Psychologové jsou toho názoru, že 40% našich obav se nikdy nenaplní a 30% našich starostí má vztah k událostem minulým. Zbývá 22%, z toho 12% se týká neopodstatněných zdravotních problémů a 10% se vztahuje k rozmanitým denním trápením, která jsou absolutně zbytečná. Jinak řečeno, ti, kteří se za-bývají problematikou starostí zjistili, že v 92% času se sužujeme zcela bezdůvodně. Netrapme se zbytečně! Raději využijme své energie v produktivním smyslu. Nejsme-li spokojeni, netrapme se, ale něco s tím udělejme. Prostě se méně strachovat a více jednat, protože starosti stejně jako houpací křeslo, nás nikam nedovedou.

Komentáře