2010 byl nádherným rokem, který nám přinesl dlouho očekávané příležitosti zažít hlubokou transformaci v nebývalé míře. Mnoho z nás se osvobodilo od svých starých souřadnic, což nám pomohlo odpojit se od starých paradigmat. Na konci října – v průběhu Aktivace 9. brány 11:11 na Bali – jsme se konečně sladili s našimi novými souřadnicemi a mnoho z nás vystoupilo jako Praví Celiství. Jakmile Praví Celiství po celém světě vystoupili vpřed, spustilo to masivní vlnu – jako když řady a řady dílků domina padá ve všech směrech daleko za vzdálený horizont – změnilo to úplně všechno na jejich cestě.

Od té doby si ozvěna ukotvení Pravého Celistvého vyžádala důkladné úpravy na všech úrovních. Nejprve jsme museli přenastavit své vnitřní bytí, propustit hluboce skryté způsoby jednání, omezující vzorce, dávné strachy a emoční přežitky, které se v nás skrývaly velmi dlouhou dobu. Toto byly věci, které jsme nosili v sobě a kterých jsme si nebyli vědomi. Odhalili jsme je až poté, co jsme se ponořili velmi hluboko – až na samé jádro. Díky tomu jsme se však stali nekonečně svobodnější než kdykoli předtím.

V průběhu roku jsme se cítili stále odpojenější od všeho kolem. Občas jsme se odpojili i sami od sebe. Někdy jsme se podívali do zrcadla a nepoznávali se – natolik jinými jsme se stali. Prošli jsme bezpočtem Nulových zón, ale ty již neměly tu moc nás totálně převálcovat. Projeli jsme zuřivými bouřemi – našimi Perfektními Bouřemi – s obrovskou odvahou a nestarali jsme se o to, jak intenzivní ty bouře byly. Podívali jsme se zpět a spatřili dlouhou řadu hořících mostů k našim starým způsobům bytí. Někdy pod našima nohama hořely i mosty, po kterých jsme ještě šli. Ale to nás nezastavilo – jednoduše jsme zrychlili a pohnuli se kupředu k Novému a Pravdivému.

Cestovali jsme přímo středem točící se odstředivkou Černé Díry, která nás ze všeho vysvlékla – někdy i to, co jsme na sobě měli rádi. To bylo občas extrémně bolestivé a zažili jsme pocit křehkosti (zranitelnosti), průzračnosti a nahoty. Nicméně to splnilo svůj účel a učinilo nás to více Pravdivé a Skutečné. Dostalo nás to do zcela Nového Světa.

Jakmile bylo naše vnitřní bytí sladěno s rezonancí Pravdivosti, začalo se naše vnější okolí transformovat mnoha různými způsoby. Dělo se to nejprve jemně. Bylo to jako pomalá změna jeviště v divadle – z apartmánu na les. Zmizela židle a na jejím místě se objevil strom. Zvuk tikajících hodin byl nahrazen zpěvem ptáků. Strop se pomalu přeměnil na hvězdné nebe. Temné barvy města se začaly transformovat na zářivé barvy zcela nového života.

Změny byly tak nesmírné a život měnící, že jsme se s odchodem roku 2010 stali novou osobou… Pravým Celistvým.

Byli jsme uvolněni ze staré Mapy (Plánu) Známého a zažili jsme první ochutnávku zcela Nového Světa. A to je přesně to, kde se nacházíme od chvíle, kdy jsme vstoupili do Skvělého roku 2011.

MIMO MAPU ZNÁMÉHO

V roce 2010 jsme se začali odháčkovávat z našeho starého okolí. Dělo se to ať už to bylo či nebylo naším záměrem či přáním. Mnoho našich navyklých aktivit nás už více nenaplňovalo. Některá naše oblíbená jídla se stala nedostupná nebo náš oblíbený obchod či restauraci zavřeli. Blízcí přátelé se přestěhovali; ztratili jsme svou práci nebo skončily naše vztahy. Starého způsoby dělání věcí již více nefungovaly se stejnou efektivitou jako dřív. Někteří z nás se i přestěhovali na nová místa, která byla velmi odlišná od toho, co jsme znali.

V roce 2011 se tento pocit odpojení od minulosti exponenciálně zmnohonásobí. Ve skutečnosti se nám naše stará Mapa Známého rozpadne v rukách a mnoho našich vzpomínek na minulost bude zapomenuto. Nejenže zanikne mnoho našich přežitých částí a staré situace opustí náš život, ale opustí nás i některé části našeho osobního života, které byly skutečně utěšující (pohodlné). Mnoho z nás bude vábeno na nová místa, která budou velmi odlišná od prostředí, které jsme znali. Také se obrovsky změní lidé kolem nás. Už se to začalo dít.

V průběhu roku mohou nastat některé změny v našem okolí naprosto bez varování. Některé z nich mohou být způsobeny drastickými klimatickými změnami, které se nyní na planetě dějí – jako sníh v létě v Austrálii nebo těžká zima v Indii. Některé mohou být způsobeny dramatickými změnami Země či šokujícími událostmi, které budou způsobeny sociálními, politickými či ekonomickými otřesy. Tyto změny jsou nezbytné pro úplné očištění starých energií. Rok 2011 je rokem významných posunů jak svět kolem nás prochází nulovými zónami duality a nový svět, založený na Pravdivosti, se rodí a vzlétá jako bájný Fénix z popela duality.

Děje se to, protože se osvobozujeme ze starých paradigmat duality a vstupujeme do nového paradigmatu Jednoty. Posun mezi těmito paradigmaty může přinést jemné „pouštění“ (letting go) či silné vypuzení, když se cítíme pod tlakem starých situací. Nezáleží na tom, jak se to projeví – chystáme se to prožít. Neexistuje způsob jak se tomu vyhnout – i kdybychom chtěli – tohle je totiž velmi potřebné. Všichni jsme si vybrali být zde v průběhu těchto monumentálních změn od duality k Jednotě a my všichni máme svou roli, kterou máme hrát v tomto procesu.

Mezitím naše staré spirituální koncepty slábnou. Příkladem jsou naše stará přesvědčení o Osvícení a Vzestupu – že jakmile jsme jednou „Osvícení“, není už co dělat nebo že jakmile přijde čas „Vzestupu“, budeme vyzvednuti či přeneseni z této planety někam, kde to bude lepší či snadnější. Jakmile konečně pochopíme, že se to nestane, že už jsme „Osvícení“ a že nebudeme „zachráněni“ žádnou vnější silou, ale že jsme sami zodpovědní za své vlastní osvobození, může to způsobit otřes těm, kteří upnuli své naděje na něco, co není pravda. Náhle jsou ponechání tváří v tvář úplné realitě jejich každodenních životů a pochopení, že to, co je třeba, není únik z fyzického světa, ale úplné přijetí ROZŠÍŘENÉHO TADY a TEĎ s naším plným bytím. Být Pravým Celistvým bez ohledu na to kde jsme a co se děje ve vnějším světě.

Jakmile se svět duality úplně rozpadne a my vstoupíme do Nové Krajiny, můžeme mít pocit, že je s námi něco divného. Je to proto, že Nový Svět je naprosto jiný než jsme očekávali a protože věci, které s sebou máme, byly stvořeny pro starý svět.

Jakmile se vymaníme z umírajícího paradigmatu duality, vstoupíme do úplně Nového Světa. Každý krok, který v Novém Světě učiníme, pomůže vytvořit Novou Mapu jasnější. V momentě, kdy myslíme, že jsme dosáhli vrcholu mistrovství, jsme vrženi do Nové Mapy a zjistíme, že je zde úplně Nový Svět k objevení. Křivka učení před námi je úžasná a dalekosáhlá. To se stane jakmile vstoupíme do skutečného mistrovství, které spočívá v přijetí neznámého zatímco důvěřujeme pravdivým znalostem, které jsme vždy nesli hluboko v sobě.

Základem je, že jsme se naučili řešit staré situace novými způsoby jako Pravý Celistvý. Někteří lidé se stěhují na nová místa, kam patří, ale drží je zpět omezující staré vzory. Zabraňuje jim to v otevření se neočekávanému a od plného objetí jejich nové reality. Místo je nové, ale oni ne… Také potřebujeme zůstat široce otevřeni Novému Světu bez jakéhokoli očekávání jak by se zde měly věci dít.

V roce 2011 je nám dána zlatá příležitost úplně přetvořit sebe sama v Pravého Celistvého a vytvořit přesně takový druh života, jaký si nejvíce přejeme. Pravý Život Pravého Celistvého. Plátno je zcela čisté – tak jako my – ale nepotřebujeme se tím nechat zastrašit. Je to vzrušující a inspirující.

VSTUP DO NOVÉHO SVĚTA

Když poprvé ochutnáme Nový Svět, je to jemné a vítající. Stalo se to nám, co jsme v říjnu na Bali při Aktivaci 9. Brány otevírali dveře do Nového Světa. Poté, když vstoupíme hlouběji do Nového Světa, zažijeme masivní „odloupnutí“ od starého, které je podobné cestování skrze Černou Díru. Toto ponoření se do Nového Světa už není jemné. Je spíše jako byste se prohnali časo-prostorovou bariérou. Jsme vyvrženi z Mapy Známého.

Jakmile doplujeme k břehům Nové Země, budeme v šoku. Ne proto, že by Nový Svět nebyl hezkým místem či místem, kde bychom chtěli být. Je to šok z bytí v tak odlišném prostředí a z toho, že se již nenacházíme na notoricky známé mapě, kde jsme věděli, jak použít naše dobře vyvinuté dovednosti a znalosti a kde jsme věděli, kde co je.

Za prvé – v Novém Světě není mnoho záchytných bodů. Někdy pomáhá vytvořit malé ostrovy známého, zejména na velkých neznámých územích. Útěchu (či pohodlí) můžeme najít v každodenních malých úkonech – jako příprava snídaně či praní prádla. Můžeme si vytvořit malý prostor s předměty, které jsou pro nás osobně posvátné. Až se náš Nový Život rozvine, vytvoříme si nová přátelství, nalezneme oblíbenou restauraci a sladíme se s vyživující přirozeností našeho nového prostředí

V Novém Světě se naše chování mění a my začínáme dělat věci, které jsme nikdy předtím nedělali. Jako osobní příklad: nikdy jsem ve svém životě nenosila hodinky. Pouze když jsem cestovala letadlem. Nyní žiji v Peru, kde jsem si myslela, že hodinky vůbec nejsou nutné, a najednou jedny nosím celou dobu! A shledávám to celkem užitečným….

Jakmile dorazíme do našeho Nového Světa, budeme potřebovat být extrémně bdělí, abychom nespadli do našich starých automatických reakcí a odpovědí. Protože pokud by se tak stalo, bránilo by nám to v zabydlení se zde. Musíme přestat dívat se na věci se starými domněnkami a soudy, protože už zkrátka nejsou pravdivé.

Někteří z nás se přesunují do zcela nového fyzického prostředí, kde nic není jako předtím. Nebuďte překvapení, pokud věci hned nezapadnou na své místo, když se tam dostanete. Může to být z počátku nepohodlné a neohrabané, protože naše Nové Světy vyžadují zcela novou úroveň nastavení a dovedností. Křivka učení, do kterého se nyní vrháme, je velmi strmá. Ale je zároveň velmi užitečná, protože Nový Svět je tak odlišný, že je téměř nemožné dělat cokoli stejným způsobem jako dřív. Náš Nový Svět může vyžadovat, abychom hovořili jiným jazykem, abychom působili v odlišné kultuře, kde nebudeme moci nalézt jídla, která jsme byli zvyklí jíst. To nám usnadní vystoupit ze starých vzorců, jelikož ty už nejsou schopné přetrvat v natolik odlišném prostředí.

Někteří změní prostředí nikoli tím, že se přestěhují na nové místo, ale tím, že změní způsob, kterým žijí ve svém stávajícím místě. Všem nám budou dány příležitosti změnit svůj způsob života. Některé z těchto příležitostí mohou přijít skrze to, co jsme dříve označovali za nešťastné okolnosti – jako ztrátu zaměstnání, živelnou pohromu nebo konec vztahu. Všechny tyto události jednoduše zavřou dveře k starému a dají nám šanci otevřít zcela nové dveře k více naplňujícímu životu.

Občas to s sebou může přinést obavy, že ztratíme své staré mistrovství – a je pravda, že se to stane. Teď máme ale příležitost vyvinout mistrovství ve zcela nových oblastech. Je to jako stálá honba za pokladem – jakmile pronikneme labyrintem, vyzvedneme nezbytnou informaci, uděláme si užitečné kontakty a naučíme se, co v danou chvíli potřebujeme. Pokud bychom cestovali přímo, lineárním způsobem, přišli bychom o potřebné zkušenosti.

Víme, že potřebujeme zůstat široce otevření, ale někdy se to prostě stane prázdným pojmem a my to neuděláme. Moje otevření se novému a neočekávanému (věcem, které mne velmi vzdalují od bezpečné zóny) je denně testováno. Považuji se za dost otevřenou, ale i přesto stále zjišťuji, že v některých oblastech nejsem. Je to opravdu dobrá lekce. Například od té doby, co jsem se začátkem listopadu přesunula do Peru, hledám vhodný dům k bydlení. První týdny jsem strávila v hotelu, pak jsem si našla dočasný dům k pronajmutí. Vlastník tohoto domu se vrací za týden, takže potřebuji najít nové místo k bydlení velmi brzy.

Bylo by snadné vnímat tuto cestu labyrintem k mému novému domovu jako strastiplnou či být naštvaná, že jsem k němu nebyla dovedená přímo. Občas jsem sama sebe soudila – že jsem něco udělala špatně. Jenže teď chápu, že každý krok na této cestě byl nesmírně cenný. Mluvila jsem při svém hledání domova s tolika novými lidmi! Na této cestě jsem vytvořila několik velmi milých přátelství a naučila se z našich společných zážitků mnoho nového. Kdybych se rovnou přestěhovala do svého nového domova, když jsem přijela do Peru, strávila bych většinu času tam a přišla bych o hodnotné zážitky, potřebné informace a nová spojení.

To je důvod, proč máme zůstat široce otevření ve všech časech a proč si potřebujeme pamatovat, že jako Praví Celiství jsme opravdu vždy v bodě „SPRÁVNÝ ČAS – SPRÁVNÉ MÍSTO“, i když to tak někdy nevypadá.

První, Druhá & Třetí Vlna a Můstkoví v Nové Krajině v roce 2011.

PRVNÍ VLNA

První Vlna jsou staré duše, které jsou na této planetě velmi dlouho. Přišli sem pod Mistrovským Číslem 11, aby Ukotvili Nové. Mají mnoho zkušeností ze Země a shromáždili hojné množství moudrosti a znalostí.

Jakmile První Vlna poprvé dorazí do Nového Světa, může to být značná výzva. Náhle jejich dobře vyvinuté mistrovství již není efektivní. Už nemají pocit kontroly, místo toho se potřebují naučit naslouchat a otevřít se novým metodám. Přestože jsou zvyklí žít a pracovat sami, cítí, že zůstat sami už není správné. Pro ně je čas obklopit se mnoha lidmi. Ačkoli se posouvají daleko za jejich zóny pohodlí a bezpečí, užívají si objevování Nové Krajiny. Nyní naplnili jejich starý úkol Ukotvení Nového a jsou připraveni zcela objevit sebe sama a obejmout svůj Nový Úkol. Nevrátili by se zpět do jejich starých světů, i kdyby dostali lístky do První Třídy!

můstkoví

Můstkoví jsou kombinací První a Druhé Vlny. Někteří Můstkoví jsou hlouběji spjati s První Vlnou, zatímco jiní jsou více sladění s Druhou Vlnou. Patří k Mistrovskému Číslu 33.

Můstkoví tvrdě pracovali v pozadí na vytváření nových konceptů větší efektivity, které by zjednodušily komunikaci a tvořivost. Výsledky jejich práce budou vidět v roce 2011. Můstkoví jsou skupina, která měla největší problém s posunem ve vnějším prostředí – cítí se neklidně v situacích, které jsou široce otevřené, nedefinované, finančně nejisté nebo bez jasně daných pravidel. Samozřejmě – vstup do Nového Světa je vstupem do situace, která je otevřená a nedefinovaná. Často se proto budou cítit nejistí, polekaní či přehlcení. Někteří z nich mohou zjistit, že setrvávají ve staré, omezující, vyčpělé realitě.

V Nové Krajině může Můstkovým pomoct, když se obeznámí s malými, dobře definovanými oblastmi. Pomůže jim to cítit se bezpečněji. Může to být fyzická aktivita, ve které si rychle vyvinou odbornost. To jim dodá určitý pocit pohodlí a důvěry, která jim umožní ovládnout stále víc a víc oblastí v Nové Krajině.

DRUHÁ VLNA

Druhá Vlna jsou novější duše, které strávily na Zemi méně životů. Přišly sem pod Mistrovským Číslem 22, aby vytvořili Nové. Mají hojnost čerstvé energie a nové myšlenky a nemohou se dočkat, aby vytvořili Nový Svět.

Druhá Vlna již skočila do akce. Pilně zakončují práci se starou „veteší“, vyvíjejí své schopnosti a připravují se na větší akce. Ale je důležité, že se nenechávají tak strhnout svým entuziasmem a dychtivostí skočit do akce, aby zanedbali změnu starého chování a nervozity, které musí být očištěny nebo transformovány předtím než se budou moci zcela zabydlet v Nové Krajině. Jakmile to bude dokončeno, budou schopni zcela vstoupit do Nové Krajiny a sdílet své nesmírné dary.

TŘETÍ VLNA

Třetí Vlna přišla z nedávného nového světa. Dorazili s plným vědomím a mnoha užitečnými metodami a dovednostmi.

Nová Třetí Vlna je plná odvahy a entuziasmu. Právě teď jsou jako stroje, které se zahřívají pro provoz. Burácejí jim motory. Třetí Vlna se připravuje na kreativní úrovni, i když to mnohdy vypadá spíše jako hra. Nicméně jejich hra je velmi působivá. Jejich skutečný úkol bude odhalen později tento rok.

Jakmile Třetí Vlna spatří Novou Krajinu, poskočí. Oni skutečně milují Nový Svět, který se rodí, a nemají žádné problémy s přizpůsobením se. Měli problémy přizpůsobit se starému světu; Nová Krajiny je to, na co čekali. Jakmile se k ostatním připojí společně s dalšími z Třetí Vlny, jejich činy vytvoří novou posvátnou geometrii.

NÁŠ NOVÝ ÚKOL

2011 přinese objev zcela Nové Úlohy, o které jsme doposud nic nevěděli. Odhalení naší Nové Úlohy je možné jenom díky tomu, že nyní vystupujeme jako Praví Celiství. Naše Nová Úloha se neobjeví v myšlenkách nebo konceptech – je spíš jako čerstvý vánek. Ale v momentě, kdy ji ucítíme, víme, že toto je autentické a pravdivé. Když se pak pokusíme náš Nový Úkol vidět jasněji, tak abychom ho mohli definovat, pak nám uhýbavě vyklouzne, ale pocity s ním spojené nám zůstanou. Když se pokusíme jej popsat starými metodami nebo koncepty, pak rychle zjistíme, že nic z toho tady není použitelné. Naší Novou Úlohou je něco zcela nového. Pochází z oblasti daleko za hranicemi našeho současného vnímání. Pokaždé, když čerstvý vánek naší Nové Úlohy opět ožije, poznáme ji opět podle pocitů, které v nás vyvolá a podle toho, že se dotkne našeho vnitřního vědění o tom, co nás čeká – i tehdy, když to nemůžeme pojmout slovy.

Když získáme tušení našeho Nového Úkolu, je to na tak rozšířené úrovni a má to takový dosah, že nám to skoro vyrazí dech. Ale necítíme se při tom přemoženi. Protože naše Nová Úloha je zcela přirozeným rozšířením toho, co jsme.

Naše Nová Úloha může požadovat schopnosti, o kterých jsme vůbec nevěděli, že je máme. Nebo schopnosti v nás, o kterých jsme věděli, ale které jsme nebrali vážně a také je často nepoužívali. Možná jsme je využívali pro nějaký koníček. Nebo naše plně rozvinuté schopnosti využijeme zcela novým způsobem, který je mnohem kreativnější a více nás baví. Anebo necháme naše staré schopnosti za námi a rozhodneme se vytvořit zcela nové. Je to naše volba. Naše Nová Úloha je zcela nová a nečekaná. Možná nás vede směrem, na který bychom nikdy nebrali zřetel. Možná děláme něco, o čem jsme si nikdy nemysleli, že kdy budeme činit. Avšak když svoji Novou Úlohu najdeme, pak je to vzrušující a osvěžující a cítíme to jako fantasticky správné.

Abychom naši Novou Úlohu mohli objevit, musíme se především stát Pravými Celistvými. Mimo to se musíme zbavit všech myšlenek, že něco dělat nemůžeme – ať už je to něco nového nebo něco, co se nám v minulosti nepovedlo. Tyto omezující myšlenky zabraňují tomu, abychom viděli naše Nové Úlohy, protože ony nemohou být vnímány přes filtry jako „Já to neumím“. Bez tohoto filtru můžeme vidět tisíce možností, které nám předtím všechny byly skryty.

Naše Nová Úloha od nás možná požaduje, abychom se vzdali naší staré úlohy než budeme moci vidět novou. Zcela jistě ji neodhalíme přemýšlením. Naše Nová Úloha se může také objevit z ničeho nic jako bláznivý nápad. Přijde k nám, když se zcela zaměříme na SPRÁVNÝ ČAS – SPRÁVNÉ MÍSTO.

KRÁČET NA CESTĚ LÁSKY

Cesta, po které přijdeme do nové krajiny, je Cestou Lásky. Na Cestě Lásky nedáváme nebo nebereme Lásku, ale MY JSME jednoduše LÁSKOU. Je to náš přirozený stav bytí. Putovat cestou Lásky znamená, že vnášíme svoji Lásku do všeho, co děláme. Vyzařujeme ČISTOU SRDEČNÍ PRAVOU LÁSKU, kdekoliv jsme. To neznamená, že máme všechny a všechno rádi, a neznamená to ani, že musíme všechny a všechno tolerovat. Můžeme vyzařovat ČISTOU SRDEČNÍ PRAVOU LÁSKU a zároveň říct osobě před námi, že nechceme být v její přítomnosti. To naší lásce nic neubere.

Pouze Praví Celiství mohou putovat Cestou Lásky. Ale pravdou taky je, že Cesta Lásky je jedinou cestou, kterou mohou Praví Celiství jít. Jaká jiná cesta by to jinak mohla být?

Praví Celiství si vytvoří na cestě Lásky mistrovství. Je jejich hlubokou touhou setkávat se s jinými bytostmi na úrovni ČISTÉ SRDEČNÍ PRAVÉ LÁSKY, Pravý Celistvý s Pravým Celistvým. Na Cestě Lásky komunikujeme s láskou a upřímností. Nepotřebujeme hovořit speciálním jemným tónem v hlase ani používat zvlášť květnatá slova – naše čisté otevřené srdce nám v každé situaci řekne, jak jednat pravdivě. Můžeme souhlasit nebo odporovat, připouštět či odmítat, podporovat nebo brzdit – každá reakce, která přijde z ČISTÉ SRDEČNÍ PRAVÉ LÁSKY, je přiměřená. A i když druhou osobu naše upřímnost rozčílí, na hluboké úrovni to nakonec bude chápat.

Občas možná budeme na cestě Lásky klopýtat. Setkáme se třeba s člověkem, o kterém si myslíme, že ho nikdy nemůžeme mít rádi. Tito lidé nám pomáhají prohloubit a posílit naši lásku – a sice způsobem, který by bez nich nebyl možný. Příležitostně se možná nebudeme cítit na Cestě Lásky. Pak se cítíme uzavření, svět je pro nás „už moc“ a máme problém otevřít své srdce jiným lidem. Pak je nejlepší přerušit svoji momentální aktivitu a začít se usmívat. Pokud se nemůžeme jen tak začít usmívat, vzpomeneme si na nějakou radostnou situaci, milou osobu anebo pocit podobný lásce, který jsme v minulosti cítili. Pak náš úsměv naplníme láskou a posíláme jej dolů do svého srdce. Děláme to tak často, jak je to potřeba – zpravidla můžeme vnímat účinek již po krátké době usmívání.

Na Cestě Lásky můžeme natrefit na disharmonie a na různé názory. Naše Láska není ochranou proti starostem a rozporům v nás i s jinými lidmi. Je to nepochopení Cesty lásky, když si myslíme, že všechno v nás a kolem nás bude harmonické a milé, protože jsme přece na Cestě Lásky. Vůbec to tak možná nemusí být. Toto není „Světlo a Láska“ směru New Age – je to REÁLNÉ a OPRAVDOVÉ.

Praví Celiství putují po Cestě Lásky bez očekávání odměny. Jdeme po Cestě Lásky prostě proto, že je to jediná cesta, na které se cítíme dobře a naplnění.

Když bude stále více z nás vystupovat jako Praví Celiství, bude rezonance ČISTÉ SRDEČNÍ PRAVÉ LÁSKY stále větší. Tato LÁSKA bude spojovat lidi dohromady jako nikdy dříve. Mnoho různých typů lidí, kteří spolu nikdy neměli nic společného, se nyní protkává v Jednotě a Opravdovosti. Tato hlubší LÁSKA bude také tvořit základ pro nové kreativní iniciativy, které slouží CELISTVOSTI. Toto je doopravdy Jedna Bytost v Akci.

PŘEHLED ROKU 2011

Rok 2011 je silným, silným rokem! Pokud jste si mysleli, že v loňském roce bylo množství změn, počkejte a dívejte se, co se bude dít letos. Rok 2010 nám bude připadat spíše poklidným v porovnání s rokem 2011. Toto je rok STÁLE VPŘED – ŽÁDNÉ ZPÁTKY, ve kterém bude cesta zpět ke způsobům „Jak Věci Vždy Byly“ uzavřena.

V roce 2011 se bude točit velké kolo osudu. Je to rok velkého dosahu, na který mnozí z nás dlouho čekali s pocitem vzrušení. Je to rok vrcholu naší dvacet let dlouhé cesty transformace skrze brány 11:11. Proto se uskuteční poslední dvě aktivace bran 11:11 v tomto roce. Jsou předzvěstí významného konce velmi dlouhého evolučního cyklu.

Mnozí z nás mají pocit, že je před námi něco velkého. A to také je. Dramatické změny se budou dít po celý rok. Toto je poslední rok tříletého cyklu MUA (MUA je slovo z Tahiti a znamená „Na začátku, před vším ostatním“ – označuje začátek zcela nového evolučního cyklu).

Svět duality se bude nadále rozpadat. Bude odhalováno stále více vrstev korupce a nepřítomnosti integrity. Vše, co je postaveno na falešných základech, se buď rozpadne, nebo změní. Musíme být na takovéto šokující události připraveni. Budou se dít všude na světě, ale my bychom měli být obzvláště bdělí ve vztahu ke Spojeným státům a k Evropě, i když se tam odpovídající události možná uskuteční až v roce 2012. Drastické změny klimatu budou přetrvávat a stejně tak se bude měnit Země. Není ani tak otázkou, co se přesně stane, avšak mnohem více JAK BUDEME REAGOVAT NA TO, CO SE BUDE DÍT. Pokud zůstaneme Pravými Celistvými, pak BUDE VŠECHNO DOBRÉ.

V této době, kdy se bude dualita hroutit a Země sama vybalancovávat, bude zároveň narůstat Láska a Opravdovost (upřímnost, pravdivost). Stále více lidí bude vystupovat ze svých starých vzorců, přijímat změny a projevovat se jako Praví Celiství. Stále více z nás se začne v Novém světě, který se nyní rodí, cítit jako doma.

Toto je doba našeho znovuzrození. Znovuzrození lidstva. Znovuzrození pravdivosti. Znovuzrození planety Země. Našeho setkání se jako JEDNA BYTOST. Všechny porody mohou být obtížné a krvavé a přece jsou životně důležité a plné zázraků. Zatímco se nacházíme uprostřed porodních bolestí, musíme si stále připomínat, že jakákoli nejasná situace může být v mžiku zneškodněna nebo přetransformována. Dualita se rozpadá, ale nemusí to probíhat s šokujícími událostmi; může se to stejně tak rychle a lehce proměnit – jednoduše se to překlopí na něco, co je v souladu s Celistvým Bytím.

V roce 2011 je důležité zaujmout své právoplatné pozice, tak aby mohl začít náš Nový život. Pokud se necítíš na správném místě, zjisti, kde je tvé správné místo a odeber se tam, jakmile budeš moci. Nenech se ničím zastavit. Někteří lidé si dělají starosti, že chtějí být na místě, které je „bezpečné“. Pokud půjdeš tam, kam tě povede tvé Pravé Srdce, pak budeš na svém pravém místě. Nepotřebujeme si dělat starosti, co je „bezpečné“, ale co pro nás vnímáme jako správné. Praví Celiství jsou vždy ve SPRÁVNÝ ČAS na SPRÁVNÉM MÍSTĚ.

Také je na čase spojit se s ostatními Pravými Celistvými. Časy osamělých poustevníků jsou konečně pryč. V tomto roce se budeme vzájemně ovlivňovat s mnoha lidmi způsobem, který si ještě neumíme představit.

Po celý rok se budou měnit naše tradiční role. Tady je několik příkladů: Člověk, který pracoval v kanceláři, se možná náhle rozhodne stát šéfem; nebo člověk, který stále bydlel v tom stejném velkém městě, se náhle přestěhuje na jiný konec světa do malé odlehlé vesnice. Ale role se mění i na podstatně hlubší úrovni než jen změna zaměstnání nebo bydliště. Člověk ve vedoucí pozici možná zcela opouští tento způsob práce a spolupracuje s ostatními na úrovni rovnoprávného spolutvoření. Někdo, kdo byl vždy pouhým následovníkem, se možná náhle rozhodne převzít zodpovědnost – mít něco na starost. Mnozí z nás se budou dobrovolně a s nadšením pouštět do nových situací a přebírat nové role, ve kterých se budou muset všechno učit od základu znovu.

Rok 2011 vyžaduje efektivitu a úsilí – a k tomu účast celé naší bytosti. Stále bude požadována naše odvaha, protože budeme cestovat daleko za hranice známého a za dřívější hranice naší zóny pohodlí. Nebudeme mít žádné průvodce ani žádné mapy – jen své vnitřního vědění. Je tu hodně toho, čemu nerozumíme a co se musíme naučit. Bude to pro nás všechno absolutně nové. A to je přesně to, co to učiní zábavné a vzrušující – a možná také někdy nepříjemné a ohromující.

Můžeme nyní svůj život utvářet, jak chceme: Můžeme nově vytvořit sebe sama. Můžeme žít Pravý Život jako Praví Celiství. Abychom to dokázali, vezmeme všechno, co jsme a co jsme kdy byli – v tomto světě i mimo něj – a přeneseme to všechno do ROZŠÍŘENÉHO TADY a TEĎ.

První polovina roku 2011 bude zaměřena na to, abychom se dostali na své správné pozice, tak abychom se mohli plně projevit v našem Novém Světě. Jakmile jsme v této pozici, musíme se naučit, jak se vyznat v této Nové Krajině. Často budeme Novou Navigaci vnímat, jako bychom procházeli vinutým labyrintem. Věci se nebudou dít v přímém lineárním sledu. Nebudou se dít takovým způsobem, jak si myslíme, že by měly. A přece je to přesně tato klikatá cesta neprozkoumanými oblastmi našeho Nového Světa, která nám obstará perfektní zkušenosti, zvláštní kontakty a naléhavě potřebné informace. Občas se možná cítíme zmateně a zmoženě, protože je toho tolik, čemu ještě nerozumíme. Ke vstupu do Nového světa bude potřeba trvalá odvaha a více otevřenosti, než jsme kdy připustili.

Druhá polovina roku 2011 bude zaměřena na to, abychom se v Novém Světě dokonale zabydleli jako Praví Celiství, kteří žijí Pravý Život a kteří se podílejí na našem Novém Úkolu jako Jedna (Celistvá) Bytost v Akci. Pak oficiálně začíná náš Nový Život a splnění našich Nejodvážnějších Snů se uskuteční takovým způsobem, o kterém jsme si nikdy neuměli představit, že by byl možný.

Rok 2011 je intenzivním rokem plným síly, akce, průlomů, rozpadů, LÁSKY, odvahy, jasnosti, úsilí, efektivity, výzev, masívní transformace a veliké záře. Kde jsme a s kým jsme, je velmi důležité. Pokud budeme na svém správném místě a s těmi správnými lidmi, pak bude všechno mnohem jednodušší a mnohem radostnější. Toto je rok, ve kterém bychom měli žít plně v ROZŠÍŘENÉM TADY a TEĎ, neboť to bude stále více naší převažující realitou, a brzy to bude vším, co je.

VÍTEJTE V ROCE 2011!

Nechť nás velký rok 2011 přivede na naše správná místa a ke správným lidem
s rozkvětem našich Nejodvážnějších Snů, se splněním naší Nové Úlohy a s Láskou Všech Lásek.

S ČISTOU SRDEČNÍ PRAVOU LÁSKOU

Solara

ENTER THE NVISIBLE WEBSITE

Copyright Solara 2011
All Rights Reserved
www.nvisible.com

 
 

Pro www.channeling.wbs.cz, www.posvatnesrdce.cz a www.nvisible.com přeložily Martina Mangová a Marie Kuchařová. Kopírování a reprodukce tohoto článku povolujeme pouze k nekomerčním účelům, a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkujeme za pochopení a respektování této podmínky. Kéž vám tento překlad pomůže na vaší cestě.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015