V tantře musí partnerům na sobě záležet, musí být do sebe navzájem zamilováni, nestačí jen společně provádět nějaké "sexuální cviky". Jen ti, kdo prožívají tantru takovým způsobem, mohou dosáhnout duchovního aspektu předpokládajícího silnou transformaci a vývoj. To je v přímém kontrastu k trendu povrchního přijímání sexuální svobody, jehož jsme svědky od šedesátých let, od doby tzv. sexuální revoluce, kdy se v souvislosti s tantrou nemluvilo o jejím duchovním rozměru, a cílem bylo jen zažít co nejúžasnější rozkoš a co nejbouřlivější orgasmy.

V tantře jde však o mnohem víc. Je to cesta vedoucí ke splynutí s Bohem, k dosažení samadhi. Jde o stejně blažený stav, jenž prožívají džnanajogíni během objevení božské podstaty každého z nás (átman).

Vyzkoušejte si jednu z tisíce technik

Milování spojené s dokonalou kontrolou sexuálního potenciálu umožňuje vznik gigantického subtilního elektromagnetického pole, jež prostupuje oběma milujícími se bytostmi a pochází z vitální harmonicky sublimované energie indukované jejich bouřlivě dynamizovanými těly. Objektivní faktem zůstává, že tento tajemný a okouzlující proces splývání více či méně nevědomě prožívá každá lidská bytost. Samotnou lásku mezi dvěmi bytostmi spontánně vyvolává probuzení a zintenzivnění složitého vzájemného působení polárně opačných a komplementárních vlastností existujících ve společném vesmíru, vytvořeném splynutím obou bytostí během sexuálního aktu plného vzájemné transfigurace. Láska pak působí jako prostředek, jenž zesiluje vliv subtilního energetického proudu přinášejícího pocit štěstí. Ten vychází z vitální úrovně muladhara čakry a z oblasti genitálií, dále stoupá díky působení a posílení procesu sublimace skrze břišní oblast a oblast srdce a směřuje až do mozku. Ve chvíli, kdy tam pronikne, je mysl intenzivně energetizovaná a doslova se "koupe" v tomto mimořádném proudu energie vyvolávajícím blažené splynutí polarit obou hemisfér mozku a blokuje tak schopnost mysli zůstávat v područí naší omezené a pomíjivé egoistické individuality.

V této jedinečné chvíli otevřenosti k makrokosmu odrážejícímu se v nás se můžeme v naprosté extázi dotýkat všeho a bleskově pomocí intuice pronikat mikrokosmem (naším vnitřním vesmírem), kde se díky vyvolaným rezonančním jevům budeme cítit naplněni nádhernou energií a zažívat osvobození od hloupých paralyzujících předsudků i od společenských rolí. Existuje tajemný důvod, proč lidská bytost, která se věnuje plné kontrole svého sexuálního potenciálu, může cítit touhu milovat se – aniž by tento potenciál vybila – v každém okamžiku, čímž se liší od zvířat, která nemohou vědomě kontrolovat sexuální činnost a jejich touhy přicházejí cyklicky pouze v určitých ročních obdobích. Sexuální akt dvou partnerů otevírá bránu, kde jsou ohromení štěstím a vstupují do vyšší subtilní sféry projevu makrokosmu, kde zakoušejí velkolepost vesmíru a božského tajemství. Východní mudrci znají tyto nádherné jevy a používají je blahodárně a inteligentně, aby se vznesli a ponořili do nejvyšší božské sféry v makrokosmickém celku.

Synchronizované dýchání v páru

Jsme-li v přítomnosti lidské bytosti opačného pohlaví, kterou velmi milujeme a ona nás také miluje a jsme tedy ve vzájemném souladu a oba si přejeme vzájemný vztah prohloubit, je to ta pravá chvíle k dosažení stavu subtilního energetického ztotožňování na úrovni našich aur. Během provádění této techniky aury splynou ve všech sférách: vitální, energetické, psychické, mentální i duchovní.

Klíčem k tomuto mimořádnému uskutečnění, kdy pociťujeme jeden druhého, představuje synchronizované dýchání, které umožňuje proces osmózy neboli aurického splynutí dvou bytostí. Je nutné zdůraznit, že už po týdnu praktikování se začínají probouzet empatické, telepatické schopnosti a duchovní intuice. Abychom mohli synchronizované dýchání v páru provádět co nejlépe, je nezbytné, aby dvojice zůstávala v intimním objetí, pokud možno s hlavami směřujícími k magnetickému severu a nohama k jihu. Synchronizování dýchání praktikuje nejprve jeden z milenců a následující den se vystřídají. Ten, který se snaží synchronizovat svůj dech s partnerem, musí mít zavřené oči, aby se zniternil a co nejpozorněji naslouchal a vnímal dechový rytmus bytosti, kterou drží v náručí. Naopak ten/ta z páru, podle něhož se dýchání synchronizuje, dýchá co nejpřirozeněji a co nejméně vědomě ovlivňuje vlastní dech. Postupně ten, kdo synchronizuje dech, upravuje svůj dechový rytmus (frekvenci sledu nádechů, zadržování dechu při plných plících, výdechů a zadržování dechu při prázdných plících) podle dechového rytmu svého protějšku. Usiluje o to, aby se jeho dýchací rytmus stal a zůstal totožný s dechovým rytmem milované bytosti.

Jakmile synchronizování dýchání dostatečně zdokonalíme, v určité chvíli zjistíme, že se celý proces stává spontánní, aniž bychom mu věnovali pozornost. Začínáme vnímat celou škálu stavů, prožitků, intuicí a jevů, o nichž jsme již dříve mluvili. Když si ještě po libovolně dlouhé době bez pohybu přejeme dále pokračovat v poznávání toho nádherného rezonančního stavu, můžeme přistoupit k aktivnímu, dynamickému způsobu mileneckého sexuálního splynutí, ale jen s plnou kontrolou sexuálního potenciálu. Udržujeme nezměněné synchronizované dýchání s milovanou bytostí a jsme s ní v kontaktu i prostřednictvím rtů, rukou, hrudníku a pohlaví. Zůstáváme uvolnění a nezapomínáme vnitřně udržovat synchronizovaný dechový rytmus. V jistém momentu se vnitřní energie začne sublimovat, zvýší se a cele pohltí obě bytosti. Zůstaneme naprosto otevření a rozplyneme se ve vlnách radostného rozechvění z nádherného orgasmu. Necháme tu obrovskou energii, aby vzestupně sublimovala a proudila námi, a ponoříme se do její blaženosti. Pokračujeme ve stále stejném rytmu spontánního dýchání s přáním úplně se rozpustit. V poslední fázi se plní oddanosti otevřeme božské lásce a touze rozplynout se v makrokosmickém nekonečnu, abychom dokázali obejmout toho, který nás objímá neustále (Boha).

Zázračná technika růžové sféry

Tato technika tvořivé vizualizace je jednoduchá, avšak při důsledném provádění překvapí svojí účinností. Snažte se následující postup dodržet co nejpřesněji:

Zaujměte pohodlnou polohu vsedě nebo vleže, zavřete oči, zhluboka pomalu a přirozeně dýchejte. Postupně a co nejkompletněji se uvolněte. Začněte si představovat něco blahodárného, něco, co byste si přáli, aby se splnilo. Představujte si, že se to už splnilo a že se to již stalo skutečností. Představa by měla být co nejpodrobnější a co nejjasnější. Nyní vytvořte v mysli obraz obrovské růžové sféry a vložte do ní svoji představu. Růžová barva je spojená se srdcem, pokud tedy subtilní energie (vibrace) této barvy obklopí vizualizovanou představu, dosáhnete pouze toho, co souladně rezonuje s vaší bytostí. Poslední část spočívá v představě, jak se růžová sféra volně vznáší v makrokosmu a neustále přitom obsahuje vaši původní představu. Tento aspekt symbolizuje citovou odpoutanost od příslušného cíle. Sféra se nyní může svobodně vznášet v makrokosmu, přičemž přitahuje a shromažduje subtilní energie potřebné k uskutečnění vaší blahodárné představy.

Šaktičalana mudra

Tato technika spočívá ve stažení svalů, které používáme při močení, konkrétně tedy močového svěrače a okolního svalu. Napomáhá to důležitému uvědomění si pánevní oblasti a svalů pohlavních orgánů, které zároveň posiluje. Stejně jako ostatní svěrače, tak i tento kruhový sval zůstává neustále stažený a uvolňuje se jen občas, aby otevřel prostor pro vypuštění moči. Močový svěrač a okolní svaly používáme dvojím přirozeným způsobem. Jednak v případě, kdy přirozeně cítíme vykonat potřebu, ale vnější okolnosti nám to neumožňují. Platí, že čím větší bude potřeba, tím pevněji musíme stlačit svěrač a také okolní oblast. Zajímavé je si připomenout, že tato vědomá kontrola není možná u batolat. Existuje ale také opačný stav. Například u osoby, která se dostala na toaletu po dlouhém čekání, a snaží se co nejrychleji vyprázdnit obsah močového měchýře. Tehdy používá močový svěrač druhým z přirozených způsobů. Šaktičalana mudra je pak střídání těchto dvou fází. Nejdříve stáhneme močový svěrač a celou okolní oblast. Pak pokračujeme opačně – svěrač uvolníme. Právě opakování tohoto procesu v nepřerušených cyklech, bez ohledu na trvání každého pohybu, je podstatou této techniky. Doporučuje se cvičit vždy před močením a po celou dobu močení. To je zvyk všech tantriků, který napomáhá dosažení kontroly sexuálního potenciálu.

Další cvičení šaktičalana mudry lze rovněž praktikovat denně a na rozdíl od předchozí varianty v podstatě kdekoli. Začneme devíti cykly krátkých stažení a uvolnění močového svěrače, při desátém cyklu stáhneme svaly na dobu 10 až 20 vteřin. Pak vše zopakujeme od začátku. K tomu používáme pokud možno hudbu rezonující s erotickou energií. Uvědomujeme si kontrolu sexuální energie. Ve vyšší fázi, při důsledné praxi, může jogín transmutovat tuto energii na její vyšší formu. Šaktičalana mudra je ideální postup pro posílení sexuálních svalů. Tím a kontrolou jednotlivých svalů vlastní vůlí se vyvarujete poklesnutí močového měchýře, u žen dělohy a vagíny. Předcházíte také problémům s prostatou.

Autor: (Ing. Eduard Selea)

Komentáře