Jednoduchá změna postoje k nejrůznějším životním situacím může být významným posunem vedoucím k jejich vyřešení. Tato změna postoje promění vaší energii, která vám pak otevře nové dveře, na které jste již možná velmi dlouhou dobu čekali.

Jediné, co je třeba učinit, je rozhodnout se přijmout nový postoj k situaci nebo vztahu ve vašem životě a pak pozorovat, jak tento nový postoj mění vaši energii a ovlivňuje výsledek.

Návod na práci s negativní energií:

1. Zvolte si oblast svého života, kde se cítíte tzv. zaseknuti, pociťujete přílišné lpění, beznaděj, ztrátu nebo negaci. 

Existuje něco ve vašem životě, z čeho máte pocit, že se „nikdy nezmění“? Podle mých zkušeností se tak většina lidí cítí alespoň v jednom aspektu svého života. Možná je to v oblasti vašeho zdraví, vašich financí, vašeho milostného života nebo vaší kariéry. Může to být i něco menšího, jako je například váš vztah s otcem nebo šéfem.

Když jsem vás vyzvala k uvědomění si oblasti, kde pociťujete něco zaseknutého, beznadějného, ztraceného nebo negativního, co bylo to první, co vás napadlo? Je to pravděpodobně ta nejlepší část, se kterou je dobré začít.

2. Buďte otevření tomu, podívat se na tento problém z nové perspektivy.

Pokud řešíte například svou finanční situaci a jste přesvědčeni o tom, že se váš plat nemůže zvýšit, začněte si hrát s myšlenkou a představou, že může. Pokud se domníváme, že změna je možná, začneme vidět nové příležitosti a možnosti. Pouhou změnou postoje se pootočí optika reality a vy je opravdu uvidíte. Jakmile se domníváte, že zvýšení vašeho příjmu je životaschopnou možností, vaše intuice začne hledat způsoby, jak ji naplnit.

Můžete požádat svého šéfa o zvýšení platu, využít svého koníčka na částečný příjem, změnit práci, začít šetřit, investovat, propojit se pracovně s přáteli, udělat si rituál na nové možnosti příjmů, meditovat na práci a nechat se inspirovat přicházejícími nápady…

3. Nalaďte se na oblast svého života, kde prožíváte hojnost.

Popíráním svého strachu z nedostatku se váš nedostatek, ať už je v jakékoliv oblasti, nevyřeší. Emoce a pocity určují pravý stav a vývoj věcí, proto je dobré naladit se oblast(i) vašeho života, kde se cítíte naplnění. Může to být váš pocit hojnosti z mnoha dobrých přátel, které máte, z koníčku, který vás baví a pociťujete při něm svobodu a bezčasí, z láskyplného partnerství, které vám dá sílu také do změny optiky na práci a vítr do plachet na pozitivní změny v této oblasti, pocit rozpuštění se v určitém sportu, který můžete přenést dál…

Nalaďte se na pocity, kde prožíváte naplněnost a pokuste se je přenést také na myšlenky v oblasti, která vás trápí. Hrajte si s představami, sny, „nerealizovatelnými“ nápady, pracujte se svými strachy a uvolňujte je, nebojte se prohodit pár slov s lidmi v obchodě, na zastávce, při venčení psa, na dětském hřišti, … Začnou vám přicházet informace, pocity a impulzy, která vás navedou tam, kam si přejete jít.

4. Vytvořte si svou mantru, která vám bude připomínat váš nový postoj. 

Lidský mozek se může zaseknout na jednom přístupu, vyšlapané cestičce, vidění situací a světa podobně, jako když se zasekne jakákoli technika. Příkladem toho mohou být myšlenky a věty typu: „Nenajdu si správného partnera.“ nebo „Nikdy neobjevím způsob, jak vyléčit své chronické onemocnění.“ a podobně. Takové myšlenky a postoje vás udržují v tzv. neplynutí, které neumožňuje změny. Je to začarovaný kruh.

Vaše nová mantra by mohla znít: „Někdo moc fajn existuje a já se s ní/m brzy potkám.“ nebo „Jsem otevřen/a tomu, cítit se lépe a také novým možnostem léčby, které se ke mě dostanou.“

Mantry vám určitě nebudou pomáhat popírat bolestivé emoce, se kterými byste měli vědomě pracovat, zabývat se pouze zbožnými přáními bez vnitřního rozhodnutí se pro změnu a akci nebo vás připoutávat ke konkrétnímu výsledku, který se stane konkrétním způsobem. Pomohou vám vystoupit ze zajetých kolejí vašeho myšlení a otevřou vás a tím tvoříte.

5. Vnímejte změny ve vaší situaci.

Vzhledem k tomu, že měníte svůj postoj, měníte svou energii a stáváte se více otevřenými, čímž signalizujete sobě, světu, vesmíru, že jste připraveni na příchod nových lidí, situací a příležitostí, do vašeho života. Váš nový postoj vám také pomůže nově uvidět příležitosti a situace, které tu byly pravděpodobně po celou dobu, ale vy jste je nemohli ve starém nastavení mysli rozpoznat. Sledujte tyto změny a posuny a snažte se na nich uvědomit změny, které se díky vaší vnitřní práci dějí v realitě. To vám dodá sebedůvěru a radost z vlastní tvořivé síly.

Váš komplikovaný šéf se nejspíš nezmění, ale možná si uvědomíte, že váš nový přístup k němu je posunem, který udělá vaši práci příjemnou.

A pamatujte, že změna našeho názoru na určitého člověka také ovlivňuje energii této osoby a to, jak se k nám chová. 

Pokud vám toto cvičení v následujících týdnech a měsících poskytne přínosné změny a výsledky, vyzkoušejte ho také na jiném aspektu svého života, kde máte pocit, že neplynete.

Nebojte se spojit se sebou, přijímat se v celé šíři své zranitelnosti a prožité bolesti a vědomě tvořit svůj život, stojí to za to!

Více podobných inspirací naleznete v sekci Poznání a Duše a srdce.

S láskou.

Komentáře