Současná moderní vakuová technika se vyznačuje vysokou bezpečností a také velmi snadnou manipulací. Menší zařízení navíc nevyžadují odbornou kvalifikaci.

Všechny přístroje jsou vybaveny bezpečnostními prvky, které signalizují ztrátu podtlaku. Tato velmi vyspělá technologie snižuje riziko nekontrolovatelného pádu břemene na minimum.

Aby vakuové přístroje fungovaly přesně tak, jak mají, je nutné dodržovat základní podmínky pro bezpečnou manipulaci.

Znáte je všechny? Ne? V tom případě čtěte dále, protože v tomto článku se zaměříme právě na ně. Dozvíte se také, co vám hrozí, pokud se tato pravidla rozhodnete ignorovat.

Vakuová technika je velmi bezpečná. To ale neznamená, že není nutné dodržovat bezpečností pokyny

Není rozumné spoléhat se pouze na vyspělou bezpečnostní technologii vakuového zařízení. Pokud využíváte vakuovou nebo i jinou manipulační techniku v rámci svého podnikání (i jen příležitostně), měli byste si také zjistit, v jakém rozsahu máte zodpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Buďte obezřetní za všech okolností a striktně dodržujte tyto zásady:

  • Nikdy nepřekračujte maximální nosnost manipulačního zařízení. Měli byste přesně znát váhu břemene. Velmi důležitý je také jeho tvar a konstrukce. Vše musí být kompatibilní s daným typem přístroje.

Pozor!

Pokud zdviháte pomocí samopřísavných manipulátorů, všímejte si nejen jeho maximální nosnosti. Důležitá je také minimální hmotnost zdvihaného objektu. Jeho váha by měla tvořit minimálně 10 % nosnosti daného typu stroje. V tomto případě se totiž podtlak vytváří působením hmotnosti břemene proti pístu se závěsem.

  • Povrch zdvihaného objektu by měl být rovný, hladký a neprodyšný. Pokud jsou na něm otvory, měla by být přísavka umístěna na ploše bez otvorů. Přísavky by měly být rozmístěny tak, aby byl celek vyvážený.
  • Odstraňte veškeré předměty, které jsou na břemenu položeny (kousíčky plechů, nářadí, fólie atd.). Jeho povrch musí být čistý. Očistěte ho, pokud je zaprášený, mastný nebo mokrý. V případě, že je povrch pokrytý lupínkovou rzí, musí se oškrábat. Pozor si dejte také na třísky, piliny a další nečistoty.
  • Nepřikládejte přísavky na povrchy, které jsou pokryty vrstvou vazelíny nebo jiného maziva. Vakuové přístroje lze použít na povrchy, které byly ošetřeny olejovými antikorozními přípravky.
  • Nikdy nemanipulujte s více než jedním břemenem najednou! Obzvlášť pozor si dejte při manipulaci s plechy. Ujistěte se, že k sobě plechy nejsou slepené (např. konzervačním olejem)

Tip

Slepené plechy můžete oddělit několika způsoby. Můžete je od sebe dostat páčidlem, magnetickým čeřičem a nebo stlačeným vzduchem.

  • Přísavky musíte před každým zdvihem pečlivě zkontrolovat. Nezapomeňte zkontrolovat také ukazatelé ztráty podtlaku. Pokud je gumová část přísavek poškozená, mastná nebo zaprášená, může dojít k porušení vakua, a tím ke ztrátě podtlaku.

Užitečná rada pro zaměstnance

Zdvihání nadrozměrných břemen patří mezi rizikové práce, a to i přesto, že používáte nejmodernější technologie, které lze považovat za maximálně bezpečné. Co když se ale i přes veškerá bezpečnostní opatření zraníte? Vyplatí se vám znát přesný postup nahlášení a zaznamenání pracovního úrazu. Pokud nebudete vědět, jak správně postupovat, můžete snadno přijít o své peníze.

  • Obsluha manipulačního zařízení a další pracovníci na pracovišti musí za všech okolností udržovat bezpečnou vzdálenost od zavěšeného objektu.
  • Pečlivě naplánujte trasu, po které budete zavěšené břemeno přesunovat. Odstraňte veškeré překážky.

Pozor!

Dodržujte doporučenou výšku. Zavěšené břemeno by nemělo být výš než 1,5 m nad zemí!

Nedodržování bezpečnostních pokynů se nevyplácí. Nekontrolovatelný pád břemene může způsobit vážné úrazy a značné materiální škody!

Díky tomuto článku už znáte všechna základní bezpečnostní pravidla, která musíte dodržovat při každém zdvihu.

Pády těžkých břemen patří k častým příčinám vážných a smrtelných úrazů.

Vy už ale víte, jak postupovat, abyste toto riziko snížili na absolutní minimum.

Dodržujete svědomitě všechna jmenovaná doporučení před každým zdvihem?

Museli jste někdy řešit nenadálou ztrátu podtlaku?

Co bylo příčinou?

Budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše praktické zkušenosti.

Komentáře