Dávno minuly doby, kdy bylo kouření módní záležitostí a nevědělo se nebo nechtělo vědět o jeho zdravotních rizicích. Již v roce 1938 bylo publikováno, že kouření zkracuje život. Podle Světové zdravotnické organizace každý čtvrtý člověk zemře na choroby, které mají vztah ke kouření. Na jednoho předčasně zemřelého nekuřáka připadá sedm kuřáků.

   V obecném povědomí je kouření mnohem více spjato se vznikem plicních chorob, zejména rakoviny plic než se srdečními chorobami. Skutečně bylo prokázáno, že kouření je hlavní příčinou rakoviny plic jediným identifikovaným rizikovým faktorem pro toto onemocnění. 80-90% osob, které touto většinou smrtelnou chorobou trpí, jsou kuřáci.

   Je také známo, že kouření vede k chronickému zánětu průdušek a plic. V souvislosti s kouřením se častěji vyskytuje rakovina hrtanu, některých orgánů zažívacího( dutiny ústní a hltanu )a močového ústrojí, je vyšší výskyt žaludečních vředů i peridentálních onemocnění.

   Vzhledem k četnosti výskytu různých onemocnění v populaci se však nepříznivý vliv kuřáctví nejčastěji projevuje na srdečním a cévním systému. Kouření jednoznačně urychluje vývoj aterosklerózy a přispívá k častějšímu a dřívějšímu vzniku jejich klinickým komplikací. Srdeční infarkt je u kuřáků 3 x častější, u těžkých kuřáků vzrůstá výskyt až pětkrát. Riziko stoupá s počtem vykouřených cigaret a délkou doby kouření. Čím dříve jedinec začne kouřit a čím více cigaret denně vykouří, tím větší je pravděpodobnost srdečního infarktu.

    Nebezpečné je to zejména tehdy, když kuřák k tomu má ještě některé další rizikové faktory. U kuřáků je i větší pravděpodobnost, že infarkt bude smrtelný. Riziko náhlého srdečního úmrtí je podle studií u kuřáků třikrát vyšší, u těžších kuřáků stoupá toto riziko až na pětinásobek. Ženy jsou ohroženy stejně jako muži. Do menopauzy je do jisté míry před vznikem infarktu chrání pohlavní hormony, ale tuto výhodu kouřením ztrácejí.

    U žen, které kouří, se menopauza také objevuje v průměru o 5 let dříve než u nekuřaček. V reprodukčním období jsou ženy ohroženy zejména tehdy, užívají-li současně antikoncepční tablety a jsou-li u nich kromě kouření přítomny ještě jiné rizikové faktory. Naprostá většina nemocných, kteří prodělali srdeční infarkt v mladém věku, jsou silní kuřáci. Často je kouření jediným zjistitelným rizikovým faktorem. Ti neovlivnitelní, kteří hazardují se svým zdravím a kteří se po infarktu nedovedou se svým zlozvykem rozloučit, mají dvojnásobnou pravděpodobnost, že se u nich infarkt bude opakovat.

   K těmto vážným důsledkům kouření na zdraví se přidružují i méně známé skutečnosti, které mohou přispět k rozhodnutí kouření navždy zanechat. Kouření má vliv na elastickou tkáň kůže a zvyšuje výskyt obličejových vrásek. Kuřáci vypadají v průměru o 5 let starší než nekuřáci stejného věku.

    U mužů, těžkých kuřáků, může docházet ke stahu ( spasmu ) tepen zásobujících mužský pohlavní úd a snížení dodávky krve do pohlavního ústrojí. Toto může být příčinou nedostatečného ztopoření nebo dokonce impotence.

Iva Hédlová podle Reader´s Digest

Komentáře