AgorafobieV dnešní stresové a psychicky náročné době se objevují různé psychické poruchy častěji, než tomu bylo před lety. O některých z nich si něco povíme. Jako první je na řadě AGORAFOBIE, jejíž výskyt je velmi častý.
  

Příznaky

  1. Záchvat paniky při pomyšlení na pobyt na veřejném prostranství
  2. Silný pocit děsu z představy uvíznutí na veřejném místě, jako je divadlo nebo supermarket, bez možnosti uniknout při záchvatu paniky
  3. V nejkrajnějším případě neschopnost kvůli strachu opustit dům nebo dokonce ložnici

Riziková skupina
Agorafobie začíná většinou po 20. roce života, zřídka po 45. roce. Riziko vzniku této poruchy je podstatně vyšší pro ženy než pro muže.

Průběh onemocnění
Termín agorafobie je odvozen z řečtiny a znamená chorobnou úzkost z otevřeného prostranství. Kvůli tomuto strachu je agorafobie nejhorší ze všech fobií. Lidé jí mohou začít trpět např. poté, co měli na veřejném místě panický záchvat, nebo se nejprve vyvine agorafobie a pak následuje záchvat paniky. Jen asi 5% osob s agorafobií nemá nikdy panický záchvat.

Ve většině případů je agorafobie spojená s pokračující izolací postiženého, který se vzdává činností spojených s opuštěním domu, nechodí ani do zaměstnání nebo vychází jen s doprovodem. Dokonce i tehdy se neustále rozhlíží po ústupových cestách a může náhle v hrůze utéci nebo dostat záchvat.

Agorafobie vede často k depresi a chronická úzkost zvyšuje riziko stresových onemocnění nebo vzniku závislosti na návykových látkách.

Svépomoc
Neléčená agorafobie mívá chronický a vlnovitý průběh: obvykle nabírá na síle a pak odeznívá. Asi u 30-40% zmizí i bez léčby, pokud se dotyčný dokáže sám přesvědčit o tom, že musí vyjít ven navzdory strachu a úzkosti. Tento proces se nazývá habituace. U zbylých více než 50% pacientů přetrvávají mírné a u 10 až 20% silné příznaky. Pokud agorafobie trvá dlouho nebo vás velmi omezuje, měli byste rozhodně vyhledat psychologa nebo psychiatra.

Léčba Léky
Na příznaky agorafobie se mohou podávat antidepresiva, jako imipramin ( Melipramin ) a inhibitory MAO, dále betablokátory, jako propranolol ( Inderal ) nebo anxiolytika, např. alprazolam ( Xanax, Neurol ).

Behaviorální léčba
Je základem terapie. Pacienti jsou terapeutem poučeni a postupně vystavováni situacím, kterých se obávají. Začínají tím, co je děsí nejméně, pokračují v závažnějších situacích, až nakonec překonají úzkost a jejich strach postupně mizí. Např. osoba, která se bojí stát frontu v supermarketu, si nejprve celou situaci jen představí. Pokud to zvládne bez úzkosti, další úkol je jít jen k supermarketu a čekat, dokud úzkost nezmizí. Poté musí udělat několik kroků dovnitř. Nakonec je schopen stát ve frontě bez problémů. Behaviorální terapie má úspěch u 90% všech pacientů, kteří dokončí kurz.

Prevence
Agorafobie vzniká u lidí,k kteří k ní mají sklon. Prevence není známá.
 

Alternativní terapie

Biofeedback ( biologická zpětná vazba )
Pod vedením kvalifikovaného psychoterapeuta se postižení mohou naučit poznávat známky psychického podráždění, jako je rychlé dýchání, rychlý tep a jejich ovládnutím odvrátit záchvat paniky.

Hypnóza
Léčebná hypnóza může snížit úzkost tím, , že naučí osoby vizualizovat představy vedoucí k ovládnutí situací, které vyvolávají nepohodu nebo panický záchvat.Pokud se např. někdo bojí cestovat autobusem, naučí představovat si, že ho sám řídí. Lidé trpící agorafobií se mohou naučit autohypnóze, aby snížili svoji úzkost při pobytu na veřejném prostranství.

Iva Hédlová podle Reader´s Digest

Komentáře