Stresová inkontinence
Je dána anatomickými poruchami; dochází k ní při zvýšení nitrobřišního tlaku (tlak v močovém měchýři převýší tlak v močové trubici, aniž dojde ke kontrakci detruzoru) – při smíchu, kýchání, zvedání břemene atp. Oslabený svěrač tlak moči nevydrží a propustí ji. Nemusí dojít k úniku celého obsahu močového měchýře, většinou je to jen pár kapek. Bohužel mnoho lidí tyto varovné příznaky zanedbává a nenavštíví lékaře. Velkou roli hraje i stud, ale pokud člověk s těmito problémy není odborně vyšetřen a léčen, může být svěrač dále oslabován a inkontinence se zhoršuje; kromě toho uniklá moč je živnou půdou pro bakterie.

Urgentní inkontinence
Příčina není známa, pravděpodobně je následkem předchozích zánětů močových cest, ledvinových kaménků, případně nádorů v močovém měchýři. Urgentní inkontinence se projevuje téměř neustálou nutkavou potřebou močit, přičemž postižený není schopen tuto potřebu potlačit nebo močení odložit.

Smíšená inkontinence
Vyskytuje se asi nejvíce ve stáří a má příznaky obou předchozích typů. Častější je u žen s poruchami detruzoru a svěračů močové trubice.

„Inkontinence z přetékání“ (obstrukce /ztížení/ výtoku močového měchýře)
Je častou příčinou močové inkontinence u mužů. Vzniká při překážce v okolí nebo uvnitř močové trubice. Příčinou může být zbytnění prostaty, nádor nebo zúžení trubice. Tato inkontinence se projevuje tlakem v podbřišku a silným nucením močit, moč však odchází po kapkách a je nutný okamžitý lékařský zákrok se zavedením dočasné cévky. Neurogenní měchýř je způsoben snížením funkce detruzoru (nedostatečná odpověď na podněty k vypuzení až absence reflexu), kdy dochází k zadržování moči a inkontinenci z přetékání. Příčinou mohou být léze v míše, výhřez ploténky, nádory páteře, alkoholismus, Parkinsonova nemoc a další. Problémy s močením trpí cca 75 % pacientů s RS a většinou souvisí s mírou postižení hybnosti nohou. Častým problémem RS pacientů je urgentní mikce, tzn. nutkání močit i při velmi malé náplni močového měchýře. Pokud trpíte inkontinencí jakéhokoliv stupně a rozhodnete se jít k lékaři (čím dříve, tím lépe!), pravděpodobně se vás zeptá na následující otázky::

 • kdy vaše inkontinence vznikla (alespoň přibližně)
 • jak často, v jakou dobu a za jakých okolností k ní dochází
 • jaké množství moči unikne co ji vyvolává (např. kašel, probuzení)
 • máte-li poruchy močení (pomalý začátek, náhlé nucení, slabý proud)
 • zda je s inkontinencí spojeno ještě něco (zácpa, léky na spaní nebo močopudné prostředky), zda jste byli někdy cévkováni
 • jaké psychické stavy se s inkontinencí pojí (strach, stud)
   

Lékař vás pošle na vyšetření moči (na přítomnost zánětu) a krve, ženy ještě na gynekologické vyšetření (inkontinenci může způsobovat pokles pánevního dna). Dále půjdete na ultrazvuk ledvin, měchýře a zbytku v měchýři po vymočení. Žádné z těchto vyšetření není bolestivé.
Dalším eventuálním vyšetřením je vylučovací urografie a cystografie, obě s kontrastní látkou. V indikovaných případech pak následuje cystoskopie a urodynamické vyšetření. (za informace o vyšetření děkuji MUDr. Liboru Zámečníkovi z Železniční nemocnice v Praze)
Inkontinence se léčí jak úpravou denního režimu, tak farmakologicky nebo operativně.

 • Pokud máte potíže s únikem moči, naučte se pít v menších dávkách, nepijte velké množství tekutin nárazově. V žádném případě se nesnažte pít méně, tím se inkontinence nezbavíte, jen se ohrozíte infekcí močových cest a dehydratací.
 • Naučte se chodit pravidelně na toaletu každé dvě hodiny.
 • Prodiskutujte s lékařem, jaké léky užíváte, zda některé z nich nemohou potíže s močovým měchýřem zhoršovat.
 • Při stresové inkontinenci může pomoci snížení nadváhy a zvláště pro ženy je vhodné pravidelné cvičení svalů dna pánevního (Kegelovo cvičení). V současné době je na trhu výběr pomůcek pro inkontinentní – vložky, pleny, urinály, kosmetika pro péči o pokožku inkontinentních.
   

První pomoc při urgentní močové inkontinenci – zastavte se, zhluboka dýchejte, chvíli počkejte a pak se snažte dojít na nejbližší toaletu.

Zdroje:
MUDr. Eva Havrdová – Roztroušená skleróza (1.-3. vydání, nakl. Triton)
MUDr. Eva Havrdová – Je roztroušená skleróza váš problém? (edice Roska)
Dr. Alexander Burnfield – Můj život s „ereskou“ (edice Roska)
Remedia Compendium II. vydání (Panax)
informace od MUDr. J. Piťhy z RS centra FNKV a lékařek z RS centra v Kateřinské
informace ze zahraničních webů, které občas pročítám

Komentáře