Můžeme se ujišťovat tímto:  Jsem naplněna radostí a zářím štěstím.

10. Žijte čestně a dodržujte slovo

Abyste si mohly sami sebe vážit a respektovat se, musíte žít čestně. Naučte se dodržovat slovo a nikdy – ani sobě – neslibujte něco, co nemůžete splnit. Neslibujte si, že zítra začnete s dietou nebo s každodenním cvičením, pokud si nejste jisté, že to dodržíte. Měly byste samy sobě důvěřovat.

11. Duchovně se propojte se životem

Toto spojení může a nemusí být vázáno na náboženské přesvědčení, ve kterém jsme vyrůstaly. Jako děti jsme neměly volbu, ale teď v dospělosti si svou duchovní cestu a přesvědčení můžeme vybrat samy. Chvíle samoty mají pro náš život velký význam a vztah k našemu Já patří k těm nejdůležitějším. Proto si najděte chvíli pro pokorné spojení s vaším vnitřním hlasem.

Nacházím ve své víře pokoru. Pomáhá mi stát se vším, čím mohu být.

Je třeba se ve všech těchto myšlenkách utvrzovat , dokud neproniknou do našeho vědomí a nestanou se součástí našeho života!

Přečtěte si také:

SÍLA ŽENY – 1

SÍLA ŽENY – 2

MILOVAT SEBE, MILOVAT OSTATNÍ

DESET KROKŮ K SEBELÁSCE

Iva Hédlová podle Louise L. Hay – Síla ženy

Komentáře