Zveme Vás na přednášky známého esoterického historika, badatele a autora Vincenta Bridgese na téma 2012: Zánik nebo osvícení. Přednášky se konají dne 23. října v 15,00 a 18,00 hod v centru Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1 – Staré město.

Cena: 1.200 Kč celkem, přednášky na sebe tématicky navazují, ale lze je absolvovat i odděleně, v takovém případě je cena jedné přednášky 750 Kč

Bližší informace k obsahu přednášky:

Rokem 2012 končí dávný Májský kalendář a směřuje k němu mnoho proroctví a předpovědí z celého světa. Nejen autoři jako Terrence McKenna ve své knize Time Wave Zero či Fulcanelli v Season of catastrophe, ale i Nostradamus v Third Antichrist, středověcí chiliasté, indické védy a moderní počítačoví odborníci, ti všichni se shodují, že se blíží okamžik obrovských změn.

Významný esoterický historik, spisovatel, scénárista a astrolog Vincent Bridges uspořádal tuto různorodou směsici pramenů do jednoduchého přehledu opírajícího se o astronomická pozorování. Podle hermetické zásady „jak dole, tak i nahoře,“ lze astronomické úkazy vnímat jako spouštěcí mechanismus, jenž nás pohání směrem ke kulturnímu a evolučnímu skoku, změně možná stejně hluboké, jako byla událost zaznamenaná na počátku historie lidstva, zhruba před 5 000 lety.

Přednáška se zabývá také našimi možnostmi, jak se do tohoto proudu evoluce aktivně zapojit, nejen přežít.

Pár slov o Vincentu Bridgesovi:

Vincent Bridges, esoterický historik, autor a, jak sám prohlašuje, „antropolog tajemna,“ je nám dobře známý také díky tomu, že patřil k předním světovým odborníkům, kteří prezentovali své práce a výzkumy v průběhu velikonočního semináře na téma „Alchymie Prahy“ konaného v dubnu 2009 v Praze. Kromě teoretických výkladů předvedl Vincent užaslému a nadšenému publiku také mystický rituál pentagramu za použití hebrejštiny a starobylých zaříkání v Enochově jazyce andělů. Výzkumům andělského jazyka, způsobu jeho předání Dr. Johnu Dee a Edwardu Kelleymu, jejich působení na dvoře Rudolfa II. a roli, již v celé historii sehrál William Shakespeare jako tajný zvěd Alžběty I. Anglické, se Vincent Bridges věnuje v současnosti.

Ve svých pracích se dále soustřeďuje na témata spojovaná s alchymií a historií (např. Mysteries of the Great Cross at Hendaye: Alchemy and the End of Time). Je také průkopníkem na poli psycho-akustické terapie, techniky odblokování traumat prostřednictvím unášení mozkových frekvencí světlem a zvukem. Tento esoterický světoběžník a badatel organizoval mimo jiné zájezdy skupin po jižní Francii, Egyptě a Indii, které provázel zasvěceným výkladem soustředěným právě na tajnou a tajemnou historii lidstva.

Patří k zakladatelům tří vzdělávacích organizací: The Fifth Way Mystery School, The Newport Earth Institute a Pendragon College. Spolupracoval na několika historických dokumentech kanálu History Channel věnovaných Nostradamovi a jeho proroctvím, či knize The da Vinci Code. Vincent vydal také vlastní překlad Knihy proměn I-ťing a vědecká veřejnost zvláště uznává jeho egyptologické studie.

Více na: www.fifthwaymysteryschool.org  a www.vincentbridges.com

Kontakty:  Eva Leňová, 724 726 444  a  Radka Slooten, 603 420 189

 

Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015