Duchovní cesta může být krásnou hrou a přinášet hlubokou vnitřní radost. Budeme na ni stále hlouběji pronikat do tajemství Vesmíru a naučíme se používat prostředky vedoucí k osobní proměně.  Až dosáhneme vyšších úrovní vědomí, náš život se v mnohém zjednoduší. Vše, co potřebujeme k nám přijde v pravý čas a naše tvůrčí úsilí povede k výsledkům, jež předčí naše představy.

Duchovní růst znamená růst díky spojení se s Vyšším já a Vyšší mocí- Bohem- božstvím vně i uvnitř. Dá nám do ruky nástroje, které nám pomohou uspořádat si svůj každodenní život a prožívat ve všech oblastech našeho života neustále se prohlubující řád, harmonii, světlo a lásku- otevře nám širší pohled na náš život.

Až se otevřeme hlubším rovinám sama sebe, budeme schopni prohlédnout skrz roušku iluzí a spatřit svět očima svého Vyššího já, svůj hlas s ním spojíme a každým slovem, činem budeme vyjadřovat pravdu a lásku. Naše mysl bude osvícená a naše emoce harmonické, neboť splynou se světlem našeho Vyššího já.

To, co mnozí z nás hledají u jiných lidí- lásku, soucit, porozumění- nalezneme v sobě, a to právě ve spojení se svým Vyšším Já. Toto spojení nám umožní více milovat a pečovat o sebe sama, spojit se s ostatními láskyplněji a na vyšší úrovni. Budeme natolik důvěřovat své schopnosti cítit energii, že se budeme cítit kdekoliv bezpečně. Jasně uslyšíme své vnitřní vedení a budeme podle něj jednat. Získáme schopnost cítit, vnímat a dokonce i vidět jemné vibrace jiných dimenzích, životních forem a také auru, jež obklopuje těla lidí.

Nejrůznější strachy, které máme sice zcela nevymizí, ale ve chvíli, kdy se objeví, už na ně nereagujeme vnitřním strachem. Ke svému strachu promluvíme, pošleme mu lásku a zjistíme, jakou zprávu nám nese.

Duchovní růst zahrnuje navíc spojení s vyšší silou, kterou využíváme k umocnění našeho růstu, což vede k radostnější, rychlejší a hlubší proměně nás samotných.

Osvícení je vysoká zručnost udržovat a vyzařovat světlo. Ale ať jsme došli sebevýše, najdeme vždycky vyšší a vyšší úrovně, jichž můžeme dosahovat. Být osvícený znamená mít nástroje a zdroje, pomocí nichž můžeme ovládat všechny s námi spojené energie tím, že vnášíme větší jas, harmonii a světlo do všeho kolem nás. Až dosáhneme určitého stupně vyzařování a světla, možná si už pro další život nezvolíme zrození na Zemi.

Naše Vyšší já je dynamické a rostoucí vědomí životní síly. Existuje v realitě, kde jsou všechny bytosti spojeny v mnohodimenzionální vědomí.  Vysílá k nám impulsy nabádající nás k lásce a spojení s ostatními lidmi. Zná harmonii, řád a světlo. Vnášíme-li ho do svého života, žijeme a působíme jako Vyšší já.

Ono ví, proč procházíme tím, čím procházíme. Je pravou esencí toho, kdo jsme a přechovává vědomosti ze všech nashromážděných životů. Nezná hranice a není připoutáno k žádné roli, kterou hrajeme.

Vyšší já je čistá, energetická forma božské přítomnosti v člověku. Někteří ho nazývají duše, Božská jiskra, duch,.. Ten, kdo ji aktivuje dodržováním vesmírných- božích zákonů, vnější a vnitřní čistotou  svého života, získává kosmické vědomí- poznání.  Pochopí, že je článkem navzájem se doplňujícího kosmického životního celku, že všechno a všichni jsou navzájem propojeni.  Přesvědčuje se, že postatou lidského života není materie, tělo a jeho nároky, ale nesmírná, věčná složka života, duch.

Fyzické tělo není překážkou, ale pomocníkem duší inkarnujících se na hmotných planetách s cílem stoupat ve svém duchovním růstu. Vývojový stav fyzického těla je ovlivňován duchem – Vyšším já, jehož substance je tak jemná, že není schopen přímého spojení s hmotným tělem. Jeho impulzy jsou přenášeny přes éterické tělo aury nebo pomocí obalu ducha-duše.

Nižší já – Ego, je zaměřeno na individuální vnější potřeby a procesy člověka. Jeho činnost a rozpětí jsou omezeny pěti smysly, tedy hranicemi hmotných smyslů. Jakmile dojde k probuzení a zesílené aktivitě Vyššího Já, začne se ego podřizovat jeho vedení. Nadvláda Ega trvá jen tak dlouho, jak dlouho ji člověk připouští a posiluje. Vyzařující harmonie Vyššího já ovlivňuje nejen ego, ale i okolí, v němž žijeme a lidi, se kterými se stýkáme.

Harmonie je souznění. Souznění s vesmírnou- Boží vůlí a jeho zákony. Spolupůsobením Vyššího já a Ega dochází k duchovně čisté inspiraci, intuici až k vnitřnímu osvícení. Úspěch je závislý na stupni pročišťování sebe sama, na víře, oddanosti Bohu a na stupni osobního vývoje.

Vyšší já je duch, nositel neomezené, vše prostupující kosmické síly, lásky a jednoty. Lidská láska zaměřená na božskou lásku- univerzální lásku pak ztrácí smyslové omezení a stává se láskou kosmickou- nekonečnou, všeobjímající, která splývá s veškerým stvořením vesmíru.

Vyšší já k nám obvykle hovoří prostřednictvím intuice a pocitů. Komunikuje taky prostřednictvím příležitostných náhod a synchronicit, které nám posílá do cesty v podobě knih, filmů, článků v novinách, setkání s lidmi a čehokoliv dalšího, co nám předá onu zprávu, kterou potřebujeme slyšet. Pevnější spojení s ním nás povede k častějšímu prožívání vhledů, zjevení a rozšířeného vědomí a díky tomu můžeme udělat obrovský skok dopředu.

Působení Vyššího já se projevuje touhou poznání, které Země není schopna člověku dát, po sjednocení s Tvůrcem a po návratu do původních životních dimenzí, které člověk musel opustit, aby jeho duše mohla projít zkušenostmi na Zemi, které si zvolila.

Naše Vyšší já je našim širším, milujícím, moudrým soucitným já. Svým Vyšším já jsme v těch okamžicích, kdy se soustředíme na to, co děláme, vycházíme ze svého srdce nebo když přijímáme tvůrčí vhledy. Umožníme mu, aby se stalo režisérem všech sfér našeho života.

Světlo je jednou z nejmocnějších sil vesmíru. Je to živá přítomnost, která je kdekoliv a všude, reaguje okamžitě na myšlenky, které mu věnujeme. Je to mocná transformační síla. Můžeme jej využít k posílení našeho spojení s Vyšším já. Můžeme se k němu obracet kdykoliv chceme přeměnit nějakou energii nebo posílit či vyléčit sebe nebo své milované. Světlo je schopno zvýšit naše vibrace, umocnit sílu našich pozitivních myšlenek a otevřít naše srdce.

Množství světla na naší planetě dosahuje "rozhodujícího" množství. Moc světla každým dnem roste. Každý pozitivní a láskyplný skutek je daleko vlivnější, než skutky jiné povahy. I malý krůček, který podnikneme směrem k vyššímu dobru a duchovnímu růstu, nás posune dál než tomu bylo kdykoliv v minulosti. Intuitivní chápání významu světla a cest jak se s ním spojit, je důležitější než všechny definice…

Více světla si do života vneseme tak, že na něj budeme myslet, protože světlo reaguje na naše myšlenky o něm. Pouhé pomyšlení na světlo nám jej okamžitě přitáhne. Čím více světla dokážeme pojmout, tím vyšší budou naše vibrace a tím lépe budeme moci transformovat energii kolem sebe do vyššího řádu. Když se ve svých představách obklopíme světlem, zvyšujeme své vibrace. Snáze se pak udržíme ve svém středu, necháme své srdce otevřené a budeme lépe moci soucítit a milovat.

Zavoláme-li k sobě světlo, všimneme si, že se nám více otevírá srdeční čakra. Snadněji pocítíme důvěru k vesmíru a uvědomíme si, že není nic, co by nám mohlo ublížit. Získáme jistotu, protože si uvědomíme, že pouze my sami jsme zodpovědní za svůj osud a že si můžeme tvořit v životě dobro. Světlo posílí náš vnitřní pocit míru, nezávislý na okolním dění.

Světlo si můžeme přivolat pro léčení svého těla i léčení ostatních. Pokud víme o někom, kdo trpí ať už emocionálně, mentálně nebo i fyzicky, můžeme mu pomoci. Vzpomeňme si na něho a vyšleme mu světlo- lásku. Myšlenky na druhé k nám často přicházejí na mysl právě proto, že nás tito lidí někde hluboko žádají o lásku a světlo.

Veškeré světlo, které pošleme k druhým se nám mnohonásobně vrátí. Vysílejme ho svýma očima tak, že si jednoduše představíme, jak jimi prochází, kdykoliv se podíváme na druhého člověka. Představme si světlo vycházející z našich rukou kdykoliv se někoho dotkneme. Dělejme to kdykoliv potkáme někoho, kdo by mohl potřebovat naši pomoc…. Každá chvíle, kterou trávíme vysíláním světla, zvyšuje naše vyzařování. Když zkrášlujeme svou energii, naplňujeme se světlem a vyzařujeme je, jsme svým Vyšším já…

Z knihy: Sanaya Roman – Duchovní růst – být svým Vyšším Já

REKLAMA:
loading...

Komentáře