Incidence melanomu u nás tak v roce 2000 byla u mužů 3,2 případy na 100.000 obyvatel a u žen 3,3 na 100.000. Ostatní kožní zhoubné nádory kromě melanomu byly v roce 1970 hlášeny 3.668krát a v roce 2000 již 12.016krát (vzestup na 328 %). Incidence těchto ostatních kožních maligních nádorů u mužů byla v roce 2000 37,2 / 100.000 a u žen 37,0 / 100.000 obyvatel. Porovnáme-li data týkající se všech maligních nádorů hlášených v ČR v roce 2000, zjistíme, že nejčastější diagnózou je právě C44, tedy ostatní kožní nádory kromě melanomu. Těchto 12.016 případů z celkového počtu všech nádorů, kterých bylo hlášeno 60.222, představuje právě jednu pětinu.

CO JE OBSAHEM EVROPSKÉHO DNE MELANOMU KONKRÉTNĚ?

  • nabídka bezplatného vyšetření pigmentových znamének spoluobčanům
  • distribuce tiskových materiálů s osvětovou tematikou ochrany před sluncem
  • zřízení telefonní linky, na které spoluobčané získají informace o adresách a ordinační době dermatovenerologů  ve svém okolí
  • zřízení webových stránek s aktuálními informacemi
  • pořádání tiskových konferencí cílených k prevenci před ultrafialovým zářením
  • prezentace problematiky fotoprotekce a melanomu ve veřejných sdělovacích prostředcích
  • pořádání doškolovacích akcí pro dermatovenerology (fotobiologické semináře, dermatoskopické kurzy)

Praktický dopad této akce na incidenci melanomů zatím však stále nelze hodnotit.

Přesto do ambulancí dermatovenerologů chodí nyní více spoluobčanů s žádostí o posouzení jejich pigmentových projevů. Domníváme se také, že již vědí, že právě dermatovenerolog (a nikoli např. onkolog) je tím specialistou, který je skutečně erudován v problematice kožních nádorů. Histopatologové udávají větší počet iniciálních stadií melanomů než dříve. Snahou nás, organizátorů Evropského dne melanomu v ČR, je zapojit do této aktivity co možná největší počet kolegů, ideálně všechny. Měli bychom postupně vychovávat občany naší země, že

"zdravé opalování neexistuje".

I proto jsme se rozhodli jíti dál a rozšířit aktivity jednoho dne do trvalé osvětové kampaně.

Myšlenka věnovat jeden den v roce prevenci vzniku melanomu se zrodila v Belgii, kde také již v roce 1999 byla tato akce uspořádána pod vedením Dr. Thomase Maselise. Ten požádal v roce 2000 o záštitu nad touto aktivitou Evropskou akademii dermatovenerologie, jež zřídila tzv. "Task force for Euromelanoma Day" a začala koordinovat aktivity v zemích Evropy. Prezidentkou byla do roku 2004 Prof. Diane Rosieuw z Bruselu, nyní je prezidentem Prof. Andreas Katsambas z Atén. Česká republika se zapojila do evropské aktivity velmi záhy, již v roce 2001, koordinátorkou pro naši republiku byla od samého počátku Prof. Jana Hercogová se svou klinikou. Záštitu nad Evropským dnem melanomu v ČR převzala Česká akademie dermatovenerologie o.p.s. a Česká dermatovenerologická společnost ČLJ JEP.

Neobešli jsme se také bez významné pomoci farmaceutických společností, a to především La Roche-Posay Laboratoire Pharmaceutique, tradičního a hlavního partnera Evropského dne melanomu v České republice a společností Beiersdorf, Bioderma a Pierre Fabre.

Mediálními partnery EDM 2007 jsou Český Rozhlas Radiožurnál, Seznam a deník Právo.

Koordinátor za ČR:

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FNB, Budínova 2, 180 81 Praha 8

e: jana.hercogova@dermatology.cz

www.melanoma.cz

Tiskový servis:

Parnas

Eva Riegerová, tel. +420 774 800 049

Alena Vandasová, tel. +420 775 117 646

e: evropskydenmelanomu@seznam.cz

telefonní infolinka 246 060 633

Zdroj: Eva Riegerová, Parnas

Komentáře