru, že statiny (nejčastěji předepisované léky na snižování hladiny cholesterolu) snižují celkové riziko úmrtí, což naproti tomu neumí jiná léčiva modifikující tuky – jako například fibráty a pryskyřice [1].

Nemohlo by pak být, že statiny snižují riziko kardiovaskulárního onemocnění způsobem, který s cholesterolem nemá nic společného? Nehledě na schopnost redukovat cholesterol – statiny skutečně mají několik známých dalších účinků, jimiž by teoreticky mohly riziko kardiovaskulárního onemocnění snížit. Jinými slovy, skutečně užitečné účinky statinů nemusí mít nic společného s tím, že redukují cholesterol.

K podpoře tohoto názoru máme k dispozici některé důkazy. Statiny například omezují riziko kardiovaskulárního onemocnění u lidí s normálními či nízkými hladinami cholesterolu. Současně rovněž významně omezují riziko mrtvice, třebaže cholesterol v tomto případě představuje zanedbatelný nebo neexistující rizikový faktor.

Přemýšlel jsem o tom při čtení článku o novém výzkumu v nedávném vydání Archives of Internal Medicine. [2] Článek se v první řadě zabývá vztahem mezi hladinami cholesterolu a rizikem mrtvice v Japonsku. Než se dostaneme k jeho závěrům, bude dobré, když si uvedeme některá důležitá základní fakta ohledně mrtvice a jejích forem.

Příčinou všech typů mrtvice je stav, kdy dojde k dlouhodobějšímu přerušení přísunu krve do mozku. Zde existují dvě hlavní možnosti. Při jednom typu, známém jako hemoragická mrtvice, dojde k prasknutí krevní cesty a krvácení. Při druhém hlavním typu, známém jako ischemická mrtvice, dojde k zablokování krevní cesty.

Ischemické mrtvice dělíme do dvou hlavních podtypů. Při prvém dojde k zablokování kombinací arteriosklerózy a srážení krve – to je takzvaná „atherothrombotická“ mrtvice. V jiných případech se mohou tvořit drobné krevní sraženiny v srdci. Ty pak putují cévami do mozku, kde způsobí zablokování – takzvanou „kardioembolickou“ mrtvici.

Jedním z bodů vypíchnutých v článku[2] je fakt, že v Japonsku, jsou kardioembolické mrtvice relativně běžné. Zde patrně je nějaká spojitost mezi nízkou hladinou cholesterolu a poruchou srdečního rytmu, známou jako fibrilace síní. Důležité přitom je že fibrilace síní je rizikový faktor pro utváření sraženin v srdci a tedy i mrtvice kardioembolického typu. Může zvýšené riziko kardioembolické mrtvice, sdružené s nízkým cholesterolem, vyvážit údajně snížené riziko atherothrombotické mrtvice? Jinými slovy, mohou problémy sdružené s nízkým cholesterolem předčit domnělé výhody?

Riziko mrtvice je nižší…

Autor článku, Dr. Hisako Tsuki z Kansai Medical University v Japonsku, prezentoval údaje pro riziko mrtvice při různých hladinách cholesterolu u více, než 16 500 lidí, sledovaných téměř celou dekádu. Hladiny cholesterolu byly rozčleněny do čtyř skupin:

méně než 4,1 mmol/l

4,1 – až 5,2 mmol/l

5,2 – až 6,2 mmol/l

vyšší než 6,2 mmol/l

Výsledky ukázaly, že u jedinců ve skupině s nejvyšší hladinou cholesterolu bylo riziko úmrtí na ischemickou mrtvici v porovnání s nejnižší o 71% menší. Tedy, čím vyšší hladina cholesterolu, tím nižší riziko. Jinak řečeno: zdá se, alespoň co se ischemické mrtvice týče, že problémy sdružené s nízkým cholesterolem skutečně převažují nad jakýmikoli deklarovanými nevýhodami.

Výsledky pro hemoragickou mrtvici ovšem byly ještě překvapivější: riziko ve skupině s nejvyšším cholesterolem bylo o 96% nižší, než u skupiny s nejnižší hladinou. Tedy opět, čím vyšší cholesterol, tím menší riziko.

Úhrnně vzato bylo riziko úmrtí při všech formách mrtvice ve skupině s nejvyšší hladinou cholesterolu o 77% nižší, než v nejnižší skupině.

Samozřejmě „víme“, že zvýšený cholesterol je příčinou srdečních chorob, takže vyšší cholesterol možná předčí všechny výhody jen, co se týče mrtvice. Skutečností ovšem je, že zmíněný výzkum u lidí s nejvyššími hodnotami cholesterolu neshledal ani žádné významně zvýšené riziko úmrtí na srdeční choroby.

Jak to tedy vypadá, když dáme všechna tato data dohromady a zvážíme vztah mezi úmrtím v důsledku kardiovaskulárního onemocnění (srdečních chorob a mrtvic) a zvýšeným cholesterolem?

Ukazuje se, že čím kdo měl vyšší cholesterol, tím méně riskoval úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. U sledovaných lidí s nejvyšším cholesterolem bylo riziko úmrtí o 58% nižší, než u lidí ve skupině s jeho nejnižší hladinou.

Jistěže. Není vyloučeno, že uvedené údaje platí specificky pro Japonce, jelikož mají relativně vysoký výskyt mrtvic v poměru k onemocněním srdce. Domnívám se však, že i kdyby to tak bylo, pak už sama skutečnost, že vyšší cholesterol neznamená zvýšené riziko úmrtí nejen na srdeční choroby, ale ani na jednu z obou hlavních forem mrtvice, stojí za povšimnutí a zaslouží si být zmíněna. Pravdou ovšem je, že jsem o tomto výzkumu dosud nikde nic neviděl, ba nezaslechl ani pípnutí. Jak jinak. Pokud někdo nekriticky koupil hypotézu o škodlivosti cholesterolu, je jediné, co může dělat, neříkat vůbec nic.

Odkazy:

1. Studer M, et al. Effect of different antilipidemic agents and diets on mortality: a systematic review. Arch  Intern Med 2005;165(7):725 30
2. Tsuji H. Low serum cholesterol level and increased ischemic stroke mortality. Archives of Internal Medicine. 2011;171(12):1121-1123

Zdroj: www.drbriffa.com/2011/07/08/higher-cholesterol-levels-associated-with-lower-risk-of-death-from-cardiovascular-disease-in-japan/


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015