Přátelé, dovolte mi touto cestou, abych vás pozval ke sledování seriálu poznámek, který nese název: Rostliny v lidovém lékařství. Dnešní první díl, bych rád věnoval člověku, který se jmenuje Petr Karel Nečas – Facebook osobní profil ( https://www.facebook.com/petr.k.necas?fref=ufi). Petrova mnohaletá činnost, kterou věnoval výběru a studiu Fytoterapie, je jednou z mála prací, která mi pomohla se více a jednodušeji orientovat v oblasti Fytoterapie (bylinkářství). Mé úvodní slovo je u konce a raději ho předávám člověku, díky kterému celý tento seriál poznámek vznikl. Petře, děkuji ti za tvůj čas a tvoji práci.


Petr Karel Nečas
Tvůj úvodní text je příliš slibný a mám obavu, že očekávání mnohých zdejších čtenářů svými bylinkami neuspokojím. Ty víš, že nejsem botanik, ani přírodovědec, jsem psychoterapeut a pedagog, dnes už jen v důchodu.  Je pravda, že při studiu na Institutu aplikované psychologie v USA jsem současně studoval i makrobiotiku a orientální diagnostiku u Michio Kushi. Zde jsem si uvědomil i zásady TČM, kde platí, že to nejcennější, vědomí jak dosáhnout rovnováhy máme sami v sobě. Způsob života každého z nás může pomáhat nebo ubližovat. A protože jsem přesvědčen, že minimálně 95% chorob je původem psychosomatickým. Já jsem se snažil pracovat po celý život s tzv. „svatou trojicí“ :

 

* Psychoterapie – regresní psychoterapie,

* Odstranění vlivů zjištěných geopatogenních zón,

* Bylinná – podpůrná léčba – čaje, koupele, masti z domácích bylin

 

Zůstanu u těch bylin. Nejdůležitější pro mne byly byliny sbírané a sušené kvalifikovanými bylinkáři, ne jen koupenými v obchodě, které bůhví kdo nějak nasbíral. Současně se vždy jednalo o byliny z tzv. „sociálního okruhu“ klienta, tedy z oblasti, kde žije, stravuje se a má na něj vliv slunce i vzduch. Ne tedy byliny cizokrajné a zaručeně úspěšné. Mé zkušenosti z praxe mi dokázaly, že tyto, tak často marketingově propagované zázračné byliny a přípravky z nich mají bohužel jen krátkodobý účinek. Nejsou tedy vhodné na opravdové vyléčení příčin konkrétní nemoci. Byliny se totiž musí užívat dlouhodobě, i když kratší dobu, než kterou klient investoval do poškozování svého zdraví. Psychoterapie je relativně rychlejším procesem, než bylinná léčba téhož problému, ale ze zkušenosti vím, že i po mnoho měsíců. Dále byliny ztrácejí zde (v ČR i SR) svoji původní léčebnou sílu a tak mnohdy tak musíme léčebný účinek bylin zesilovat – z původně jedné byliny, musíme užít směs z 5 až 6 bylin k dosažení téhož účinku. Má praxe vyplývala z diagnostiky – anamnézy klienta a doporučení psychoterapeutické pomoci. Na základě anamnézy rodiny i pracoviště, tak případné odstranění vlivu geopatogenních zón, zjištěných Kubešovým rezonátorem. Třetím krokem vždy bylo zjištění konkrétního zdravotního stavu dle TČM na meridiánech klienta pomocí přístroje EAV. Klient byl většinou zmaten, že na své psychické problémy dostává předpisy na čaje k vyléčení ledvin, či detoxikaci střevního traktu. Pokud vydržel, bylo odstranění psycho-problému odstraněno brzy, ale doléčování těla trvalo vždy déle. Tento můj postup užívání „svaté trojice“ mi umožnila za dobu mé aktivní praxe sesbírat desítky popisů užití bylin v lidovém lékařství. Ty se snažím nyní zveřejnit na několika FB stránkách, kde se přátelé zajímají o své zdraví a bylinky. Zde jsem se seznámil i Janem B.

 

Milý Jene, ty mne již trochu znáš, ale pro ostatní dodávám, že jsem Čecho-kanaďan, v Kanadě jsem učil zejména o regresní psychoterapii, nyní žiji na Slovensku. Praxi již žádnou nevykonávám, jen ze svého PC pouštím informace. A doufám, že nebudete zklamáni ani vy.

(S)mějte se krásně! To přeje všem tykající Petr.

(Pro ty, pro které je důležitý titul, pak: PhDr.,PaedDr., MBA., CSc., Ph.D., sorry!) 

Komentáře