V současné době se v léčbě používají kortikoidy (hlavně Medrol a Prednison), imunosupresiva (např. Imuran) a další preparáty (draslík, vitamíny a léky chránící žaludeční stěnu před nepříznivými účinky kortikoidů). Podávají se většinou jako tablety, přičemž při akutních atakách nebo při velmi rychlém postupu choroby se indikují také infúze (např. Solu-Medrol) nebo se léky injekčně aplikují přímo do páteřního kanálu.

Dalšími velmi nadějnými léky jsou interferony a glatiramer acetát. Podle mého názoru máme štěstí, že k nám (tzn. do ČR) všechno dojde v době, kdy „na západě“ už zaujmou k věci stanovisko; buď záporné, nebo kladné. Naštěstí naši lékaři to vzali za ten správný konec – pacienti navržení na léčbu jsou posuzováni komisí a jejich léčba probíhá podle jednotného protokolu, takže je možné pojišťovnám předkládat jasné závěry o tom, jak léčba působí. Pokud jsou interferony předepisovány jen těm pacientům, u kterých by měly přinést výrazné zlepšení, nedostanou je sice všichni, ale zároveň má zdravotní pojišťovna stále důkazy o tom, že je to účinná léčba. Zahraniční pojišťovny nechtějí platit tyto léky proto (pokud vím), že byly předepisovány i těm pacientům, u kterých nebyly vidět výsledky (i když jim léky třeba subjektivně pomohly); teď pojišťovny odmítají investovat do „snů“ a „falešných nadějí“, jak mi řekl jeden človíček na anglickém chatu. Takže buďme rádi, že alespoň někdo u nás interferony dostává; myslím, že oproti třeba Skotům si můžeme blahopřát.

RS centra v ČR

Neurologická klinika
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 31 Praha 10
prim. MUDr. Jiří Piťha
MUDr. Aleš Bartoš
MUDr. Eva Medová
MUDr. Denisa Zimová

Neurologická klinika 1. LF UK, Všeobecná fakultní nemocnice
Kateřinská 30
120 00 Praha 2
as. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
MUDr. Veronika Tichá
MUDr. Iveta Nováková
MUDr. Dana Horáková

Neurologická klinika Fakultní nemocnice Motol
V Úvalu 84
150 18 Praha 5
MUDr. Eva Meluzínová
MUDr. Eva Houžvičková
MUDr. Kateřina Zárubová

Neurologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
Nezvalova 265
500 05 Hradec Králové
prim. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
MUDr. Marika Talábová
MUDr. Martin Vališ

Neurologická klinika Fakultní nemocnice Plzeň
Alej svobody 80
304 60 Plzeň
as. MUDr. Jiří Fiedler, PhDr.
MUDr. Jiří Berger, CSc.

Neurologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice
Jihlavská 20
639 00 Brno
as. MUDr. Pavel Štourač
MUDr. Yvonne Benešová
MUDr. Ingrid Niedermayerová

Neurologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 13
775 20 Olomouc
as. MUDr. Božena Muchová
MUDr. Vladimíra Svitáková
MUDr. Jan Mareš

Neurologické oddělení FNsP Ostrava-Poruba
ul. 17. listopadu 1790
708 52 Ostrava – Poruba
prim. MUDr. Olga Zapletalová
MUDr. Pavel Hradílek
MUDr. Pavel Doležil

Nefakultní regionální centrum se supervizí Centrem v Olomouci
Neurologické oddělení Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
MUDr. Alena Gaťková, CSc.

Neurologické oddělení Krajská nemocnice Pardubice
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
MS centrum Pardubice – neurolog. ambulance 466 014 718 nebo 466 652 536
roska.pce@seznam.cz

Hyperbarická oxygenoterapie
Metoda umožňující zvýšit obsah kyslíku v tkáních tím, že se pacient vystaví kyslíku pod vyšším tlakem, než je tomu za normálních okolností. Tato technika slouží k léčbě otrav oxidem uhelnatým, kdy tkáně strádají nedostatkem kyslíku, dále např. k terapii plynaté sněti (gangrény), protože bakterie infikující gangrenózní tkáň nejsou schopny v kyslíkovém prostředí přežít. Hyperbarická oxygenoterapie bývá též indikována v počátečním stadiu roztroušené sklerózy.

Pacient se umístí do speciální komory (tzv. barokomory), do níž se po dobu nejvýše tří hodin vhání kyslík pod tlakem nejméně třikrát vyšším, než je normální tlak atmosférický. Kyslík vdechovaný pod tlakem se v pacientově krvi lépe rozpouští.

Zdroje:
MUDr. Eva Havrdová – Roztroušená skleróza (1.-3. vydání, nakl. Triton)
MUDr. Eva Havrdová – Je roztroušená skleróza váš problém? (edice Roska)
Dr. Alexander Burnfield – Můj život s „ereskou“ (edice Roska)
Remedia Compendium II. vydání (Panax)
informace od MUDr. J. Piťhy z RS centra FNKV a lékařek z RS centra v Kateřinské
informace ze zahraničních webů, které občas pročítám

Komentáře