Nejvnitřnější podstata našeho bytí žije v neoddělitelné jednotě s absolutním, věčným, všudypřítomným Bytím, nazývaným nejčastěji Bůh. Bytí vytvořilo všechny oblasti našich relativních existencí a zcela je proniká. Toto čisté neohraničené Bytí je svojí povahou blažeností.

Vědomí jednoty s ním jsme ztratili v tom okamžiku, když jsme se začali orientovat pouze na ty informace, které k nám přicházejí fyzickými smysly a racionálním rozumem. Zapomněli jsme na náš původ a naši božskou podstatu.

Vzniklo tak zdánlivé oddělení a přineslo sebou reálnou zkušenost strachu. Ztratili jsme pocit vnitřního naplnění a bezpečí v životě a začali ho hledat ve vnějším světě. Zde je ale naše touha po dokonalé naplněnosti stále znovu zklamávána. Z této zkušenosti vyvstává další strach z nového zklamání. Zapomněli jsme, že nikdy nemůžeme zcela zaniknout, neboť smrt znamená jenom změnu vnější formy. Strach znamená vždy stažení, kontrakci a tím i křeč nebo blokádu, která ještě zesiluje pocit odloučenosti a strach dále umocňuje. Dostat se z tohoto bludného kruhu a znovu získat ztracenou jednotu je zřejmě cílem téměř všech východních i západních duchovních cest.

Čakry jsou místa energetického systému člověka, kde se blokády tvoří především. Další blokády můžeme nalézt také podél kanálů nádí. Stanou-li se tyto kontrakce permanentními, způsobují, že životní energie nemůže již volně proudit, zásobovat naše tělo a všechna vibrační pole vším tím, co potřebují.

Při velmi přehnaných reakcích, kdy se člověk snaží podřídit svůj život představám a názorům okolí a přitom se snaží udržet své spontánní pocity na “uzdě”, může dojít k tomu, že se čakry přivřou hodně. Mohou se přivřít do takové míry, že se přes ně nedostanou žádné předem nekontrolovatelné emoce. Tím dochází u dotyčné čakry k “zácpě” energie. A protože energie nemůže být vyzařována ve své původní podobě, deformuje se, proráží bariéru a vybíjí se nepřiměřeným způsobem formou silné, často negativní emoce nebo přehnanou aktivitou. Reakce těchto typů odpovídá povaze jednání jang.

Je-li reakce na zablokování čakry typu jin, projeví se to téměř úplným zastavením toku energie, protože vzhledem k nashromážděné energii není místo, kam by další energie mohla proudit. Následkem je nedostatečné zásobování životní silou a oslabená funkce dotyčné čakry.

Upozorňuji, že nasbírané zkušenosti nás se smrtí neopouští. Bereme si je z jedné inkarnace do druhé a to tak dlouho, než je během svého vývoje zpracujeme. Tyto zkušenosti mohou značně ovlivnit náš další – příští život a to i po stránce místa výskytu, setkávání se s různými lidmi nebo po stránce plnění životních úkolů.

 

Komentáře