Nová éraV této Nové Éře vztahy podstupují významnou transformaci. Vztahy jsou zdrojem nejhlubších emocí uvnitř vás sahající od obrovské radosti až k nejhlubšímu utrpení. Ve vztazích si můžete uvědomit vnitřní bolest, která je v podstatě mnohem starší než samotný vztah, dokonce starší než je vaše lidská existence. 

V tomto věku jste vyzváni a často vybízeni k tomu, abyste dosáhli hlubokého sebe-léčení na poli vztahů. Díky nově přítomné energii je možné transformovat destruktivní prvky vztahů v pozitivní a vyrovnaný proud energie mezi vámi a druhou osobou.

Přesto může léčení a osobní transformace znamenat, že odejdete ze vztahů, ve kterých nemůžete správně vyjádřit sami sebe. Často to může znamenat to, že i když někoho vroucně milujete, možná mu řeknete sbohem, protože vaše vlastní vnitřní cesta vás vede na jiné místo. Ať už to vede k opakování vztahu či k rozloučení, všichni jste vyzýváni čelit nejhlubším problémům v této oblasti osobního propojení.

Hlas vašeho srdce, energie založená na srdci, která značí Novou Éru, vstoupila do vašich denních životů a vy už ji nemůžete dále ignorovat.

K tomu, abych vysvětlil, proč mohou vztahy tolik bolet a převrátit váš život naruby, bych rád řekl něco o prastaré bolesti, kterou si nesete uvnitř své duše. Je to bolest, která je velmi stará, mnohem starší než je tento život, starší než všechny vaše předchozí životy na Zemi. Rád bych vás vzal zpět k původu zrození této bolesti.

„Za onoho času“ vše bylo celé a nerozdělené. Dokážete si to představit? Dovolte své představivosti, aby na chvíli svobodně cestovala. Jen si představte: nejste v těle, jste čistým vědomím a jste součástí obrovského energetického pole, které vás příjemně obklopuje. Cítíte, že jste součástí této jednoty a že jste opatrováni bezpodmínečně.

Pociťte, jak vás toto energetické pole zahaluje jako nesmírně příjemná přikrývka, jako hojně milující energie, která vám umožňuje svobodně zkoumat a vyvíjet se bez jakéhokoli zpochybňování sebe sama nebo práva být tím, kým skutečně jste. Žádná úzkost, žádný strach. Tento pocit pohodlí a bezpečí představoval podmínky před narozením, z kterých jste se zrodili jako individuální duše. Bylo to kosmické lůno.

I když je dalece vzdálené vašemu přítomnému stavu, vaše srdce stále touží po tomto pocitu úplnosti a celistvosti, pocitu naprostého bezpečí, které jste zažili v přikrývce lásky a laskavosti. Ten pocit jednoty, který si pamatujete, byl Bůh. Společně jste v této přikrývce lásky představovali Boha.

Uvnitř tohoto božského vědomí či přikrývky lásky, bylo v určitém okamžiku rozhodnuto, že bude vytvořená nová situace. Je velmi obtížné vyjádřit to lidskými slovy, ale možná si dokážete představit, že v Bohu, v tomto vědomí jednoty, existovala touha po něčem jiném, něčem jiném než je jednota. Byla zde takříkajíc touha po zážitku. Když jste zcela ve stavu celistvého čistého bytí, nezažíváte věci – jednoduše jste. Navzdory extázi a naprostého bezpečí v tomto stavu bytí existovala část Boha, část kosmického vědomí, která se chtěla vyvíjet a prozkoumávat. Tato část se „odloučila od sebe sama“.

Vy jste tato část Boha. V jistém bodě vaše vědomí souhlasilo s tímto experimentem oddělení od jednoty a stání se „Já“, bytostí samotnou, definovaným individuálním vědomím. To byl obrovský krok. Z hlouby vašeho bytí jste pociťovali, že jde o dobrou věc. Cítili jste, že touha po tvořivosti a oživení byla pozitivní a hodnotná. Přesto ve chvíli, kdy jste se skutečně oddělili z pole jednoty, vznikla bolest. Poprvé ve vaší vzpomínce, poprvé ve vašem životě byla hluboká bolest. Byli jste odtrženi z říše lásky a bezpečí, která vám byla zcela samozřejmá.

To je zrození bolesti, na které jsem poukazoval. Ještě během tohoto prvního intenzivního zážitku opuštěnosti vám něco ve vašem nejniternějším bytí řeklo, že je vše v pořádku a že to byla vaše vlastní volba. Bolest byla ovšem tak hluboká, že ve vnějších vrstvách vašeho bytí jste se stali zmatenými a dezorientovanými. Bylo tak velmi obtížné udržet spojení s hlubším poznáním uvnitř, s vnitřní úrovní, ve které jste Bohem a ve které víte, že je vše v pořádku.

Utrápenou část, která v tom čase vznikla, nazývám vnitřní dítě. Vaše duše, vaše jedinečná individualita nese uvnitř extrémy božského vědění na jedné straně a traumatizované kosmické dítě na straně druhé. Tato jednota Boha a Dítěte, poznání a zážitku, odstartovala dlouhou cestu. Začali jste jako individuální duše. Začali jste zkoumat a zakoušet jaké to je být Já, definovanou individualitou.

Bůh transformoval část Svého Božského Já do Duše. Duše potřebuje zkušenost, aby znovu našla svůj božský původ. Duše potřebuje být naživu, zakoušet, objevovat, zničit sebe sama a znovu se obnovit, aby pocítila, čím skutečně je, totiž Bohem. Samozřejmost být jedním a celistvým byla zničena a musela být znovu získána zkušeností. Tohle je samo o sobě velký čin tvořivosti. Zrození vědomí Já bylo zázrak! Nikdy předtím neexistovalo.-….

Zvláště ve vztazích muž/žena (milostných vztazích) se často pokoušíte mezi sebou tvořit druh jednoty a bezpečí, který se podobá prvotnímu stádiu jednoty, na které nejasně vzpomínáte. Podvědomě se pokoušíte obnovit pocit příjemného zahalení v přikrývce bezpodmínečné lásky a přijetí. Dítě uvnitř vás volá po bezpodmínečném přijetí. Jenomže když toto dítě ve vás obejme kolem ramen dítě ve vašem partnerovi, příliš často je výsledkem dusivé sevření, které blokuje oba partnery od skutečného sebevyjádření.

Přihodí se to, že se stanete emocionálně závislými a abyste se cítili dobře, budete potřebovat lásku a potvrzení druhé osoby. Závislost vždy vyvolává téma moci a kontroly, protože potřebovat někoho je stejné jako chtít kontrolovat něčí chování. Tohle je počátek destruktivního vztahu. Vzdát se individuality ve vztahu provázené podvědomou touhou po absolutní jednotě je destruktivní k vám samým stejně jako k druhým.

Skutečná láska mezi dvěma lidmi ukazuje dvě energetická pole, které mohou fungovat v naprosté nezávislosti jedno na druhém. Každé energetické pole je samo o sobě jednotou a spojuje se s druhým na základě této jednoty. Ve vztazích, ve kterých jsou partneři na sobě závislí, naleznete nekoordinovanou snahu po „organické celistvosti“, nechtíc či nebýt schopen fungovat jeden bez druhého.

To vede k zapletení energií, které mohou být pozorovány v aurických polích jako energetická lana, kterými partneři krmí jeden druhého. Krmí se navzájem návykovými energiemi závislosti a kontroly. Tento druh energetického zapletení značí, že nedokážete převzít zodpovědnost sami za sebe, že nedokážete čelit zranění staré duše, jenž dokážete vyléčit pouze vy sami. Kdybyste byli dokázali oslovit tuto nejhlubší bolest a převzali zodpovědnost, viděli byste, že nepotřebujete nikoho jiného, abyste byli úplní, a osvobodili byste se tak z destruktivních aspektů vztahu.

http://www.jeshua.cz/vztahy-v-nove-ere/

© Pamela Kribbe 2006

www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková

www.jeshua.cz


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015