Uvnitř každého z nás je neodbytné naléhání učit se, růst, narůstat a stát se větším a větším. Toužíme po pravdě. Pozastavujeme se nad tím, co v našich životech chybí. Je to láska, duševní klid, blahobyt nebo zdraví. K lepšímu poznání sebe sama a porozumění životu je třeba určitě víc než jen to, co můžeme vidět na povrchu materiálního světa. 

 

Nějak to něco ale nemůžeme najít, dokonce ani nevíme , co by to mělo být a kde to hledat. Zápasíme s našimi vlastními pocity a myšlenkami. Často pociťujeme strach. Nebo možná zlost, depresi, zmatek nebo únavu. Chceme pomoc. Chceme být volní. A chceme vědět.

Odpovědi leží doslova uvnitř nás. Jsme mnohem víc než fyzické mozky ve fyzických tělech. To, co považujeme za mysl, má tři složky: vědomí, podvědomí a nadvědomí.

Vědomá mysl je naše vlastní ego. Je to pozemská identita a paměť, do níž se naše duše halí, aby přežila v pozemském světě. Vědomá mysl je součástí našeho vlastního já, se kterým se nejčastěji ztotožňujeme.

Podvědomí i když si toho nejsme vědomi, neustále monitoruje a zaznamenává naše myšlenky., slova, zkušenosti. Otrocky si pamatuje i věci, které vědomá mysl touží zapomenout, i když je vědomá mysl podvědomím často ovlivněna, má schopnost podvědomí programovat. Co říkáme sobě i jiným, co si myslíme – zvláště, jestli nás u těchto myšlenek a slov provázejí silné emoce, je registrováno v podvědomích paměťových bankách. Naneštěstí podvědomí nemá žádný úsudek. Zaznamenává a přehrává negativní myšlenky, zkušenosti a emoce právě tak jako ty pozitivní.

Kolikrát za život jsme si řekli: Tato práce mě unavuje. Nebo: Z každodenního řízení v tomto provozu je mi špatně. Pak jsme opravdu unavení a opravdu je nám špatně. Programování může také přispět k alergiím, depresi, nemoci a může zasahovat do našich vztahů a naší schopnosti uspět ve světě.

Programování může probíhat i dramatičtějším, nebo dokonce traumatičtějším způsobem. Třeba nehody nebo zneužití. Kterákoliv příčina, jestliže si neudržujeme čisté podvědomí, se bude stále přehrávat a znovu zkoušet programovat naše negativní přesvědčení. Přestože je tato schopnost programovat naší zhoubou, je to také naše cesta k vyléčení. Stejně tak, jako můžeme naplnit naše podvědomí negativními přesvědčeními, máme také moc přeprogramovat to, co je negativní a destruktivní v našich životech.

A co je naším průvodcem v pozitivním programování? Nadvědomá mysl. Mnozí ji nazývají Vyšší Já. Následuje náš duchovní záměr a provádí nás našimi životními lekcemi. Jestliže žijeme neustále ve vědomí ega, často tuto část nás samých nerozpoznáme. Přesto je vždy s námi, ať už jsme si toho vědomi nebo ne.

Příště si objasníme, proč jsou programy tak mocné a podstatu Spiritual Response Therapy.

Zpracovala: Iva Hédlová na základě materiálů Roberta Detzlera

 

Komentáře