Hormony fungují tak, že pozměňují chemii svých cílových buněk. Neiniciují chemické pochody v buňce, ale upravují rychlost, kterou se uskutečňují. Podněty, které endokrinní žlázu přimějí vypustit o něco více hormonu, jsou různé.

1. Korunní centrum

je naším duchovním spojením. Souvisí s tématem moudrosti, lásky, spolupráce, tolerance, laskavosti a velkorysosti. Vším posvátným, inspirujícím, transcendentním. Sjednocením se silou duše, odevzdáním, zasvěcením života vyšším cílům, schopností věřit životu, lidskostí, schopností vidět větší celek. Podporou ostatních, aby dosáhli svého cíle a vědomím, že cesta je cílem. 

Podporuje vědomé užití svých možností, osobní rozvoj, najít uplatnění ve světě a být v harmonii se sebou samým. Porucha funkce způsobuje nadměrné množství energie nebo její nedostatek, nevysvětlitelnou depresi, chronickou vyčerpanost a vysokou citlivost na světlo a zvuk. Afirmace: JÁ JSEM.

Otázky k pochopení funkce korunního centra: Jaké bylo vaše období od 18 – 20 let? Jste spojený se spirituální povahou své bytosti? Děláte své životní rozhodnutí ze svého srdce? Zajímáte se o stahování světla do fyzického a emočního těla? Vnímáte, jak je všechno propojené? Jste dobročinní? Jak může spiritualita vést k cestě pravdy, když svět říká něco jiného? Jste v jednotě?

2. Barvy. Fialová

je směs protikladů, aktivní červené a pasivní modré barvy. Fialová symbolizuje změnu, překročení a přenesení jinam. Je barvou pokory, skromnosti, vnímavosti, citlivosti, inspirace, dobročinnosti, vynalézavosti, tvořivosti. Vyjadřuje sjednocení hmoty a ducha, což vyznačuje mnoho procesů změny a tříbení.

Tento proces vyvolává bolestné zážitky, proto je fialová často spojena se smutkem, odloučeností a osamělostí. Na této barvě je něco neobyčejného a ve světě střízlivého realismu se jí nevěnuje mnoho obdivu ani lásky. Tato barva je velmi oblíbená u dětí.

Milovníci fialové mohou být velmi citliví, náladoví, do sebe zaměření individualisti, necítí sounáležitost k masám a vyhledávají samotu.Odmítání této barvy značí depresi, nechuť jít do hloubky (podstaty) věcí a sklon k povrchnosti. Fialová léčí vnitřní záněty, bolesti hlavy, kožní problémy, podporuje imunitní a nervový systém, zpomaluje tlukot srdce a blahodárně působí na vrchol hlavy a mozek, příznivě působí na slezinu a dodává energii. Fialová nám dává vědomí, že duch je velký léčitel.

Fialová osobnost

je dynamická a charismatická. Je to vůdce, který chce zachránit planetu. Musí teď svou životní úlohu aktivovat a žít. Má velkou emotivní hloubku a je naplněna soucitem pro celý svět. Miluje hudbu, pomáhá mu léčit se. Miluje cestování, jiné kultury a potřebuje mnoho volnosti.  Je to osobnost vizionářská. Dokáže vidět do budoucnosti (vidí obraz dříve, než vznikne). Je si jistá tím, že Země přežije a má pro lidstvo poselství. Poznává vyšší perspektivy, někdy se je ale zneuznaná. Lidé ji považují za idealistického snílka. Chce se nacházet v centru dění.

Umí být narcistická, arogantní a pompézní, mít diktátorské vlohy. Musí se naučit nenechat se zahltit svou silnou, transformativní energií. Umí dělat mnoho věcí současně nebo naopak být duševně jako ochromená. K dosažení rovnováhy potřebuje se každý den spojit s nitrem. Fialová osobnost chce lidem pomáhat, ale nejlépe mnoha lidem najednou, a to současně. Dodává spoustě lidí sílu nebo je inspiruje, má ale zřídkakdy trpělivost nebo touhu pomáhat jednotlivým osobám. Věří, že vše musí jít hladce, a že si kdykoliv můžeme požádat o univerzální pomoc.

Sebevražedné myšlenky – pokud člověk byl nucen v životě čelit velkým překážkám a emocím, které pokládal za nepřekonatelné, může se chtít zabít. Člověk si tímto nevědomě přitahuje to, aby se naučil prokázat odvahu, nevěšel hlavu a našel nový přístup k řešení obtížných situací, ať se stane cokoliv.

3. Žlázy s vnitřní sekrecí

Naše tělo je řízeno prostřednictvím dvou systémů – nervového systému (působí rychleji) a systému žláz s vnitřní sekrecí (působí pomaleji, ale účinek je dlouhodobější).  Žlázy s vnitřní sekrecí vyrábějí a vydávají do krve hormony, které jsou krví přenášeny k cílovým tkáním a orgánům, na které působí. Hormony přenášejí chemické údaje, jimiž se řídí režim práce žláz i dalších orgánů.

Hormony fungují tak, že pozměňují chemii svých cílových buněk. Neiniciují chemické pochody v buňce, ale upravují rychlost, kterou se uskutečňují. Podněty, které endokrinní žlázu přimějí vypustit o něco více hormonu, jsou různé. V některých případech žláza s využitím zpětné vazby bezprostředně zareaguje na hladinu určité látky v krvi, jindy působí vazba hypotalamus – hypofýza. Z chemického hlediska existují 2 typy hormonů – jedny se skládají z molekulbílkovin a aminů,druhé z molekul steroidů.

Hladinu hormonů v krvi řídí zpětnovazební mechanismy či smyčky. Ty fungují podobně jako termostat v ústředním topení.Množství určitého hormonu, který v krvi obíhá nebo je do ní vylučován, se detekuje a informace o tom se předává řídící jednotce – hypotalamus – hypofýza. Například u hormonů štítné žlázy, jestliže hladina některého hormonu stoupne nad normální úroveň, odpoví řídící jednotka omezením produkce tohoto hormonu. Když hladina hormonu klesne, stimuluje řídící jednotka produkci tak, aby se hladina hormonu zvedla na požadovanou úroveň.

Hypotalamus je hlavním spojením mezi nervy a hormony. Uvolňuje hormony, které spouštějí nebo pozastavují uvolňování hormonů hypofýzy, reguluje metabolické procesy, ovládá vegetativní nervový systém, řídí tělesnou teplotu, integruje centrum limbického systému, vzbuzuje pocity, činnosti a emoce – hlad, hrůzu.

Žlázy s vnitřní sekrecí řídí krátkodobé procesy (příjem energie) a dlouhodobé procesy (růst, pubertu), přenášejí informace a ovládají tělní pochody. Představují samočinné řízení, informace, přizpůsobení vlastního výkonu potřebám celého organismu a správnou distribuci připravených nápadů. Každá žláza s vnitřní sekrecí je spojena s univerzálním centrem síly. Při problémech s endokrinním systémem ustupujeme. „Jsem tvůrčí silou ve svém životě.“ 

Žlázy (více o žláze najdete v jednotlivých odkazech):

Nadledvinky – vnější kůra vyrábí steroidní hormony, které ovládají metabolismus glukózy, sodíku a draslíku, vnitřní dřeň produkuje adrenalin. Zastupuje schopnost umět se vypořádat se stresem a s porážkou, umět se o sebe emočně postarat, být schopen si zvolit směr, schopnost najít porozumění a náklonnost.

Vaječníky produkují ženské pohlavní hormony estrogen (podporuje dozrávání vajíčka) a progesteron (podporuje zesilování děložní stěny). Zastupují naši tvořivost, zásobárnu plodnosti, schopnost darovat život, předávat vlastní podstatu a garantovat cyklický ženský rytmus. Kreativita se může týkat dítěte nebo něčeho, na co se jako na své dítě díváme, třeba když mluvíme o nějakém díle, které jsme realizovali, nebo o záměru na vytvoření něčeho.

Varlata produkují mužské pohlavní hormony (např. testosteron), tyto hormony stimulují růst a vývoj mužských pohlavních orgánů a produkci spermatu, ovlivňují růst vousů a hlubší hlas. Varlata jsou orgánem rozkoše a zároveň nejcitlivější část muže. Zastupují plodnost, kreativitu, schopnost darovat život, mužnost, kypět vitalitou a silou. Potíže souvisí s problémem prosadit se jako muži (problém s mužskou identifikací), s emocemi ve vztahu k otcovství nebo se sexualitou.

Slinivka břišní obsahuje shluky buněk, které produkují inzulin (snižuje hladinu cukru v krvi) a glukagon (zvyšuje hladinu cukru v krvi), čímž se podílí na řízení energetických pochodů v organismu. Slinivka souvisí s přijetím a umožňuje nám čerpat emocionální a mentální sladkosti, tedy pustit si k tělu příjemné věci, čerpat z nich a přijímat ocenění a respekt. Při problémech dochází k rezignaci a poruchy hodnocení lásky.

Brzlík vylučuje tři hormony zapojené do vývoje T – lymfocytů, zvláštních bílých krvinek, které se podílejí na buněčné imunitě. Brzlík zastupuje vnitřní obranný systém, při problémech má člověk pocit, že ho někdo napadá. Je to místo zrání osobnosti (poznat vlastní, omezit cizí), učí odhalovat nepřátele a atakovat je, vnitřní sebeobrana.

Štítná žláza řídí rychlost metabolismu včetně udržování tělesné váhy, využití energie a srdeční frekvenci, na rozdíl od ostatních žláz dokáže hormony uchovávat. Zastupuje schopnost přizpůsobovat se vnějším podmínkám, naši schopnost se vyjadřovat, a to slovem i skutkem. Problémy souvisejí s potížemi s vyjádřením našich potřeb čili s touhou ukázat, co se dá dělat, hlubokým pocitem viny, který způsobuje, že vynakládáme spoustu úsilí s nepatrnými výsledky. Dále zastupuje připravenost k poplachu a boji, strachem nebo neschopností bránit sebe nebo někomu důvěřovat, s pocitem ponížení, nedoceňování, přehlížení, člověk nedělá, co by si přál.

Příštítná tělíska umožňují rovnováhu mezi zkostnatěním a nepevností, mezi křečovitou napjatostí a ochablostí (mezi hladinou vápníku a fosfátu), odpovědnost za stabilitu stavby kostry a pohyblivých prvků. Umožnit oporu, stabilita, pevnost, regulovat stav napětí.

Hypofýza je klíčem k rovnováze a schopnosti být v životě pánem situací. Když tuto schopnost ztratíme, protože dovolíme strachu, aby nás ovládl, protože už nemáme víru v sebe ani v život, můžeme způsobit ve svém organismu nerovnováhu. Hypofýza pak přikročí ke kompenzaci a bude zvyšovat nebo snižovat produkci některého z hormonů, které řídí se štítnou žlázou, aby regulovaly výdej energie v těle.

4. Šišinka 

je žláza s vnitřní sekrecí, která produkuje melatonin,což je hormon spánku, neboť je vylučován při absenci světla a podílí se na regulaci našich biorytmů. Kromě hormonální úlohy a interakce s dalšími žlázami se rovněž podílí jako antioxidant na imunitě, neboť zachycuje volné radikály, vznikající při metabolických procesech. Také ovlivňuje sexuální činnost.

Šišinka udává vnitřní (životní) rytmus, vnitřní hodiny. Představuje duševní klid, je vyšším vibračním portálem do těla, portálem mezi fyzickým tělem a světlem. Je žlázou, která člověka propojuje s neviditelným světem a nepřetržitě převádí nezbytné energie z neviditelného prostoru do viditelného.

Jestliže člověk vědomě aktivuje své antény a začne s dýcháním do šišinky, pak začne proudit životní energie přes šišinku dovnitř těla. Svatozář okolo hlavy světců bezpochyby znázorňuje energii této čakry. Upravuje stav našeho vědomí, je orgánem naší inspirace a vize. Nenarušily klid a rovnováhu mého organismu chemické či toxické látky? Nenarušily můj duševní klid velké starosti?  

Šišinka je považována za hlavní sídlo ducha. Během dne šišinka je hlavním zdrojem serotoninu, hormonu našeho vnitřního štěstí. Je to rovněž jeden z neurotransmiterů. Právě na serotoninu záleží, jestli nervový signál dorazí do všech částí těla. Sluneční paprsky podporují produkci hormonů, které nám zprostředkovávají pocit spokojenosti – serotonin, beta-endorphin a dopamin –  rozšiřují naše energetické pole a my tak získáváme přístup k vyššímu vědomí.

Pomáhá vybudovat dobrý vztah mezi naší osobností, duší a magnetickým polem. Šišinka generuje své vlastné magnetické pole, protože obsahuje magnetit, a vzniká tak vztah s magnetickým polem Země.

Střed mozku je nazývánkřišťálovým palácem. Je to thalamus, hypothalamus, podvěsek mozkový a šišinka – místo mezi starým mozkem vzadu a novým mozkem vpředu hlavy, mezi pravou a levou hemisférou. Když je šišinka aktivována, svítí jako tisíc sluncí. Prochází jí bílé světlo, kundalini energie se aktivuje, máme více vitální energie, vnitřních vizí, vnímáme jemnohmotné energie a máme živé sny.

5. Spánek

Jsme synchronizováni se sluncem. Jakmile slunce začíná svítit, zastavuje se nám v těle produkce melatoninu,kterému se říká hormon tmy. Začíná se šířit hormonkortizol, což je stresový hormon. Díky němu je člověk schopen ve dne obstát, zvládat stres, který ho čeká. Tyto děje jsou harmonicky sladěny s astronomickým dnem a astronomickou nocí.

Už několik hodin před spánkem opět klesá množství kortizolu a šišinka zase začíná vypouštět melatonin. V té době, tedy večer, by se člověk měl zklidňovat a v souladu s těmito rytmy se připravovat na spánek.

Ve spánku se mozková aktivita zpomaluje, klesá krevní tlak, zpomaluje se srdce, dech, všechny funkce. Asi po hodině a půl se zase zrychlují a v té době se obvykle zdají sny. Pak opět nastává fáze zpomalení. Jak se blíží ráno, funkce se zrychlují, takže se obvykle probouzíme z fáze lehkého spánku, ne té, která se podobá bezvědomí.

Nespavost souvisí s problémem s usnutím a s neschopností si dlouhodobě odpočinout.

Strach usnout souvisí se strachem z neznáma nebo z nevysvětlitelného.

Probuzení v určitou hodinu v noci – ve chvíli, kdy se probudíme, je třeba si všimnout, na co nebo na koho myslíme, nebo jestli nám tato chvíle nepřipomíná nějakou událost, a tak se tam nevědomě vracíme; nebo to může značit nejistotu v citovém vztahu. Nepotřebuji se ujistit, že osoba, kterou mám rád, je stále po mém boku?

Narkolepsie je porucha spánku charakterizovaná denní ospalostí, kdy člověk usne i několikrát denně. Může naznačovat znechucení životem a nevědomou touhu uniknout do spánku. Nechybí mi v tuto chvíli v životě motivace?

Chronická nespavost bývá spojena s pocitem viny, že jsme nemohli nic dělat, že jsme udělali něco, čeho litujeme, vinu, že jsme nic nepodnikli ve správnou dobu, že jsme si nechali utéct něco důležitého. Strach, nesprávné vidění sebe sama, snaha kontrolovat, nevhodná postel, hluk, teplota, u starších lidí strach ze smrti.

Přechodná nespavost je důsledkem napětí, starostí, neklidu, jež vedou k přílišné aktivaci našeho sympatického systému a udržují nás bdělé. Je nutné naučit se uvolněnosti a obětavosti. Co mě v současné době znepokojuje nebo mi dělá starosti?  Proč nespím? Necítím vinu? Nemám strach, že už neuvidím ty, které miluji?  

5. Krystaly na korunní centrum:

ametyst, sugilit (na obrázku), lepidolit, fialový fluorit

Žlázy s vnitřní sekrecí – jantar, ametyst, amazonit, žlutý jaspis, turmalín, citrín, měsíční kámen

Šišinka – rodonit

Pro celkový pocit zklidnění pro lidi naladěné na vyšší vibrace – alespoň 1x za měsíc si dát kolem sebe 12 ametystů a  relaxovat.

Hormony a kůže

Hormony ovlivňují naše chování, plodnost, spánkové cykly, růst, emoční rekce. Kůže nás odděluje od okolí, reguluje tělesnou teplotu, vyrábí vitamín D, je to smyslový orgán – přes kůži můžeme vymezit naše osobní území a rozpoznat vzhled, kým jsme. Přehnaná reakce těla na určité podněty (pyl nebo chemikálie), zhoršená stresem, spustí nerovnováhu, která se projeví na kůži nebo hormonálním systému, a vede k autoimunním nemocem a alergiím. Kůže a hormony souvisí se solárním plexem (uspořádání našich energií, abychom udrželi vnitřní sílu a kontrolu). Měsíční kámen a křemen pomáhají, abychom se uvnitř cítili dobře.

1. Síť harmonie. Procítění vnější a vnitřní harmonie – 6 křemenů (1 nad hlavou, 1 za každým ramenem, 1 vedle každého chodidla, 1 na solární plexus). Pusťte si relaxační hudbu a nechte 10 – 15 minut působit.

2. Síť Měsíce. Při smutku a poruše trávícího a endokrinního systému – 5 měsíčních kamenů (1 na každou pánevní kost, 1 na každé rameno, 1 nad hlavu).

Deprese je ztráta vědomí sama sebe, vědomí kým jsme a nerozpoznání svého místa ve společnosti, což vede k pocitům tíhy, otupělosti a marnosti, a později k pocitům izolace a deprese. Bez schopnosti vtahovat výživnou energii z okolí do naší aury se cítíme méněcenní a vše pak kolem nás ztrácí barvu a význam. K léčbě deprese nám pomáhá spirituální terapie, praktická práce a cvičení, které zahrnují fyzickou a mentální disciplínu. Vůle žít je vůle sdílet, podporovat a být součástí světa kolem nás. Léčba krystaly pomůže znovu nastolit pocit spojení s ostatními.

1. Mřížka korunní čakry – při vnitřní prázdnotě. Pomáhá přijímat univerzální energii a nastolit fyzickou a mentální rovnováhu. 3 křemeny (1 nad hlavu doprostřed, 2 vedle po obou stranách).

2. Síť Mléčné dráhy – krystaly pomáhají přijímat energii Mléčné dráhy, spojí vás s vašimi předky, pomohou vám znovu se spojit s vyšším proudem, pokud se cítíte odstrčení, že jste na špatném místě a osamělí. 2 záhnědy (na vnější stranu chodidel), 1 tyrkys (na krční čakru), 2 karneoly (do dlaní).

Závislost je touha po sobě samém. Druh závislosti ukazuje na to, co u sebe postrádám, chybějící vědomí sebe. Některé závislosti jsou užívány jako způsob úniku od denních záležitostí, další se stanou zakořeněnými vzorci osobnosti člověka, který kdyby ztratili, pociťovali by to jako ztrátu osobní identity. Tyto typy závislosti mohou uspokojit touhu po kontinuitě a struktuře, ale mohou být velmi destruktivní. Držet se minulých zkušeností, fixace na určitý druh chování, protože si myslíme, že je nezbytné se takto chovat, neustálá racionalizace, to vše nás drží v začarovaném kruhu. Toto cvičení vám pomůže vytvořit pozitivní energii, která vám pomůže sebrat odvahu a sílu, abyste opustili od své závislosti.

1. Síť Neptunu. Neptun je spojen s tématem posedlosti, závislosti a být ztracen ve vysněném světě. Krystaly nám pomohou se napojit na proud fyzické a mentální energie, což nám pomůže uvolnit negativní tendence, a zároveň nás mohou inspirovat a otevřít se nově nabyté svobodě.
 Potřebujete 16 kalcitů nebo aragonitů (kolem těla libovolně), 5 záhněd (2 k chodidlům, 2 k ramenům, 1 nad hlavu).

2. Meditace se selenitem (na obrázku). Některé nápady, emoce nebo vzpomínky nám zůstávají stále v mysli.

Potíž je v tom, že v nás vyvolávají nečekané reakce a spouští negativní vzorce chování a myšlení. Toto cvičení uvolní z aury toto nepříjemné chvění. Potřebujete 1 selenit – držíte ho v rukou, hrot směřuje ven, energie krystalu vás obklopuje, všechno napětí z vás mizí. Dále z vašeho těla odcházejí  pocity, které si přejete uvolnit. V meditaci pokračujte do té doby, než se budete cítit energeticky čistější. Toto cvičení očistí auru a zapečetí ji, aby se problém nevracel.

6. Pohyb. Živel oheň

Ohnivý obřad vycházejícího slunce – poděkovat ohni a požádat jej, aby byl vaším učitelem, průvodcem a inspirací na vaší duchovní cestě, pocítit ve svém srdci vášeň a nalézt odvahu k jasnému vyjadřování vlastních záměrů. Zapalte oheň, poděkujte mu a vyslovte záměr. Požádejte ho, aby vás poučil o vašem vnitřním ohni. Sledujte tanec ohně, má pomalou a hlubokou, rychlou a dynamickou, magickou a nepředvídatelnou, klidnou a mírumilovnou fázi – i tak se váš oheň projevuje.

„Kdyby byl můj vnitřní oheň zdravý, jak by se v mém životě projevoval? Jak bych mohl nejlépe používat svou ohnivou energii? Jak bych mohl lépe uctívat oheň jako tvořivou sílu ve svém životě?“

Každý den při východu slunce máme možnost znovu začít svůj život. Nový východ slunce je jako nové malířské plátno, svůj den začneme s vděčností. Do široka rozpažte ruce, otevřete svou hruď a srdce a dovolte svému vnitřnímu ohni, aby v plném rozsahu a síle projevil svou podstatu.

Tanec ohně – tancujte svůj oheň, naladit se na vlastní ohnivou sílu a zaměřit ji, vyvážit sílu vědomím. Postavte se tváří ke slunci, pociťujte jeho teplo a světlo, které osvětluje vás i všechen život na zemi. Poděkujte mu, že vám dal život. Dovolte slunečním paprskům, ať zažehne váš vlastní oheň. Pociťujte, jak svítí a sálá v každé buňce. Prodýchejte svůj vnitřní oheň, začněte se pohybovat a pociťujte přitom oheň v útrobách, sílu ve svalech a slunce sálající skrze vás.

Vyzvěte bojovníka ve vás, aby povstal. Zkoumejte, jak se tato energie skrze vás projevuje. Rozpomeňte si, jak oheň hoří. Použijte hlas. Dovolte si vyjádřit svou vášeň. „Jsem takový, jaký jsem. Jsem svobodný. Chci víc! Jsem silný. Vyléčím se!“ Představte si, jak máte meč a prosekáváte se iluzemi minulosti vědomě a se soucitem. Věnujte tuto energii svému nejvyššímu cíli a používejte tuto ohnivou sílu jako spojence ve svém životě.

Setkání s duchem ohně – spojit se s ochráncem východu ve svém osobním léčivém kruhu, pokračovat ve vybudování silnějšího vnímání vlastního kruhu a napojit se na zdroje, které nás budou podporovat na další cestě. Požádejte ducha ohně, aby přišel a tancoval s vámi. Prociťujte svou lásku vůči živoucí energii slunce.

Vztáhněte ruce ke světlu a požádejte ducha ohně, aby vám osvětloval cestu a pomáhal vám každý den při posilování těla, srdce a mysli.  „Jakou radu máš pro mě?“

Buďme jako slunce. Celá bytost hoří plamenem a je jím osvícena. Díky tomu začínáme projevovat to, co je v nás nejlepší. V okamžiku, kdy v nás zazáří duchovní slunce, se začínáme podobat zemi na jaře, kdy se veškerá příroda vrací k životu.Jsem dítě slunce a je mou přirozeností zářit.

7. Zvuk a hlas

Vytváření vnitřní harmonie. Hudba je univerzální jazyk, láska je univerzální lék a voda je univerzální rozpouštědlo. Proč mě oddělili od nebe? Zpíval jsem příliš hlasitě?

1. Kreativita – tón HÁM – jste v hlubokém klidu. Propojujete logické uvažovaní a volbu slov (levý mozek), prostorovou a abstraktní schopnost pozorovat (pravý mozek) a emoce a pocity (limbický systém) vytváří náš tvořivý potenciál. Koupete se v tónech. 

2. Dech a harmonie – tón ÁÁÁ – sladění toho, co je uvnitř a venku. Slyšíte, jak vaše krev proudí žílami? Jak zní vaše kosti? Co vnímáte kolem sebe? Když jsme v harmonii, jsme ve stavu tónu ÁÁÁ.

3. Tvůj hlas –tón ÉÉJ – vnitřní radost. Hudba nepotřebuje žádný překlad. Každá emoce má svůj tón. Vydej ze sebe to, co máš uvnitř, aby tě bylo slyšet.

4. Rovnováha – tón OÚÚ – krása povznáší.

5. Léčení – tón ÚÚÚ – zůstaň věrný velikému obrazu a přijde vše, co dlí pod nebesy. Přijde to nezraněno, spočine v bezpečí a míru.

Zvuková sprcha:

sladění čaker pomocí Do Re Mi Fa So La Si Do

První čakra – Do (Stvořitel, Lidskost)
Druhá čakra – Re (Měsíc)
Třetí čakra – Mi (Země)
Čtvrtá čakra – Fa (Osud Planet)
Pátá čakra – So (Slunce)
Šestá čakra – La (Mléčná Dráha)
Sedmá čakra – Si (Hvězdy, Galaxie, Vesmír)
Do (Stvořitel, Lidskost)

Pokud se sekvence DNA převedou na tóny, získáme skutečnou melodii.

Léčba poslechem hudby

Jedna žena trpěla depresemi. Při hudebním putování ji provázely dva nápadné obrazy – Fantóm opery a Pegasos, které ji umožňovaly, aby se podívala na 2 protikladné stránky svého já: na tu část, která žila pod zemí, byla ztěžklá studem a izolovaná ode všech ostatních, a na tu druhou, kterou už dlouho popírala, na lehoučkého Pegasa překypující radostí, jenž jí vždycky říkal, ať se rozveselí.

Obě tyto části se začaly spojovat a její zadržovaná energie se uvolnila. Žena se uvolnila a zvýšilo se jí sebevědomí. Poté žena rozjela obchod se zdravou výživou. Deprese se také dobře léčí hrou na harfu.

Jeden člověk svůj skeptický postoj k muzikoterapii změnil poté, co během několika měsíců se jeho dcera vyléčila z těžkých depresí a dalších potíží (brzy po narození začala mít pravidelné záněty středouší, špatně se učila mluvit, v základní škole měla problémy s chováním a učením, špatně vyslovovala a byla dyslektická).

Pravidelný dvouhodinový poslech upravené hudby gregoriánského chorálu a Mozarta během několika dnů dramaticky zmírnil těžké deprese a čtvrtého dne došlo ke katarzi. „Bylo to, jakoby se v ní protrhla nějaká emoční přehrada. Má dcera začala neobyčejně jasně a přesvědčivě artikulovat všechnu svou emoční bolest, která ji po léta paralyzovala".

Cítila, že se po letech konečně "totálně a jasně slyšela". Hned další noc konečně dobře spala. Začala se cítit spokojeně. Sebevědomě hovořila o nadějích a plánech do budoucna. Přestala mít dyslektické potíže.

Během dvou měsíců se zbavila většiny svých problémů. Schizofrenie – bzučení přehlušuje jiné zvuky včetně běžně neslyšitelné činnosti svalů, kterou je možno vnímat jako hlasy. Velmi tiché bzučení zvuku „MMM“ snižuje u hospitalizovaných pacientů sluchové halucinace o 59%.

8. Realizace

Ačkoliv je víra mocná, zdrojem vědění je přímá zkušenost. V bílém světle je zahrnuto plné spektrum duhy. Samotné bílé světlo je silou, která vše osvětluje, a to včetně těch záležitostí, které bychom raději ponechali ve skrytu. Je to věčné srdce všeho živého a brána k nekonečnému tajemství transcendence. Pokud necháme bílé světlo dopadnout na křišťál, získáme plné spektrum barev. Pokud při zpětném procesu kteroukoli barvu vynecháme, nezískáme bílé světlo.

Jste se svým životem v míru? Dáváte všechno, co jste sem přišli dát? Zanecháváte za sebou nedokončené situace nebo nenaplněné vztahy? Co je pro vás opravdu důležité? Pokud byste měli dnes zemřít, umírali byste v míru, spokojeni s tím, jak jste žili svůj život? Pokud ne, tak proč? Máte nějaké sny, jichž jste se předčasně vzdali? Co byste na svém životě chtěli změnit? 

Plnospektrální existence znamená žít svůj život a plným uvědoměním a zapojením se do všech oblastí svého života a s podílem na všech barvách duhy. Staří Májové dělali zápisy proto, aby byli dostatečně prázdní a mohli přijímat další instrukce. Žijete nějaký sen – je to ten, který jste sem přišli žít?

S láskou
Ivana Valová


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015