Sebetrestání – další negativní program v terapii SRT
Dalším velice častým negativním programem v praxi při terapiích SRT je program SEBETRESTÁNÍ. Tento program většinou vzniká ve spojení s programem konfliktu, a to za předpokladu, že se klient neumí negativní energie konfliktu zbavit a navíc má malé sebevědomí, málo si věří, cítí se něčím frustrovaný, živí v sobě nenávist, zlobu apod. Potom tyto energie konfliktu přerůstají do programu sebetrestání.

( Spiritual Response Therapy ) – praxe

Sebetrestání se může projevovat mnoha způsoby. Jde vždy o činnosti, kterými vlastně působíme na svoje tělo či mysl nějakým destruktivním způsobem. U každého může jít o něco jiného. Jeden člověk trestá sám sebe a svoje tělo např. nezřízeným pitím alkoholu ( alkoholici ), další potom nadměrným kouřením ať už cigaret nebo např. marihuany, jiný ničí svoje tělo nadměrnou konzumací léků ( forma toxikomanie ), jiný si píchá drogy, další se přejídá a nemá téměř žádný pohyb( bulimie ), jiný naopak nejí skoro vůbec ( anorexie ), další si vlastně nedovolí lásku k jinému člověku, další se chová tak, aby ho druzí neměli rádi a odtahovali se od něho a mnoho dalších variant. Těch je opravdu nepřeberné množství.

Někdy se může člověk trestat i na vědomé úrovni za něco špatného co udělala je si toho vědom. Potom záměrně trestá sám sebe.

Pokud bychom šli do minulých životů, zřejmě s největší pravděpodobností skončíme u něčeho špatného, čeho se člověk vůči někomu dopustil a v této inkarnaci se snaží za to přijmout trest. To ovšem není smyslem života. Smyslem je naučit se něco nového, něco, čím bychom mohli postoupit o stupínek výše v pomyslné školní třídě, kterou bezesporu každá další reinkarnace je.

Velice rozsáhlou oblastí pro vytváření programů sebetrestání jsou naše minulé náboženské životy. Objevuje se tam tak rozsáhlá škála možností, kdy je člověk nucen porušit nějaký náboženský řád ať vědomě či nevědomě, že přelívání se tohoto problémů do dalších inkarnací je logické. Např. porušení slibu celibátu a další.

Je dobré si uvědomit, že činím-li něco destruktivního se svým tělem či životem, je třeba na sobě začít pracovat. Mám mnoho klientů, kteří za mnou chodí se svými různými závislostmi a většinou již po druhém sezení po vyčištění programů sebetrestání se svých cigaret, alkoholu, léků, marihuany apod. vzdávají. Dobrovolně, protože po vyčištění tohoto programu tyto věci již k životu nepotřebují. Prostě na ně nemají chuť.A pouze blázen by se nutil do něčeho, co mu nechutná nebo nic neříká.

Naprosto klasický případ je příběh mého známého, který je těžkým diabetikem od svých asi dvaceti let, celý život si píchá inzulína jeho životní styl i přes jeho vážnou nemoc byl více než nesprávný. Celých 40 let holdoval alkoholu ve velkém množství, téměř denně jsem ho viděla potácet se v alkoholovém opojení, kouřil denně 40 cigaret, jeho zdravotní stav byl velice vážný. Protože všem diabetikům dělají problémy ledviny, jeho laboratorní výsledky byly tak špatné, že mu hrozila velice vážně dialýza.Jak všichni víme, nic příjemného. Byla to jediná věc, která ho vyděsila a prosil mně, abych mu ledviny vyčistila. Při čištění se objevil i program sebetrestání, který jsme vyčistili, vlastně i odstranili a nahradili ho pozitivním programem.

Poděkoval, doporučila jsem mu ještě aloe vera gel, aby pročistil svoje tělo i ledviny a rozloučili jsme se. Potkala jsem ho asi za týden, cítil se mnohem lépe a mezi řečí mi oznámil, že mu přestávají chutnat cigarety. Asi za dalších čtrnáct dnů jsme se opět viděli, byl celý rozjásaný, protože šel z kontrolních testů, kde mu paní doktorka oznámila, že hladina kreatininu se zlepšila natolik, že dialýza mu nehrozí. Už nekouřil vůbec a ani nepil. Prostě mu po čtyřiceti letech obě věci přestaly chutnat. Dnes jsou to asi 10 LET, jeho život se zásadně změnil, nejvíce si pochutná na dobrém čaji, je z něho úplný abstinent, nekouří a jako vedlejší produkt tohoto příběhu je to, že se znovu obnovily vztahy s jeho dvěma dospělými dcerami, se kterými se kvůli svému životnímu stylu ani nesetkával, protože o jeho společnost moc nestály. Navíc je nejdéle žijícím diabetikem tohoto typu v Brně.

Tak to je jeden z mnoha příběhů, který názorně ukazuje, co takový program sebetrestání v psychice člověka může udělat za nepořádek a ovlivnit celých 40 let člověku, který tuto dobu vlastně jako by nežil. Viděl život pouze přes alkoholový opar a dým. Teprve teď začal pořádně žít.

Autor: Iva Hédlová z praxe