Mayský kalendářMayský kalendář vám pomáhá být v souladu s Energií dne, změnit negativní prožitky, staré 3D přesvědčení, kódy strachů. Energie dne načítá konkrétní téma do sféry vaší mysli a všech čtyřech úrovní Bytí – fyzické, mentální, emocionální, duchovní.

 

Nejzásadnějším rysem, který MKodlišuje od jiných kalendářů je, že jeho podstata není založena na fyzické realitě.Kalendář Mayů není nástrojem astronomie, ale je popisem duchovních Energií obsažených v průběhu dějin. Toto je radikální rozdíl. Je dekódováním kosmického plánu rozvoje lidského Vědomí.

Všechny znalosti práv ČASU – to je používaní kosmologie. Nedostatečnou znalostí se jeho koncept může zdát magický. Ale magie je něčím víc, než jen používání daných práv nepostřehnutelných lidskými smysly. Kosmologie je umění interdimenzionálního tvoření prostřednictvím UNIVERSÁLNÍCH PRÁV KOSMU.

mayové

Symbolika čísel v kultuře Mayů umožňuje vhled do spirituálního obsahu. Na mapu Tzolkinu můžeme přiložit obě Fibonacciho sekvence – jak základní sekvenci – vzor všech živých forem na Zemi – 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 …..tak binární sekvenci 0,1,2,4,8,16,32……. vzorec pro všechny atomové struktury a počítače.

Pečeti:
Cíl, kterého je třeba dosáhnout – je definován Pečetí. V závislosti na stupni vývoje a úrovni Vědomí člověka, odhaluje Energie Pečeti dva póly – pól Světla a pól Stínu, nazývané rovněž  vzorec Světla a vzorec Stínu. Zasažením vzorce Stínu, se může síla Pečeti zaháknout do lidských komplexů, anebo může přinést světlo do slabin a nedostatků, na kterých je třeba zapracovat – pokud se chcete posunout o krok dopředu. 

Projevením pólu Světla nám síla Pečeti odhalí naše vrozené schopnosti, ukáže pozitivní vlastnosti, navede na správnou kolej a ukáže nový směr myšlení.

Tóny:

Třináct Tónů je další operativní síla Tzolkinu. Obsah dvaceti Pečetí je přenášen do vnějšího světa díky dynamice třináctky. Třináctka je číslo pohybu. Tóny vyjadřují 13 impulsů vycházející bezprostředně ze Zdroje tzv. NEJVYŠŠÍ INTELIGENCE VESMÍRU. Tón zasahující Pečeť vytváří určitou situaci, která vás nutí reagovat, nebo jednat. Energie Tónu má rovněž dva póly. V závislosti na tom, ke kterému pólu se přikloníte ( vědomě / nevědomě ), takový bude další průběh. Každý Tón je přiřazen k jedné ze čtyř oblastí Bytí : fyzické, mentální, emocionální a duchovní. 

Vlny – Trecenia:

Potenciály 20 Pečetí se míchají s 13 potenciály Tónů v přesně daném matematickém pořadí. V tomto řádu vzniká období 20 Vln – každá po13 jednotkách. Období Vln putující ČASEM určuje rytmus všech událostí na Zemi. Každou Vlnu otevírá MAGNETICKÝ Tón. Jméno Vlny je odvozeno od Pečeti, která stojí vedle PRVNÍHO Tónu.

Galaktické portály:

Galaktické Portály jsou kiny představující dny, ve kterých proces rozvoje na Zemi postupuje podle Práv nezávislé dynamiky – dny, ve kterých zaznamenáte přímý účinek energie z Kosmu. Tato pole odhalují velmi subtilní dokončování korekcí . V těchto dnech je síla dopadu mnohokrát větší.

Mayský kalendář vám pomáhá být v souladu s Energií dne, změnit negativní prožitky, staré 3D přesvědčení, kódy strachů. Energie dne načítá konkrétní téma do sféry vaší mysli a všech čtyřech úrovní Bytífyzické, mentální, emocionální, duchovní.

Mayský kalendář není analýza Bytí sama o sobě, ale rozpoznání blokád vyplývajících z lidského NEVĚDOMÍ.

Mayský kalendář není nástrojem k identifikaci negativních vzorců – naopak slouží především k hlubokému uzdravení našeho pozemského JÁ.

Copyright © Informace a překlady lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015