Např. přijali satanovy polopravdy, že:

po smrti nic není, ovšem jen pro ty, kteří tento princip přijmou!. Pro zavržené nic není, jen rozptýlení vědomého já,

není spravedlnost, protože její výkon je odložen, často milostí boží prominut

není Bůh, ale pro ty, kteří to tak chtějí, jim Bůh splní jejich vlastní přání, z vlastních myšlenek se sami odsuzují k odloučenosti od Boha,

v nich sídlí božské, ano, ale jen v hmotné dimenzi, protože zde je člověk jediná bytost s duchem, tudíž nadřazený ( zdánlivě ).

A mnoho jiných polopravd ateistů i nedokonalých náboženství.Tito duchové vytvořili lživou představu o světě a chovají se v něm podle svých představ, podle zásady: Urvi, co můžeš, po nás potopa „.

V astrální dimenzi, v oblasti snů a představ lidí, vytvořili celou síť představ, přízraků, čertů a prázdnoty, kterým se říká různě „ stupně pekel „. Ne Bůh, ale padlí, vyvíjející se duchové vytvořili temné záhrobní dimenze, zneužili svěřenou sílu svého ducha k přebíjení zla ještě větším zlem. Stali se ďábli. Je jim dán čas do konce hmotnosti. Oni se domnívají, že když budou sloužit zlu, budou za to „ jiným topit pod kotlem „. Pomalému chodu spravedlivosti čelí vychytralostí !!! Unikají vychytralostí karmě za života, unikají v záhrobí často tak, že působí přes některé mágy, spiritisty, okultní znalce.

Ďábelští duchové dovedli Boží trojvyzařování k antiprincipu a podle něho jsou dobře rozeznatelní.

Z knihy: Otevření duchovního oka – J. Staněk aj. Brzobohatá- autoři

Vydalo Agape Brno