Příčinami stresu mohou být jakékoli sociální či pracovní situace jedince, avšak každý člověk je jiný a jinak reaguje na podněty ze svého okolí, takže neexistuje ani žádný návod, na co a jak reagovat. Obecně se dá říci, že příznaky stresu jsou všechny choroby, které v důsledku stresu vznikají.

Co může stres způsobit:

  • vypadávání vlasů
  • vznikají plísně
  • nechutenství
  • migréna
  • přejídání a hladovění

Stres v první řadě významně negativně ovlivňuje kvalitu našeho života. Svírá nás, připravuje o radost, naplňuje strachem. Stres má také velký vliv na naše stravování, jelikož si při každodenním shonu nenajdeme čas na pořádné jídlo, jindy se zase extrémně přejídáme a to má za následek obezitu nebo naopak podvýživu. Stres prostě sám o sobě znehodnocuje a poškozuje náš život. Kromě toho podle četných výzkumů stres zvyšuje i riziko různých chorob. Zdá se, že silný a trvalý stres může například riziko infarktu zvýšit o 50 %. Nezdravá strava (strava zvelkým množstvím živočišných potravin, tuků, cholesterolu) zvyšuje nebezpečí infarktu až o 1000 %. Čili opět si musíme uvědomit, že pokud jde o vliv zdraví, závažnost výživy je podstatně větší. Můžeme se pouze snažit vytvořit si moudrý životní styl, vytvořit si určitou životní životosprávu a harmonii, která nám umožní odpoutat se od ustavičných problémů a starostí.

Hledejme vědomě ve volném čase radost, potěšení, zábavu, rozhovor zblízkými lidmi, cestování, pobyt v přírodě. Důležitou součástí při odbourání stresu je zdravá výživa a optimismus. Optimismus má nejen stoprocentní vliv na vznik stresu, ale dokonce bylo prokázáno, že optimisté se dožívají vyššího věku než pesimisté. Přitom optimismus je zčásti dědičný a zčásti se dá naučit, např. optimistickou výchovou dětí v rodině.