Tento rozdíl byl zaznamenán i měřením aktivity nemoci na magnetické rezonanci. V rámci několika měření se výsledky u bývalých kuřáků výrazně neodlišovaly od výsledků těch, co nekouřili nikdy. Což vede k závěru, že přestat kouřit může oddálit progresi RS. Autoři Alberto Ascherio, MD, Brian Healy, PhD, a kolektiv, studii publikovali v červencovém Archives of Neurology.

Úvod: RS není nakažlivá nebo přímo dědičná choroba, vědci ovšem identifikovali faktory, které mohou pomoci určit, zda dojde u dané osoby k rozvoji tohoto onemocnění. Tyto faktory zahrnují genetickou výbavu, pohlaví, věk, geografický a etnický původ. Předchozí studie včetně některých, které podporovala National MS Society, uvádějí, že kouření cigaret zvyšuje riziko rozvoje RS. Některé z předchozích studií naznačují, že kouření může přispět k progresi (zhoršování) onemocnění, ale minimálně jedna z dosavadních studií nenašla vazbu mezi kouřením a progresí RS.

Podrobnosti studie: Tým z Harvardu stanovil cíl: vyhodnotit, zda se RS rychleji zhoršuje u kuřáků než u nekuřáků. Přitom byla vzata v úvahu kuřácká historie a záznamy o zhoršování (progresi) onemocnění s využitím několika různých škál (EDSS a MSSS – Multiple Sclerosis Severity Scale – hodnotící stupeň postižení ve vztahu k délce trvání choroby), měření lézí v mozku (poškozených oblastí) a měření atrofie mozku (ubývání, ztráta nervové tkáně). Ve studii bylo 1465 osob navštěvujících RS centrum v Brighamu (Partners MS Center) a v Bostonu (Women´s Hospital). Tyto osoby byly sledovány v průměru přes tři roky. Ve sledované skupině bylo 257 aktivních kuřáků, 428 bývalých kuřáků a 780 bylo těch, kteří nikdy nekouřili.

Tým hodnotil, zda historie kouření souvisela se stupněm postižení při RS na počátku studie a potom sledoval, zda výchozí kuřácká historie souvisela s budoucí progresí (zhoršováním) během doby studie. Na počátku bylo zjištěno, že aktuální kuřáci měli významně horší klinické hodnocení handicapu (postižení) než bývalí kuřáci nebo nekuřáci. Kuřáci měli také mnohem častěji primárně progresivní typ RS (kdy se onemocnění pozvolna zhoršuje od počátku nemoci bez akutních atak, jak tomu je u typu relaps-remitentní RS). Kuřáci také měli přítomných více ukazatelů závažnosti onemocnění na magnetické rezonanci v porovnání s bývalými kuřáky nebo nekuřáky včetně nižších objemů mozkové tkáně, což ukazuje na atrofii mozku.

Výzkumníci si položili otázku, zda kouření přispívá k posunu z relaps-remitentního (atakovitého) typu RS do sekundární progrese (kdy se postižení soustavně zhoršuje jen s malým počtem akutních atak). Sledování podskupiny 891 účastníků (154 kuřáků, 237 bývalých kuřáků, 500 nekuřáků) v průměru po více než tři roky přivedlo výzkumníky ke zjištění, že posun z relaps-remitentní fáze RS do typu sekundární progrese se u kuřáků děje rychleji než u bývalých kuřáků nebo nekuřáků. Nebyly nalezeny významné rozdíly v pravděpodobnosti změny ke klinické progresi onemocnění u kuřáků během dvou let, ale ukázalo se, že kuřáci mají mnohem častěji nárůst objemu lézí v mozku a naopak pokles objemu mozkové tkáně ve srovnání s bývalými kuřáky nebo nekuřáky.

Komentář:
Tato studie doplňuje stále se rozrůstající výzkum se závěrem, že kouření cigaret má negativní vliv na progresi RS a urychluje posun do progresivní fáze nemoci. „Pokud je nějaká zásadní informace v této studii, tak je to zjištění, že ukončení kouření se projeví ve zpomalení progrese RS, říká John R. Richert, MD, víceprezident pro výzkumné a klinické programy z National MS Society. “Existuje pouze velmi málo rizikových faktorů RS, které můžeme ovlivnit, a tato studie by měla poskytnout tím více důvodů proč přestat kouřit.“


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 150 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
loading...

Komentáře