Každá z těchto barev představuje jednu vlastnost duše, kterou jste začali rozvíjet. Tyto vyšší kvality se rozvíjejí na základě hlubšího pochopení a využití příležitostí, které dostáváte při řešení výzev a v okamžicích nových rozhodnutí. Jsou to příležitosti předkládané formou krizí a problémů.

Prožívat krizi neznamená trpět strachem nebo bolestí. Jsou to období spojování, momenty změn nebo nového porozumění. Dokážete-li spojit staré s novým do harmonického celku, dojde k nějakému druhu krize. Velký problém nebo krize jsou však výsledky toho, že máte vyšší vize, přejete si pročistit svou mysl nebo najít nové hodnoty, abyste byli schopni uvést do praxe něco z toho, co jste se naučili od své duše.

Každá výzva je šancí vplést do vašeho Mostu světla další pramen světla. Uvědomte si, že tyto zážitky  vám pomáhají objevit nové způsoby prožívání, myšlení a cítění. Dávají vám příležitost vybrat si cestu vyššího světla a jednat jinak, než je obvyklé. Moudrost, kterou jste již získali, vzešla právě z těchto zkušeností. Někdy je to příležitost, jak se naučit víc milovat a získat hluboké božské pochopení nebo trpělivost. Téměř vždy má krizová situace ve svém středu duchovní dar, který jste si nejvíce přáli. Jakmile se vědomě dáte na cestu duchovního procitnutí a vývoje, posune vás každý takový zážitek na této cestě vpřed. Čím hlubší byla vaše zkušenost, tím výše se můžete posunout.

Výzvy jsou přímým pozváním ke skoku na vyšší úroveň. Upozorňují vás, že máte větší zodpovědnost – a to je neklamné znamení vaše pokroku v duchovní transformaci. Zapamatujte si, že výzva nemusí znamenat bolest a krize nemusí znamenat utrpění. Bolest a utrpení přicházejí v momentech, kdy je osobnost oddělena od duše. Tyto výzvy od vás vyžadují vysoce tvůrčí okamžiky, vaši bezpodmínečnou důvěru ve schopnost uvést do života své představy a pevné, neochvějné zaměření na dosažení úspěchu. Jestliže procházíte novou situací s myslí i emocemi naplněnými světlem, může se vám zdát, že se velmi podobá hledání pokladu. Nejprve musíte najít a sestavit dohromady všechny stopy, teprve potom můžete najít hluboko ukrytý poklad.

Rozlišujeme následující druhy krizí:

  • fyzická krize – možnost hlubokého léčení
  • emocionální krize – uvolnění cesty skutečné lásce
  • mentální krize – rozhodnutí se pro cestu naplněnou světlem
  • duchovní krize – dveře vedoucí k zasvěcení