Tradiční čínská medicína

Yang – mužský princip, aktivní, hybná síla, světlo, sucho, beztvarost, pohyb, lehkost, vzestupný, odstředěný, horní část, povrch, nebesa, oheň apod.

Yin – ženský princip, pasivní, výživa, stabilita, tma, chlad, vlhkost, tvarovost, nehybnost, tíha, sestupný, dostředivý, dolní část, vnitřek, země, voda.

Obě části jsou si v každé vlastnosti protikladné. Avšak je zde důležité, že protikladnost nespočívá v existenci opačné složky, ale že je obsažen svým zárodkem v protikladné složce. Tzn., že yin má v sobě zárodek yang a yang má v sobě zárodek yin. To názorně představuje čínská monáda. Z toho plyne, že yin se může změnit v yang a naopak, protože věci se mění ve svůj protiklad. Rovněž yin a yang se může donekonečna rozdělovat. Hmota i duch jsou tedy v nerozlučné jednotě. Hmota v sobě obsahuje ducha a duch je řídkou hmotou.

Zákon yin a yang proměn:

  • yin a yang jsou vzájemně v protikladu
  • yin a yang v sobě vzájemně koření
  • yin a yang v sobě vzájemně převažují
  • yin a yang se proměňují ve svůj protějšek

Tento zákon tedy způsobuje, že se vše otáčí v cyklech, ve kterých není počátku ani konce. Jsou to jen nekonečné proměny.

A na závěr osvětlím, jak vlastně na základě této teorie fungují čínské byliny a směsi z nich. Vycházíme z předpokladu, že jest třeba udržet organismus v harmonii. Tedy yin a yang musí být vyvážené. Pokud je yin nadměrný, poškozuje yang a je nutné „ohřát studené“. Tím se zmenší převaha yin. Je-li nadměrný yang a poškozuje yin je třeba „ochladit horké“. Pokud je yin v nedostatku, yang naroste a je nutné doplnit yin. Při nedostatku yang dochází k přemíře yin a je nutné doplňovat yang. Oslabené se musí posílit a přebývající vypustit. Tím se obnoví rovnováha. „Při nemoci yin je třeba léčit yang, při nemoci yang je třeba léčit yin.“

Toto prosím berte jako absolutní základ. Celá teorie je značně složitá a vyžaduje velmi podrobné a odborné studium.

Autor: Petr Khür