čtení z dlaněNěkdy má člověk pocit, jako by měl celý svět na dlani. Může to vyznít trochu povzneseně, ale dá se říct, že sami sebe v té dlani opravdu máte. Konkrétně body, které se na ní nacházejí, dokáží totiž zmírnit bolesti v jiných částech těla.

Tady je návod, co potřebujete udělat:

  1. zatlačujte příslušný bod na dlani, palci anebo prstu po dobu 5 vteřin

  2. uvolněte za 3 vteřiny

  3. stlačte bod znovu

  4. opakujte tento proces po dobu několika minut

  5. opakujte proceduru několikrát za den

Na následujícím obrázku je znázorněno podrobné rozmístění jednotlivých bodů na dlani.

dlaň

Původ: It’s All In The Palm Of Your Hand – Press These Points For Wherever You Hurt

Přeložila : Iva Hédlová z webu badatel.sk